ကုန္းတက္ေတြမွာကားေနာက္ျပန္မလိမ့္ရေအာင္ေအာ္တိုဂီယာေတြမွာပါဝင္တဲ့Lဂီယာကိုဘယ္ေနရာေတြမွာအသုံးျပဳရမလဲကုန္းအတက္တစ္ခုကိုကားေမာင္းတက္ရင္းအင္ဂ်င္ထိုးရပ္သြားၿပီးကားကေနာက္ျပန္လွိမ့္ေတာ့မလိုျဖစ္သြားတာျဖစ္တတ္ပါတယ္

ဒီလိုျဖစ္ရတာကုန္းအတက္မွာထိုးထားတဲ့ဂီယာေ႐ြးခ်ယ္မႈမွားယြင္းေနတာေၾကာင့္အင္ဂ်င္ကကုန္းတက္ဖို႔အတြက္လိုအပ္တဲ့ပါဝါလုံေလာက္ေအာင္ထုတ္မေပးနိုင္ရာမွဆက္မ႐ုန္းနိုင္ေတာ့တဲ့အတြက္ထိုးရပ္သြားတာျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

ကားေမာင္းလို႔အဆင္ေျပေအာင္ဂီယာေတြအဆင့္ဆင့္ထည့္ေပးထားၿပီးဆီေလ်ာ္ရာဂီယာကိုေ႐ြးခ်ည္သုံးစြဲသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။အဲ့ဒီအတြက္Lဂီယာကိုထည့္ေပးထားပါတယ္။Lက မတ္ေစာက္တဲ့ေတာင္တက္/ဆင္းေတြနဲ႕ ဗြက္နစ္တဲ့ေနလို႔႐ုန္း

ရတဲ့အခါမ်ိဳးမွာေ႐ြးခ်ယ္သုံးစြဲဖို႔ဒီဇိုင္းလုပ္ထားတာပါေအာ္တိုဂီယာမွာပါဝင္တဲ့P,R,N,D,S,Lတို႔မွာLကLow gearကိုဆိုလိုပါတယ္။အနိမ့္ဆုံးဂီယာပါ။နံပါတ္(၁)ဆိုတဲ့ဂီယာတစ္ခ်က္နဲ႕ပဲေမာင္းႏွင္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။အင္ဂ်င္႐ုန္းဖို႔အတြက္

ရည္႐ြယ္ထားတဲ့အနိမ့္ဂီယာျဖစ္ပါတယ္။အင္ဂ်င္မွာလည္တဲ့ပတ္ေရပိုျမန္ဖို႔ဦးစားေပးတာရွိသလိုအင္ဂ်င္ရဲ႕လွည့္အားေကာင္းဖို႔ဦးစားေပးတာလည္းရွိတယ္။အျမင့္ဂီယာေတြအင္ဂ်င္ ကိုလှည့်အားကောာင်းဖို့ထက်ပတ်ရေမြန်မြန်လှည့်ပေးဖို့ကို
ဦးစားေပးထားတယ္

ကားကိုပိုျမန္ျမန္ေျပးေစတယ္။အနိမ့္ဂီယာမွာေတာ့အင္ဂ်င္ကိုအားပိုရဖို႔ဦးစားေပးတယ္လွည့္အားပိုသန္မာေနေစတယ္။႐ုန္းအားပိုေကာင္းေနေစတယ္မတ္ေစာက္တဲ့ေတာင္တက္တဲ့အခါဆင္းတဲ့ေမာင္းႏွင္ဖို႔အဆင္ေျပေနေစတယ္Lကိုသုံးထားတဲ့အခါ

အင္ဂ်င္လွည့္အားကိုေကာင္းေနေစၿပီးအျမန္ႏႈန္းကေလ်ာ့က်ေနမယ္။ဒီေတာ့ကုန္းဆင္းမွာLကိုသုံးထားတဲ့အခါကားကိုအရွိန္မလြန္ေအာင္ဂီယာကကူထိန္းေပးထားပါတယ္။ကုန္းတက္မွာLကိုသုံးထားတဲ့အခါအင္ဂ်င္ကလွည့္အားေကာင္းေနတဲ့အတြက္႐ုန္းအားေကာင္းေနလို႔ကုန္းတက္ကိုတက္ဖို႔႐ုန္းနိုင္ေစတယ္