ခ်စ္တို႔ေရကိုယ့္လက္ရဲ႕လကၡဏာေတြအေၾကာင္းေသခ်ာသိဖို႔လိုတယ္ေနာ္ခ်စ္တို႔လကၡဏာကေနခ်စ္တို႔ရဲ႕ဘဝကို ျမင္ၾကည့္လို႔ရသလိုကိုယ့္ဘဝရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေၾကာင္းလည္းသိလို႔ရနိုင္ပါတယ္ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ခ်စ္တို႔လကၡဏာမွာ

ပါတဲ့လကၡဏာလမ္းေၾကာင္းေတြကိုၾကည့္ၾကည့္ရေအာင္ေနာ္ကိုယ့္ရဲ႕လကၡဏာမွာMပုံစံပါလာခဲ့ရင္ကိုယ့္ဘဝရဲ႕အေျခအေနစိတ္ေနသေဘာထားကဘယ္လိုေတြ ျဖစ္မလဲဆိုတာဖတ္ၾကည့္ရေအာင္Mပုံစံပါတယ္ဆိုရင္ကိုယ့္ရဲ႕လကၡဏာမွာ

Mပုံစံပါတယ္ဆိုရင္ကိုယ့္ရဲ႕ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာပိုက္ဆံနဲ႕ပတ္သက္တဲ့စီမံခန႔္ခြဲမႈေတြအားေကာင္းသလိုပိုက္ဆံဝင္ေငြလည္းပိုၿပီးေတာ့ရနိုင္တဲ့လကၡဏာပိုင္ရွင္ျဖစ္ပါတယ္ကိုယ့္ရဲ႕ဘဝအျပင္ကိုယ့္ဘဝရဲ႕လက္တြဲေဖာ္ကိုပါကံေကာင္း

ျခင္းေတြယူေဆာင္ေပးနိုင္တဲ့သူမ်ိဳးပါေနာက္တစ္ခုကေတာ့ကိုယ့္ရဲ႕ ျပႆနာေတြကို ေသခ်ာေကာင္းေကာင္းကိုင္တြယ္နိုင္တဲ့သူျဖစ္တဲ့အျပင္ဆန္းသစ္တဲ့အေတြးေတြအၿမဲတမ္း ေတြးေနနိုင္တဲ့သူမ်ိဳးပါအသက္(၄၀)မတိုင္ခင္မွာပင္ပန္း

ဆင္းရဲခဲ့တယ္ဆိုရင္ေတာင္အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြဆက္တိုက္ရနိုင္တဲ့ လကၡဏာပိုင္ရွင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္လူေတြရဲ႕ယုံၾကည္ကိုးစားျခင္းကိုခံရၿပီးစိတ္ခံစားမႈအာ႐ုံေကာင္းတဲ့သူေတြပါတျခားသူေတြကိုကူညီေပးခ်င္တဲ့စိတ္

ဓါတ္အခံရွိတဲ့သူေတြျဖစ္ၿပီးကူညီဖို႔လည္းလက္မတြန႔္တဲ့သူမ်ိဳးပါဒီလိုမ်ိဳးလကၡဏာပိုင္ရွင္ေတြကႏွလုံးသားလမ္းေၾကာင္းလည္းအရမ္းကိုအားေကာင္းတဲ့သူေတြပါအခ်စ္ေရးမွာစိတ္ေပ်ာ္႐ႊင္ရၿပီးကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူနဲ႕အိမ္ေထာင္က်ကိန္းရွိ

ပါတယ္အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေနာက္မွာလည္းအႀကီးအက်ယ္စိတ္ညစ္ရတာမ်ိဳးမရွိသေလာက္ နည္းမွာပါခ်စ္တို႔ေရကိုယ့္ရဲ႕လကၡဏာကေနကိုယ့္အေၾကာင္းေတြသိနိုင္ေအာင္ဖတ္ၾကည့္ဦးေနာ္