ကားခ်င္းအားလုံးတူေနပါလွ်က္နဲ႕နံပါတ္အနက္သမားကဘာေၾကာင့္နံပါတ္အနီယာဥ္ကိုေမာင္းခြင့္မရွိတာပါလဲကားခ်င္းအားလုံးတူေနပါလွ်က္နဲ႕နံပါတ္အနက္သမားကဘာေၾကာင့္နံပါတ္အနီယာဥ္ကိုေမာင္းခြင့္မရွိတာပါလဲ

ၾကည့္ပါအုံးဆရာရယ္သူလဲပရိုေဘာက္ကြၽန္ေတာ့္ကားလဲပရိုေဘာက္သူ႕ကားကလဲ2007ကြၽန္ေတာ့္ကားကလဲ2007အမ်ိဳးအစားလဲတူတယ္ကားခ်င္းလဲတူတယ္ပုံကလဲတပုံစံထဲကြဲျခားတာဆိုလို႔ကားတစ္စီးလုံးမွာနံပါတ္ျပားတစ္ခုပဲကြဲတယ္

သူကအနီကြၽန္ေတာ္ကအနက္အဲ့လိုအားလုံးတူညီေနတဲ့ကားကိုကြၽန္ေတာ္ကသူ႕ကားကိုတက္ေမာင္းလို႔မရေတာ့ဘူးလားဗ်ာကြၽန္ေတာ့္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကေတာ့မွန္ပါတယ္ခပါဒါေပမဲ့ကားကအတူတူေလတဲ့။မွန္ပါတယ္အဲ့ဒီလိုေတြးတဲ့ေမး

တဲ့သူေတြလဲရွိပါတယ္ေမးသင့္တဲ့ေမးခြန္လည္းျဖစ္တာကိုဒီေတာ့ဒီလိုေလးဗဟုသုတမွ်ေဝခ်င္ပါတယ္ကားႏွစ္စီးလုံးဟာနံပါတ္ျပားအနီအနက္ကြဲလြဲတာကလြလို႔အားလုံးတူညီေနၾကေပမဲ့အနက္သမားကအနီကားကိုတက္ေမာင္းမရတာဟာ

အဓိကယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ပါယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကေရာဘယ္ေလာက္အေရးပါေနသလဲလို႔ေမးရင္နံပါတ္အနက္ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ကိုေမာင္းနိုင္ဖို႔သိပ္မခဲရင္းပါဘူးသင္ေမာင္း(သ)သုံးလဒါမွမဟုတ္ဆိုင္ကယ္ေမာင္းလိုင္စင္(က)သုံးလျပည့္တာနဲ႕

စာေမးပြဲေျဖဆိုေအာင္ျမင္ရင္ခယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရလို႔ကိုယ္ပိုင္ကားေမာင္းခြင့္ရပါၿပီကိုယ္ပိုင္ကားဆိုေတာ့မိမိရဲ႕မိသားစုသူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းေဆြမ်ိဳးေတြကိုတင္ေဆ ာင္ေမာင္းႏွင္နိုင္ၿပီေပါ့ခရီးဆိုတာလည္းကိုသြားခ်င္မွသြား

ကိုေမာင္းခ်င္မွေမာင္းလမ္းဆိုတာလည္းလမ္းၾကမ္းလို႔မေမာင္းလဲရတယ္လူရႈပ္လို႔ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္းၾကားမို႔ေမာင္းမသြားခ်င္လဲရတယ္ကားေပၚဘယ္သူမွမတင္ဘဲကိုတစ္ေယာက္တည္းေမာင္းလဲရတယ္ဒါကနံပါတ္ျပားအနက္ကိုယ္ပိုင္းကာေပါ့

