ဆံပင္ပါးၿပီးဆံပင္ခဏခဏကြၽတ္တတ္သူေတြအတြက္ၾကက္သြန္နီနဲ႕ထိန္းသိမ္းနည္းShampooထဲပါဝင္တဲ့ဓာတုပစၥည္းေတြကကိုယ့္ဆံပင္ကိုထိခိုက္နိုင္ပါတယ္ဆံပင္ဆိုးတဲ့အခ်ိန္မွာလည္းဆံပင္ကြၽတ္လြယ္ေစပါတယ္

ဆံပင္ကြၽတ္တာကေတာ္ေတာ္စိတ္ရႈပ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့အရာပါ။ဆံပင္ပါးလြန္းတာကလည္းက်န္းမာတဲ့ဆံသားပုံစံမရဖို႔တံတိုင္းႀကီးတစ္ခုလိုပါပဲဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ဆံပင္ပါးၿပီးခဏခဏဆံပင္ကြၽတ္တတ္သူေတြအတြက္ၾကက္သြန္နီကို

သုံးၿပီးထိန္းသိမ္းနည္းကိုေဖာ္ျပပါရေစဆံပင္အတြက္ၾကက္သြန္နီရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးမ်ားၾကက္သြန္နီကဆံသားကို ခိုင္မာေစၿပီးအားျဖည့္ေပးပါတယ္ဆံပင္အရွည္ျမန္ေစၿပီးဆံပင္ကြၽတ္သက္သာေစပါတယ္ျပဳလုပ္ပုံၾကက္သြန္နီ

တစ္ဥယူၿပီးလွီးေပးရပါမယ္လွီးၿပီးေနာက္က်ိတ္စက္ထဲေရထည့္ၿပီးက်ိတ္ေပးရပါမယ္ရလာတဲ့က်ိတ္ၿပီးသားၾကက္သြန္နီကိုဇယားနဲ႕စစ္ခ်ၿပီးအေရရေအာင္စစ္ခ်ယဴရပါမယ္အသုံးျပဳပုံရလာတဲ့ၾကက္သြန္နီအရည္ထဲကိုဝါဂြမ္းႏွစ္ေပးရပါမယ္

ၿပီးေနာက္ဒီဝါဂြမ္းနဲ႕ဦးေရျပားကိုလိမ္းေပးရပါမယ္ဦးေရျပားနဲ႕ဆံသားတစ္ခုလုံးၾကက္သြန္နီအရည္လိမ္းေပးရပါမယ္လိမ္းၿပီးေနာက္မိနစ္၃၀ထားေပးရပါမယ္မိနစ္၃၀ထားၿပီးေနာက္ပုံမွန္အတိုင္းေခါင္းေလွ်ာ္နိုင္ပါၿပီ

ဆံပင္ပါးၿပီးဆံပင္ခဏခဏကြၽတ္တတ္သူေတြအတြက္ၾကက္သြန္နီနဲ႕ထိန္းသိမ္းနည္းShampooထဲပါဝင္တဲ့ဓာတုပစၥည္း ေတြကကိုယ့္ဆံပင္ကိုထိခိုက္နိုင္ပါတယ္ဆံပင္ဆိုးတဲ့အခ်ိန္မွာလည္းဆံပင္ကြၽတ္လြယ္ေစပါတယ္

ဆံပင္ကြၽတ္တာက ေတာ္ေတာ္စိတ္ရႈပ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့အရာပါ။ဆံပင္ပါးလြန္းတာကလည္းက်န္းမာတဲ့ဆံသာပုံစံမရဖို႔တံတိုင္းႀကီးတစ္ခုလိုပါပဲဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ဆံပင္ပါးၿပီးခဏခဏဆံပင္ကြၽတ္တတ္သူေတြအတြက္ၾကက္သြန္နီကို

သုံးၿပီး ထိန္းသိမ္းနည္းကို ေဖာ္ျပပါရေစဆံပင္အတြက္ၾကက္သြန္နီရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားၾကက္သြန္နီကဆံသားကိုခိုင္မာေစၿပီးအားျဖည့္ေပးပါတယ္ဆံပင္အရွည္ျမန္ေစၿပီးဆံပင္ကြၽတ္သက္သာေစပါတယ္ျပဳလုပ္ပုံၾကက္သြန္နီ

တစ္ဥယူၿပီးလွီးေပးရပါမယ္လွီးၿပီးေနာက္က်ိတ္စက္ထဲ ေရထည့္ၿပီးက်ိတ္ေပးရပါမယ္ရလာတဲ့က်ိတ္ၿပီးသားၾကက္သြန္နီကိုဇယားနဲ႕စစ္ခ်ၿပီးအေရရေအာင္စစ္ခ်ယဴရပါမယ္အသုံးျပဳပုံရလာတဲ့ၾကက္သြန္နီအရည္ထဲကိုဝါဂြမ္းႏွစ္ေပးရပါမယ္

ၿပီးေနာက္ဒီဝါဂြမ္းနဲ႕ဦးေရျပားကိုလိမ္းေပးရပါမယ္ဦးေရျပားနဲ႕ဆံသားတစ္ခုလုံးၾကက္သြန္နီအရည္လိမ္းေပးရပါမယ္လိမ္းၿပီးေနာက္မိနစ္၃၀ထားေပးရပါမယ္မိနစ္၃၀ထားၿပီးေနာက္ပုံမွန္အတိုင္း ေခါင္းေလွ်ာ္နိုင္ပါၿပီ