သင္၏ေနအိမ္မ်က္ႏွာလွည့္ေသာအရပ္ကိုၾကည့္၍လာဘ္လာဘပြင့္လန္းေစေသာနည္းလာဘ္ပြင့္ေစေသာယၾတာမ်ိဳးစုံရွိပါသည္။ထိုယၾတာနည္းမ်ားစြာတြင္လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ၏ေမြးေန႕ေမြးရက္ေမြးသကၠရာဇ္မ်ားကိုအဓိကထား၍

ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားကိုသာတင္ထားတာမ်ားပါတယ္အခုေျပာမွာကေတာ့မိမိေနအိမ္၏မ်က္ႏွာလွည့္ရာအရပ္ကိုအဓိကထား၍လာဘ္ပြင့္ေအာင္လာဘ္လာဘ႐ႊင္လန္းေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရေသာနည္းကိုေျပာျပပါမည္အဲဒီလိုေဆာင္႐ြက္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

တဲ့အတြက္ဘာအက်ိဳးေက်းဇူးေတြကိုရရွိနိုင္သလဲဆိုေတာ့အဲဒီေနအိမ္မွာေနထိုင္တဲ့လူသားအားလုံးမိမိတို႔၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာထူးထူးကဲကဲေအာင္ျမင္ျခင္းေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္းျဖတ္သန္းနိုင္ျခင္း၊စီးပြားေရးမ်ားေအာင္ျမင္နိုင္ျခင္း

ႀကဳံေတြ႕ရမယ့္အခက္အခဲေတြျပႆနာေတြအဆင္မေျပမႈ႕ေတြအတိုက္အခိုက္ေတြကေနလြတ္ေျမာက္နိုင္ပါတယ္မိမိတို႔ေနအိမ္သာယာေစရန္တိုးတက္ေစရန္အက်ိဳးျပဳေစပါတယ္ဒီနည္းကိုေဆာင္႐ြက္မယ့္သူေတြကေမြးေန႕ေမြးရက္ေမြးသကၠရာဇ္တိတိက်က်သိစရာမလိုပါဘူး

မိမိေနအိမ္ကဘယ္ဘက္ကိုမ်က္ႏွာမူသလဲအဲဒီမ်က္ႏွာမူရာအရပ္ေဒသကိုအဓိကထားၿပီးေဆာင္႐ြက္ရတဲ့နည္းျဖစ္ပါတယ္အေရွ႕အရပ္ကိုမ်က္ႏွာလွည့္ေသာေနအိမ္မ်ားတြင္ေနထိုင္သူမ်ားလာဘ္ပြင့္ေစရန္အေရွ႕အရပ္ကိုမ်က္ႏွာလွည့္ေသာအိမ္ကို

တနလၤာၿဂိဳဟ္မင္းကစိုးမိုးအက်ိဳးျပဳေသာအိမ္ဟုသတ္မွတ္ သည္ထိုအိမ္တြင္ေနထိုင္သူအေပါင္းတို႔သည္ႀကံရည္ လႉဒါန္းျခင္းျပဳလုပ္သင့္သည္ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကိုႀကံရည္ ကပ္လႉနိုင္သည္ႀကံေခ်ာင္း ကို ကိုးဆစ္ျဖတ္၍အိမ္တံခါးတြင္

ေထာင္ထားနိုင္ပါသည္ဘုရားတစ္ဆူဆူ၏တနလၤာေဒါင့္တြင္လည္း လႉဒါန္းနိုင္ပါသည္ႀကံပန္းခိုင္တို႔ႀကံသကာတို႔လႉဒါန္းနိုင္ပါသည္အေရွ႕ေတာင္အရပ္ကိုမ်က္ႏွာလွည့္ေသာေနအိမ္ မ်ားတြင္ေနထိုင္သူမ်ားလာဘ္ပြင့္ေစရန္အေရွ႕ေတာင္အရပ္ကိုမ်က္ႏွာလွည့္ေသာအိမ္ကို

