ကရေဝး႐ြက္အေၾကမ်ားမွတဆင့္ကံပြင့္လာဘ္ပြင့္ေစေသာဂမၻီရနည္းလမ္းမ်ာကရေဝး႐ြက္ဟာအေနာက္တိုင္းေလာကီပညာမ်ားတြင္အထူးအားထားတဲ့သိဒၶိဝင္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးပါယခုေဝမွ်ေပးမွာက ေတာ့ကရေဝး႐ြက္အေၾကမ်ားႏွင့္

ျပဳလုပ္ၿပီးမိမိကံဇာတာကို ျမႇင့္တင္တဲ့နည္းမ်ားပါ။ခက္တာမွစြမ္းတာမဟုတ္ပါေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမွစြမ္းတာမဟုတ္ပါ(၇)ရက္သားသမီးမည္သူမဆိုအသုံးျပဳလို႔ရတဲ့ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာဂမၻီရသိဒၶိဝင္နည္းလမ္းမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္

ကံပြင့္လာဘ္ပြင့္ကံဇာတာျမႇင့္သိဒၶိဝင္နည္းလမ္းမ်ား၁။ညေန ေနဝင္ခ်ိန္မွကရေဝး႐ြက္မ်ားကိုပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ထဲမီးရွို႔ၿပီးအေငြ႕မ်ားအိမ္တြင္းအႏွံ႕ပ်ံ့ေအာင္လုပ္ပါမေကာင္းေဘးရန္ေရာဂါေဘးမ်ားမွအကာအကြယ္ျဖစ္ေစၿပီး

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ကံျမင့္ကာေကာင္းက်ိဳးမ်ားရလာပါမယ္ျပာမ်ားကိုအိမ္တံခါးအဝင္ဝမွာႀကဲပါလြန္စြာမွထူးျခားအံ့ၾသစြာကံဇာတာမ်ားေကာင္းမြန္လာေစပါတယ္၂။ကရေဝး႐ြက္မီးရွို႔ၿပီးမီးခိုးေငြ႕မ်ားနဲ႕သင့္လက္ထဲရွိေငြမ်ားကိုျပေပးပါ။ေငြဝင္ကာလာဘ္လာဘတိုးတက္ ေစပါတယ္

မူလလက္ရွိေငြမ်ားကိုလဲပြားလာေစပါတယ္ေငြဝင္လမ္းေၾကာင္းပြင့္ကာေငြပြားေစပါတယ္၃။ေရႏြေးၾကမ္းေသာက္တဲ့အခါကရေဝး႐ြက္အနည္းငယ္ ထည့္ေသာက္ပါ။စိတ္ပင္ပန္းမႈေလ်ာ့က်ၿပီးအႀကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းအေတြးသစ္အားအင္

သစ္ေတြျဖစ္ေပၚေစကာ ေျပာသမွ်ႀကံစည္လုပ္ကိုင္သမွ်ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမမွားေစပဲယုံၾကည္မုအျပည့္အဝရရွိပိုင္ဆိုင္ေစပါတယ္၄။ကရေဝး႐ြက္မီးခိုးကိုမိမိအိမ္ပါတ္လည္ ျပေပးပါကံေကာင္းကံတက္ေဘးကင္းရန္ကာကာကြယ္ၿပီး

သား ျဖစ္ေစပါတယ္၅။အစားအေသာက္ခ်က္တဲ့အထဲသင့္သလိုထည့္ရင္အပင္းအစရွိတဲ့မေကာင္းတဲ့နည္းနဲ႕မိမိကိုျပဳမရပါဟုတ္ကဲ့ပါ။သင္ဆရာ၊ျမင္ဆရာ၊ၾကားဆရာမ်ားႏွင့္တကြဆရာေကာင္းသုခအားလဲအထူးေလးစားဦးၫြတ္ဂါရဝျပဳလွ်က္ပါေဆာင္းေသာ္တာေဝတားေရာ့၊ျမန္မာေဗဒင္ႏွင့္ယၾတာအစီအရင္