ကုန္းဆင္းေတြမွာကားကိုဘရိတ္ေမွးၿပီးဆင္းသင့္ပါသလားကားေမာင္းႏွင္တဲ့အခါအဆင္းေတြမွာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကဘရိတ္ကိုအခ်ိန္အၾကာႀကီး ေမွးၿပီးဆင္းၾကပါတယ္အဲ့ဒီလို ေမွးဆင္းရင္ကားဘရိတ္ ေပါက္ၿပီးကား

ေခ်ာက္ထဲထိုးက်တာေတြကိုစိတ္မေကာင္းစြာနဲ႕ၾကားေနရပါတယ္ကားဘရိတ္ ေပါက္တယ္ဆိုတာက ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲကိစၥပါကုန္းအဆင္းေတြမွာလိုအပ္ပါကဘရိတ္ ေမွးသင့္ရင္ ေမွးလို႔ရပါတယ္ဒါေပမယ့္အခ်ိန္အၾကာႀကီးဘရိတ္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေမွးၿပီးကုန္းဆင္းတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးအႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္ တကယ္ဆိုရင္ကုန္းအဆင္း ေတြမွာဂီယာႀကီးေတြ ျဖစ္တဲ့နံပါတ္၁၊နံပါတ္၂၊နံပါတ္၃ဂီယာေတြနဲ႕ဆင္းလို႔ရပါတယ္ေအာ္တိုဂီယာမွာဆိုရင္လည္း

1,2,3,B,Sသို႔Lနဲ႕ဆင္းလို႔ရပါတယ္ဂီယာႀကီးနဲ႕ဆင္းတဲ့အတြက္ဘရိတ္လည္း ေမွးစရာမလိုပါဘူးဘရိတ္ကိုၾကာရွည္စြာ ေမွးထားပါကဘရိတ္႐ူးBrakeShoeေတြ၊ဘရိတ္ပတ္BrakePad ေတြပိုစားတဲ့အျပင္ဘရိတ္

လည္းပူပါတယ္ဘရိတ္ပူတဲ့အခါဘရိတ္ေရွာျခင္း၊ဘရိတ္ ေပ်ာက္ျခင္းေတြ ျဖစ္ကာဘရိတ္မမိေတာ့ဘဲဘရိတ္ ေပါက္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚ ေစပါတယ္အကယ္၍ကုန္းအဆင္းမွာ ေျခနင္းဘရိတ္ ေပ်ာ့ၿပီးဘရိတ္ ေပ်ာက္သလို ျဖစ္သြားခဲ့ရင္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ဂီယာႀကီးေတြနဲ႕ထိန္းဆင္းၿပီးရပ္နားလို႔ရတဲ့ ေနရာမွာ45 60မိနစ္ခန႔္ ရပ္နား ေပးပါကဘရိတ္ရဲ႕အပူခ်ိန္က်သြားၿပီးဘရိတ္ ျပန္မိပါလိမ့္မယ္ဗဟုသုတအေနျဖင့္ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္