ေရရွည္သုံံးရန္ထုံံးစပ္နည္းထုံး၃ပိႆာ၊ဆား၅၀-သားေက်ာက္ခ်ဥ္၁၀-သားပထမအဆင့္ထုံးကိုအင္တုံႀကီးထဲတြင္ ေရအနည္းငယ္ထည့္၍ေျခပါ။ေက်ာက္ခ်ဥ္၁၀သားကိုအမႈန႔္ျပဳၿပီးထည့္ပါ။ ႏွံ႕ေအာင္ေမႊပါအထက္ေအာက္ ႏွံ႕ပါက

ဆား၅၀-သားကိုထည့္လိုက္ပါ ႏွံ႕ေအာင္ေမႊပါ။ဒုတိယအဆင့္ ေရႏြေးဆူၿပီးသားကိုထုံး ေက်ာက္ခ်ဥ္ဆားထည့္ၿပီးသားထဲကို ေလာင္းထည့္ၿပီးေမႊပါ။ ေရထည့္ၿပီးဖုံးအုပ္ပါ။၅-ရက္ခန႔္ၾကာေသာ္ထုံးအိုးထဲမွအရည္ၾကည္မ်ားကိုသြန္ပါ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေရအသစ္ကိုထည့္ၿပီးတစ္ညအိပ္စိမ္ပါမနက္လင္းရင္အေပၚေရၾကည္ကိုသြန္။ ေျမအိုးမွာထည့္ၿပီးပြက္ေအာင္က်ိဳပါ၊မီးအေနေတာ္ေလာက္ဆူပြက္လာရင္အေအးခံထားအေရၾကည္ကိုသြန္၊ေရျပန္ထည့္ညသိပ္ၿပီးမနက္တိုင္း

ေရၾကည္လဲေပးပါ၊ ေန႕စဥ္ေရလဲေပးရမည္။တစ္ေန႕စာထုံးကို ေရေဖ်ာ္ၿပီးပိတ္ပါးပါးနဲ႕စစ္ခ်ပါခဲသလဲေတြစင္ၿပီး ႏုညံ့တဲ့ထုံးကိုရမယ္ထုံးကိုအခ်ိဳမႈန႔္နည္းနည္းဆားနည္းနည္းခ်ိန္ဆထည့္ပါထုံးကို ေရေဖ်ာ္ရာမွာ ေရႏြေးသုံးရမယ္

ဒါကနည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္နည္းကထုံးကိုအခ်ိန္တစိဆယ္ ႏွစ္ဆယ္စသည္ျဖင့္ဝယ္ထားပါ၊ထုံးကိုစဉ့္အိုးမ်ားတြင္ထည့္၍ ေရအျပည့္ထည့္ၿပီးစိမ္ထားပါ၊ထုံးေရၾကည္မ်ားကိုမၾကာခဏသြန္ၿပီးေရအသစ္ထည့္ကာ

လဲလွယ္ေပးရမည္တစ္ခ်ိဳ႕ေသာထုံးအိုးမ်ားမွာ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၾကာေအာင္ပင္ ေရစိမ္ထားၾကရသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ထုံးစပ္ျခင္း၊ထုံးေပါက္ျခင္းအာနိသင္မ်ား ေလ်ာ့သြားျခင္းျဖစ္သည္။ထုံးအိုးမ်ားမွ ထုံးကိုတစ္ေန႕စာ ေရာင္ကုန္မည့္

အခ်ိဳးအစားကိုၾကည့္၍အသုံးျပဳရန္ယူရမည္။ေၾကးအိုး(သို႔မဟုတ္)ေျမအိုးစသည္တို႔တြင္ထည့္ၿပီးတစ္ညလုံးေရစိမ္ထားရမည္။နံနက္ဘက္တြင္ ေရၾကည္မ်ားကိုသြန္ၿပီး ေရအသစ္ထည့္၍ ႏြားနို႔ႏွင့္သမေအာင္ ေရာေမႊကာ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အသုံးျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ထုံးမွာ ဆြဲတိုင္းလိုက္ၿပီးစားသုံးသူမ်ားမွာအာေပါက္ျခင္းမရွိေတာ့ေခ်သို႔ေသာ္နိုးေရာစပ္ထားေသာထုံးမွာတစ္ေန႕သုံးျဖစ္သျဖင့္မကုန္လွ်င္သြန္ပစ္ၿပီးအိုးကိုသန႔္ရွင္းေအာင္စင္ၾကယ္စြာေဆးေၾကာထားရမည္။