ဇူလိုင္လ၂ရက္ထိုင္းနိုင္ငံဖိစႏုလို့ၿမိဳ့မွာေနထိုင္တဲ့အသက္(၅၅)နွစ္အရြယ္ပရာ႐ြတ္ရိုစမန္တီရာသည္ဇူလိုင္လ၁ရက္ေန႔ညေန၁၆:၃၀ခ်ိန္တြင္ထိုင္းအစိုးရရဲ့ထီလက္မွတ္ႏွစ္ေစာင္ကိုကိုင္ကာပထုန္ဌာနီခရိုင္ခေလာင္းဟာ့ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းထဲဝင္

လာၿပီးထီပထမဆုႀကီးျဖစ္တဲ့ထီနံပါတ္၃၄၇၂၅၈ထီႏွစ္ေစာင္ဘတ္၁၂သန္းေပါက္ေၾကာင္းလာေရာက္သတင္းပို့ကာရဲစခန္း

တြင္မွတ္တမ္းေရးသြင္းခဲ့တယ္လို့သိရပါတယ္သူဟာဘန္ေကာက္ၿမိဳ့ႏွင့္မနီးမေဝးပထုန္ဌာနီခရိုင္တြင္လာေရာက္၍မိသားစု

စားဝတ္ေနေရးအတြက္အမွိုက္ပုံမ်ားတြင္စြန႔္ပစ္ပစၥည္းအေဟာင္းမ်ားလိုက္လံစုေဆာင္းေကာက္ယူၿပီးကီလိုအေဟာင္းဆိုင္

တြင္ျပန္ေရာင္းေလ့ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္ဒီထီနံပါတ္ကိုေတာ့သူ႔ရဲ့အိပ္မက္ထဲတြင္ဂဏန္း၆လုံးစလုံးဒဲ့လာေရာက္ေပးခဲ့သျဖင့္ထိုးျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္ပံုခရစ္တစ္ကိုစည္သူေမာင္ထိုင္းထီ

ဇူလိုင္လ၂ရက္ထိုင္းနိုင္ငံဖိစႏုလို့ၿမိဳ့မွာေနထိုင္တဲ့အသက္(၅၅)နွစ္အရြယ္ပရာ႐ြတ္ရိုစမန္တီရာသည္ဇူလိုင္လ၁ရက္ေန႔ညေန၁၆:၃၀ခ်ိန္တြင္ထိုင္းအစိုးရရဲ့ထီလက္မွတ္ႏွစ္ေစာင္ကိုကိုင္ကာပထုန္ဌာနီခရိုင္ခေလာင္းဟာ့ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းထဲဝင္

လာၿပီးထီပထမဆုႀကီးျဖစ္တဲ့ထီနံပါတ္၃၄၇၂၅၈ထီႏွစ္ေစာင္ဘတ္၁၂သန္းေပါက္ေၾကာင္းလာေရာက္သတင္းပို့ကာရဲစခန္း

တြင္မွတ္တမ္းေရးသြင္းခဲ့တယ္လို့သိရပါတယ္သူဟာဘန္ေကာက္ၿမိဳ့ႏွင့္မနီးမေဝးပထုန္ဌာနီခရိုင္တြင္လာေရာက္၍မိသားစု

စားဝတ္ေနေရးအတြက္အမွိုက္ပုံမ်ားတြင္စြန႔္ပစ္ပစၥည္းအေဟာင္းမ်ားလိုက္လံစုေဆာင္းေကာက္ယူၿပီးကီလိုအေဟာင္းဆိုင္

တြင္ျပန္ေရာင္းေလ့ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္ဒီထီနံပါတ္ကိုေတာ့သူ႔ရဲ့အိပ္မက္ထဲတြင္ဂဏန္း၆လုံးစလုံးဒဲ့လာေရာက္ေပးခဲ့သျဖင့္ထိုးျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္ပံုခရစ္တစ္ကိုစည္သူေမာင္ထိုင္းထီ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here