နံပါတ္ျပားအနီပုံပါအငွားယာဥ္ကေတာ့ဒီေနရာမွဒီေနရာပဲသြားကိုသြားရမယ္လူရႈပ္လဲေမာင္းရမယ္ေခ်ာင္းၾကားလဲေမ ာင္းရမယ္ေတာင္ေပၚလည္းေခ်ာက္ကမ္းပါးဗြက္အိုင္မိုးသည္းသည္းေလထန္ထန္ခရီးလမ္းၾကမ္းၾကမ္းေပါ့

ေနာက္ၿပီးလက္ျပၿပီးတားတဲ့မည္သည့္ခရီးသည္မဆိုလုံေလာက္တဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိရင္အားလုံးတင္ေဆာင္ရတယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသူအားလုံးရဲ႕အသက္ကိုတာဝန္ယူရတယ္မိမိတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘဲကိုမသိတဲ့သူေတြကို

အၿမဲတင္ေဆာင္ေမာင္ေနရတယ္။အဲ့ဒီလိုနံပါတ္ျပားအနီပုံပါကားဟာတာဝန္ယူရတဲ့အပိုင္းေတြအမ်ားႀကီးမို႔သူ႕ကိုေမာင္းႏွင္မည့္သူဟာကိုယ္ပိုင္ကားေမာင္းတဲ့ယာဥ္ေမာင္းသက္တမ္းသုံးႏွစ္ျပည့္ၿပီးသားသူကိုသာဃယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ေျဖဆို

ရယူလို႔ေမာင္းခြင့္ျပဳပါတယ္ခသုံးႏွစ္ျပည့္တာပဲဗ်ာလို႔လဲ ေျပာမရပါဘူးေစာေစာကေျပာခဲ့တဲ့သဒါမွမဟုတ္ကသုံးလျပည့္လို႔ခရထားတဲ့ယာဥ္ေမာင္းသက္တမ္းႏုေသးတဲ့သူကိုအခုေျပာတဲ့နံပါတ္အနီ(Taxi)ေမာင္းခိုင္းၾကည့္ပါလား

ကိုယ္ပိုင္းကားလိုေ႐ြးခ်ယ္လို႔မရေတာ့လမ္းခရီးလူရာသီဥတုစတဲ့အခက္အခဲျပသနာေတြပုံလာမွာေလအစထဲကကားေမာင္ းကြၽမ္းက်င္ေနရင္ေတာ့မေျပာလိုဘူးေပါ့ဒါေပမဲ့အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ခရေအာင္ေတာင္မနဲႀကိဳးစားေျဖခဲ့ရတာပါ

ဟုတ္ကဲ့ဒါကေတာ့ကြၽန္ေတာ္တို႔အမ်ားအားျဖင့္အၿမဲလိုလိုသတိမထားမိတဲ့ေသခ်ာေတြးၾကည့္မွေပၚလာတဲ့နံပါတ္အနီနဲအနက္ရဲ႕ကြာျခားခ်က္ေတြပါကားခ်င္းအားလုံးတူညီေပမဲ့အနီကိုအနက္သမားေမာင္းမရတာအဲ့ဒီလိုေၾကာင့္ပါဗ်ာ

ယာဥ္ေမာင္းအလုပ္နဲ႕အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳၾကေသာဃေျဖဆိုရန္ေစာင့္ဆိုင္ေနၾကေသာအေစာထဲကယာဥ္ေမာင္းကြၽန္က်င္ပါေသာတေလွ်ာက္လုံးခသာလွ်င္အၿမဲကိုင္ထားပါေသာယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ႀကဳံႀကိဳက္လာေသာ္လည္း

အခက္အခဲမရွိဟုဆိုနိုင္ေသာ္လည္းခရရန္ပင္အေတာ္ႀကိဳးစားခဲ့ရသည့္ကြၽန္ေတာ့္လိုေပါ့ဗ်ာသက္တမ္းႏုယာဥ္ေမာင္းေတြအတြက္ကေတာ့အဆိုပါကြာျခားခ်က္ဟာျပသနာႀကီးတစ္ခုပါပဲဗ်ာ