ကေလးငယ္မ်ားဘာျဖစ္ရင္ဘယ္ေနရာကို ႏွိပ္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့နည္းလမ္းမ်ားမိဘမ်ား သိသင့္ပါတယ္ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ႏွိပ္နည္းကေလးငယ္ရွိတဲ့မိဘမ်ားသိထားသင့္တဲ့ဘာျဖစ္ရင္ဘယ္ေနရာကို ႏွိပ္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့နည္းလမ္းေလးေတြကိုမွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္

(၁)ဦးေခါင္းနဲ႕သြားမ်ားအတြက္ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕reflexology ေျမပုံၫႊန္ျပပုံအရဦးေခါင္းနဲ႕အံသြားမ်ားက ေျခေခ်ာင္းေတြနဲ႕ဆက္စပ္မႈရွိေနပါတယ္အဆိုပါ ေျခေခ်ာင္းေလးေတြကို ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္းျဖင့္သြား နဲ႕ဦးေခါင္းနာက်င္ျခင္း ေဝဒနာမ်ားကိုသက္သာေစပါတယ္

ဒါ့ေၾကာင့္ကေလးရဲ႕ဘယ္ညာ ေျခမေလးေတြ၊ ေျခဖ်ားေလးေတြကိုညင္ညင္သာသာဖ်စ္ညစ္ၿပီးပတ္ပတ္လည္ ႏွိပ္နယ္ေပးလိုက္ပါ။ ႏွိပ္တဲ့အခါ ေျခေခ်ာင္းေအာက္ဘက္ဧရိယာတစ္ဝွိုက္ကိုညင္ညင္သာသာ ႏွိပ္နယ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္

(၂)ႏွာေခါင္းအတြက္ေျခေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းခ်င္းစီဟာ ႏွာေခါင္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ့အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕နဲ႕ဆက္စပ္မႈရွိပါတယ္ဒါ့ေၾကာင့္ ႏွာေစ ႏွာပိတ္စတဲ့ ေရာဂါေဝဒနာမ်ိဳးခံစားရတဲ့အခါသင့္ကေလရဲ႕ ေျခေခ်ာင္းေအာက္ဘက္

ဧရိယာတည့္တည့္ကိုလက္ညိုးနဲ႕လက္မကိုအသုံးျပဳၿပီးပတ္ပတ္လည္ညင္ညင္သာသာ ႏွိပ္နယ္ေပးလိုက္ပါညာဘက္ႏွိပ္ၿပီးတဲ့အခါဘယ္ဘက္ကိုလည္းထိုကဲ့သိုထပ္ႏွိပ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

(၃)အဆုတ္အတြက္အဆုတ္ေၾကာင့္ ေခ်ာင္းဆိုးရင္ဘက္ေအာက္တဲ့အခါပုံမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ေျခေခ်ာင္းေအာက္ဘက္ဧရိယာရဲ႕ ေအာက္ဘက္ေနရာတစ္ဝွိုက္ကို ႏွိပ္နယ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ညာမွဘယ္သို႔ဆြဲပြတ္ၿပီးအသာအယာႏွပ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္အဆိုပါေနရာကို ႏွိပ္တဲ့အခါမိမိရဲ႕လမ္းေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ကေလးကိုညင္ညင္သာသာႏွိပ္နယ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္

(၄)ဝမ္းဗိုက္အတြက္ဝမ္းဗိုက္နာက်င္ျခင္းအတြက္ပုံမွာေဖာ္ျပထားသလို ညာဘက္ေျခဖဝါးေအာက္ေနရာကို ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္းျဖင့္သက္သာနိုင္ပါတယ္သင့္ရဲ႕လက္မျဖင့္ ေျခဖဝါးႏွစ္ခုစလုံးရဲ႕အလယ္တည့္တည့္ေနရာကိုစက္ဝိုင္းပုံသ႑ာန္ေ႐ြ႕လ်ားၿပီး ႏွိပ္နယ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

(၅)အူျပႆနာအတြက္အူသိမ္အူမ ျပႆနာမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးနိုင္ဖို႔အတြက္အကူအညီေပးနိုင္ပါတယ္ဒါေပမဲ့တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္စလုံးကို ႏွိပ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ပထမဦးစြာသင့္ရဲ႕လက္မကိုကေလးရဲ႕ဘယ္ဘက္ေျခဖဝါးရဲ႕ဘယ္ဘက္ျခမ္ေအာက္ဆုံးမွာထားပါ

ၿပီးလွ်င္ထိုေနရာကေနတျဖည္းျဖည္းအေပၚထိပ္ပိုင္းသို႔ ႏွိပ္ၿပီးတြန္းတင္ပုံမွာသတ္မွတ္ထားတဲ့ေနရာေရာက္တဲ့အခါ ေျခဖဝါးရဲ႕ညာဘက္ကိုတဖန္ႏွိပ္ၿပီးတြန္းတင္းေပးပါေျခဖဝါးအစြန္ဆုံးသြားတဲ့အခါတူညီတဲ့အဆင့္ကေနညာဘက္ေျခဖဝါးသို႔ ေျပာင္းၿပီးထိုကဲ့သို႔ ေဘးကေန ေအာက္သို႔တျဖည္းျဖည္းႏွိပ္ၿပီးဖိဆြဲေပးပါ။

(၆)ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းအတြက္သင့္ကေလးရဲ႕ဗိုက္က ေဖာင္းၿပီးဝမ္းလဲမသြားဘဲဝမ္းခ်ဳပ္တဲ့ ေဝဒနာျဖစ္ေပၚေနတဲ့အခါမ်ိဳးမွာပုံမွာေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ေျခဖဝါးေအာက္ ေနရာတစ္ဝွိုက္ကို ေၾကာင္လိမ္ဒါမွမဟုတ္စက္ဝိုင္းပုံစံညင္ညင္သာသာ ႏွိပ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

(၇) ႏွိပ္သင့္တဲ့လက္ရဲ႕အဓိကေနရာမ်ားအစာအိမ္ျပႆနာဒါမွမဟုတ္ ေခ်ာင္းဆိုတဲ့အခါမ်ိဳးမွာသင့္ရဲ႕လက္မနဲ႕ကေလးရဲ႕လက္ဖဝါးအလယ္ေနရာကိုစက္ဝိုင္းပုံစံစြဲၿပီး ႏွိပ္ေပးပါမ်က္စိေရာင္ျခင္း၊ နာျခင္းျဖစ္ေပၚတဲ့အခါလက္ညိုးရဲ႕ အစြန္အဖ်ားကို ႏွိပ္နယ္ေပးပါႀကိဳ႕ထိုးျခင္းအန္ျခင္းျဖစ္ေပၚ

တဲ့အခါလက္မအစြန္အဖ်ားေနရာကိုႏွိပ္နယ္ေပးပါဖ်ားနာျခင္းျဖစ္တဲ့အခါလက္ခလယ္အစြန္အဖားေလးကို ႏွိပ္နယ္ေပးပါ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းနဲ႕အျခားအသက္ရႉဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚတဲ့အခါလက္သူႂကြယ္ဖ်ားကို ႏွိပ္နယ္ေပးပါသြားကိုက္ျခင္း၊နာျခင္းျဖစ္ေပၚတဲ့အခါလက္သန္းအစြန္အဖ်ားကို ႏွိပ္နယ္ေပးပါ