အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ေတြကိုပ်က္စီးေစနိုင္ေသာအဝတ္ေလွ်ာ္နည္းအမွား(၇) ခုအဝတ္ေလွ်ာ္စက္ေတြ ေပၚလာတာဟာလူေတြကိုအားအင္ကုန္ခမ္းျခင္းကိုေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္ခဲ့ပါတယ္အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းသက္သာတာေၾကာင့္အိမ္တိုင္းနီးပါးမွာ

အသုံးျပဳေနၾကတာကို ေတြ႕ရမွာပါဒါေၾကာင့္အဝတ္ေလွ်ာ္စက္နဲ႕အဝတ္ေလွ်ာ္သူေတြ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတဲ့အမွားေတြကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္(၁)ပိုးသတ္ေဆးပါတဲ့ဆပ္ျပာကိုမသုံးျခင္းသင့္မိသားစုဝင္ေတြတခါတေလမွာဖ်ားနာတာေတြ

ရွိနိုင္ပါတယ္ဖ်ားနာၿပီးဝတ္ဆင္ထားတဲ့အဝတ္အစားေတြၿပီးေတာ့အဖ်ားပိုးကူးစက္ခံထားရတဲ့အဝတ္အစားေတြဟာသာမန္အဝတ္ေလွ်ာ္ဆပ္ျပာနဲ႕ပိုးမႊားေတြမေသနိုင္ပါဘူးဒါေၾကာင့္ပိုးသတ္ေဆးပါတဲ့ဆပ္ျပာကိုသုံးရင္း ေရာဂါပိုးကို

ကာကြယ္ဖို႔တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္(၂)အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကိုသန႔္ရွင္းေရးပုံမွန္မလုပ္ျခင္းအဝတ္ေလွ်ာ္စက္က ေရထည့္လိုက္ဆပ္ျပာထည့္လိုက္လုပ္ေနတာမွန္ပါတယ္ဒါေပမဲ့၁လတခါေတာ့သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္

လည္ပတ္တဲ့ေနရာနဲ႕အဝတ္ကိုသန႔္စင္ေပးတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေၾကး(ဂ်ီး) ေတြပိတ္ေနတတ္လို႔သြားတိုက္တံနဲ႕ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေရႏြေးနဲ႕ ျဖစ္ျဖစ္သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္(၃)အဝတ္ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ေလွ်ာ္ပါသင့္ရဲ႕ဂ်င္းေဘာင္းဘီ

ဆြယ္တာအႏြေးထည္စတာေတြကိုေလွ်ာ္တဲ့အခါ ေျပာင္းျပန္လွန္ၿပီး ေလွ်ာ္သင့္ပါတယ္အဝတ္အစားေတြဟာအသားနဲ႕ထိၿပီးအေရျပားေပၚက ေၾကး(ဂ်ီး)ေတြကပ္ေနနိုင္ပါတယ္ဒါေၾကာင့္အဝတ္ေလွ်ာ္တဲ့အခါ ေျပာင္းျပန္လွန္ဖို႔မေမ့ပါနဲ႕

(၄)အဝတ္အမ်ားႀကီးထည့္ေလွ်ာ္တာကိုေရွာင္ပါအဝတ္ေလွ်ာ္စက္ေတြဟာႀကီးမားၿပီးအဝတ္ထည့္စရာေနရာအက်ယ္ႀကီးပါတယ္ဆိုေပမယ့္ကြၽမ္းက်င္သူေတြရဲ႕ေျပာစကားအရသင့္အဝတ္ကိုလည္း ေနရာလြတ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္ဒီလို

ေနရာလြတ္ေပးမွသာသင့္အဝတ္ေတြကိုက်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းနဲ႕ ေလွ်ာ္ဖြတ္နိုင္လို႔ေျပာင္မွာျဖစ္ပါတယ္(၅)အဝတ္ေလွ်ာ္အိတ္မပါဘဲအတြင္းခံႏွင့္ေျခအိတ္ေတြကိုထည့္ေလွ်ာ္ျခင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားအရအဝတ္ေလွ်ာ္စက္ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ျပႆနာ

အမ်ားစုဟာdrumနဲ႕သက္ဆိုင္ပါတယ္အဝတ္ေလွ်ာ္အိတ္နဲ႕ေလွ်ာ္တဲ့အခါေသးငယ္တဲ့အရာဝတၱဳေတြfilterထဲေရာက္သြားေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူးဒါ့အျပင္သင့္ရဲ႕အတြင္းခံေတြကိုလည္း ေလ်ာ့တြဲသြားတာမ်ိဴးမျဖစ္ေတာ့ပါဘူး(၆)ဆပ္ျပာအမ်ားႀကီးသုံးျခင္း

ဆပ္ျပာမ်ားမ်ားသုံးေလအဝတ္ေတြပိုသန႔္ေလလို႔လူေတြကအထင္မွားေနတက္ၾကပါတယ္ဒါကမမွန္ကန္ပါဘူးဆပ္ျပာအလြန္အကြၽံသုံးတဲ့အခါႀကီးမားတဲ့ ျပႆနာေတြကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္ဉပမာဆပ္ျပာအျမႇပ္ေတြကေနေရထြက္

ေပါက္ကိုပိတ္ဆို႔ေစပါတယ္ဆပ္ျပာမ်ားတဲ့အခါအဝတ္မွာဆပ္ျပာေတြမေျပာင္တာမ်ိဴးလည္းျဖစ္တက္ပါတယ္(၇)စည္းကမ္းေတြကိုလိုက္နာပါသင့္အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို ၾကာရွည္ခံေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့အဝတ္ေလွ်ာ္စက္တခု

အတြက္လိုက္နာရမယ့္စည္းကမ္းေတြကိုလိုက္နာဖို႔လိုပါတယ္အဝတ္အေျခာက္ခံတဲ့အခါမွာလည္းစက္ကသတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္အတိုင္းအေျခာက္ခံဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ကေလးအ႐ုပ္တဘက္စတာေတြကိုေလွ်ာ္ဖြတ္တဲ့အခါစက္ကခံနိုင္

ရည္ရွိသေလာက္ကိုသာထည့္ၿပီး ေလွ်ာ္ဖြတ္သင့္ပါတယ္သင့္မွာအဝတ္ေလွ်ာ္စက္ရွိေနရက္နဲ႕ ေခါင္းအုံးစြပ္အိပ္ယာခင္းစတာေတြကို ေသခ်ာေလွ်ာ္ဖြတ္ဖို႔မေမ့ပါနဲ႕လို႔သတိေပးခ်င္ပါတယ္