အဂၤါၿဂိဳဟ္မင္းကစိုးမိုးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကိုခံရေသာအိမ္ဟုသတ္မွတ္ပါသည္ဘုရား တြင္ စံပယ္ပန္းမၾကာခဏလႉဒါန္းဆက္ကပ္နိုင္ပါသည္ဆပ္သြားဖူးလႉ၍လည္းရပါသည္ဆီးယို လည္းမၾကာခန ဒါနျပဳနိုင္ပါသည္သံဃာေတာ္မ်ားအား

ဆပ္ျပာအလႉဒါနျပဳနိုင္ပါသည္ထိုယၾတာကိုျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ထိုေနအိမ္တြင္ေနထိုင္သူမ်ားသည္စြမ္းအားေကာင္းျခင္း ၾသဇာတိုးျခင္း၊စီးပြားတက္ျခင္းမ်ားျဖစ္နိုင္ပါသည္ေတာင္ အရပ္ ကို မ်က္ႏွာလွည့္ေသာေနအိမ္မ်ားတြင္ေနထိုင္သူမ်ား

လာဘ္ပြင့္ေစရန္ေတာင္အရပ္ကိုမ်က္ႏွာလွည့္ေသာေနအိမ္ မ်ားကိုဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္မင္းစိုးမိုးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခံရေသာအိမ္ဟုသတ္မွတ္ပါသည္ေလတိုက္လွ်င္တဖ်တ္ဖ်တ္လႈပ္ေသာၾကက္လွ်ာကိုအိမ္ေရွ႕တြင္ထိုးပါဘုရားတင္ပါ

႐ြက္လွၫြန႔္လႉပါသံဃာေတာ္မ်ားအားေရယပ္အစရွိသည္တို႔ဒါနျပဳကပ္လႉပါေအးခ်မ္းျခင္းစီးပြားတက္ျခင္းေ႐ႊေငြရတနာ ေပါႂကြယ္ဝျခင္းမ်ားျဖစ္မည္အေနာက္ေတာင္အရပ္ကိုမ်က္ႏွာလွည့္ေသာ ေနအိမ္မ်ားတြင္ေနထိုင္သူမ်ားလာဘ္ပြင့္ေစရန္

အေနာက္ေတာင္အရပ္ကိုမ်က္ႏွာလွည့္ေသာေနအိမ္မ်ားကို စေနၿဂိဳဟ္မင္းမွစိုးမိုးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခံရေသာအိမ္ဟုသတ္မွတ္ပါသည္အိမ္ဘုရားတြင္ထီးနီတစ္လက္တင္ထားပါသံဃာေတာ္မ်ားကိုထီးဒါနျပဳပါနာနတ္ယိုလႉဒါန္းဆက္ကပ္ေပးပါဘုန္းတန္ခိုးႀကီးျခင္း

လာဘ္ပြင့္ျခင္းစီးပြားတိုးတက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္အေနာက္အရပ္ကိုမ်က္ႏွာလွည့္ေသာေနအိမ္မ်ားတြင္ေနထိုင္သူမ်ားလာဘ္ပြင့္ေစရန္အေနာက္အရပ္ကိုမ်က္ႏွာလွည့္ေသာေနအိမ္မ်ားကိုၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္မင္းမွစိုးမိုးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခံရေသာ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အိမ္ဟုသတ္မွတ္ပါသည္။ပန္းပြင့္မ်ားဘုရားစင္တြင္မျပတ္လႉဒါန္းဆက္ကပ္ေပးပါဆီမီးလွ်ပ္စစ္မီး၊ဖေယာင္းတိုင္မီးအလႉဒါနျပဳေပးပါေပါက္ေပါက္ပြင့္ဘုရားတင္ျခင္းဆြမ္းေတာ္ကပ္ျခင္းမၾကာခဏျပဳပါသံဃာေတာ္မ်ားကိုမုန႔္၊ပဲ၊မၾကာခယဏလႉေပးပါ