မည္သည့္အပင္မဆိုအလြယ္တကူကိုင္းျဖတ္မ်ိဳးပြားစိုက္ပ်ိဳးနည္းအပင္ရဲ႕ပင္ပိုင္းအဂၤါေတြျဖစ္တဲ့ပင္စည္အကိုင္းအခက္၊အ႐ြက္အျမစ္အစရွိတဲ့ပင္ပိုင္းအဂၤါေတြကိုျဖတ္ေတာက္ၿပီးသင့္ေတာ္တဲ့ပတ္ဝန္းက်င္အျခအေနမွာစိုက္ပ်ိဳးထားရင္

အျမစ္သစ္၊အၫြန့္သစ္ေတြထြက္ေပၚလာပါတယ္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းေတြနဲ႕ ျပည့္စုံတဲ့အပင္ေတြကိုမ်ိဳးပြားနိုင္ပါတယ္မ်ိဳးရိုးသိတဲ့အပင္ ျဖစ္ရပါမယ္အသီး၊အပြင့္၊အရည္အေသြးေကာင္းမႈ၊ ေရာဂါပိုးမႊားဒဏ္ခံနိုင္ရည္ရွိမွအထြက္ႏႈန္း

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေကာင္းမြန္ျခင္းသန္စြမ္းမႈရွိျခင္း ေရာဂါပိုးမႊားကင္းစင္ျခင္း ေနေရာင္ျခည္ ေကာင္း ေကာင္းရတဲ့ ေနရာမွာ ေပါက္တဲ့အပင္ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ပင္ပိုင္းျဖတ္မ်ိဳးပြားမယ္ဆိုရင္ ေရငတ္ဒဏ္ခံနိုင္တဲ့အပင္မ်ိဳးမျဖစ္ရပါေရာဂါျဖစ္ၿပီး

အ႐ြက္ေႂကြတဲ့အပင္မ်ိဳးမေ႐ြးခ်ယ္ရပါအသီးလြန္ကဲစြာသီးၿပီးအပင္ႀကီးထြားမႈရပ္တန့္ေနတဲ့အပင္မ်ိဳးမျဖစ္ရပါဆစ္ၾကားရွည္လြန္း၊စိပ္လြန္းတဲ့အပင္မ်ိဳးမျဖစ္ရပါလြန္ကဲစြာသန္စြမ္း ေယနတဲ့အပင္မ်ိဳးမျဖစ္ရပါႏွင္းခါးရိုက္ၿပီး

အ႐ြက္ပင္စည္ေတြကို ထိခိုက္ ျခင္းမရွိရပါ။အပင္ပိုင္းျဖတ္မ်ိဳးပြားရာမွာအကိုင္းျဖတ္ေတာက္မ်ိဳးပြားျခင္း၊အ႐ြက္ျဖတ္ေတာက္မ်ိဳးပြားျခင္းနာနတ္႐ြက္က်ပင္ေပါက္အ႐ြက္နဲ႕ၾကားဖူးျဖတ္ေတာက္မ်ိဳးပြားနည္းလက္ဖက္အျမစ္ျဖတ္

ေတာက္မ်ိဳးပြားနည္း(ေရွာက္၊မက္မြန္၊မက္မန္း၊မာလကာ၊ ေၾကာင္လွ်ာစတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႕မ်ိဳးပြားနိုင္ပါတယ္။အကိုင္းျဖတ္ေတာက္မ်ိဳးပြားနည္းနဲ႕မ်ိဳးပြားတဲ့အခါသစ္မာပိုင္းကိုအကိုင္းရဲ႕အရင္းဖက္အက်ဆဳံးအပိုင္းမွာရွိၿပီး

အစိမ္းေရာင္ေပ်ာက္ၿပီး အညိုေရာင္ရွိကာအေပြးေတြတက္ ေနတဲ့ကိုင္းကိုေ႐ြးၿပီး မ်ိဳးပြားနိုင္ပါတယ္စပ်စ္၊ ႏွင္းဆီ၊ပိုးစာ၊ဒန့္သလြန္၊ပိေတာက္သစ္မေပ်ာ့မမာပိုင္းကိုေတာ့အစိမ္းရင့္ေရာင္ရွိၿပီးအေပြးတက္စရွိေနတဲ့အေျခအေန

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

သံပုယို၊ ေရွာက္၊စပ်စ္၊သလဲ၊ပိုးစာ၊ဒန့္သလြန္၊ ႏွင္းဆီ၊ဆူးပုပ္၊႐ြက္လွ၊ပိေတာက္၊ စကၠဴပန္းမ်ိဳးပြားနိုင္ပါတယ္သစ္ေပ်ာ့ပိုင္းကေတာ့အစိမ္းႏုေရာင္ရွိၿပီးအေပြးတက္ျခင္းလုံးဝမရွိေသးတဲ့စပ်စ္၊စံပယ္၊ဇြန္ပန္း၊႐ြက္လွပုဏၰာရိပ္၊ဗိုလ္ကေတာ္မ်က္ခုံး၊ ေခါင္ရန္းအပိုင္းကိုမ်ိဳးပြားနိုင္ပါတယ္