အပူေလာင္အမာ႐ြတ္ေတြယူပစ္သလိုေပ်ာက္တဲ့နည္းအသုံးဝင္ပါတယ္အမာ႐ြတ္ဟာပုံမွန္အသားေရာင္နဲ႕မတူတဲ့အတြက္ၾကည့္ရတာအျမင္မလွပါဘူး။တခ်ိဳ႕အမာ႐ြတ္ေတြဆိုခ်ိဳင့္ခြက္လိုခ်ိဳင့္ဝင္ေနတာမ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္လူအမ်ားစု

အေနနဲ႕အမာ႐ြတ္ကလူမျမင္ကြယ္ရာေနရာမွာျဖစ္ရင္သာေပ်ာက္ဖို႔ဆႏၵသိပ္မျပင္းျပေပမယ့္လူျမင္ကြင္းေနရာေတြမွာျဖစ္ၿပီဆိုရင္ခ်က္ခ်င္းနီးပါးေပ်ာက္ခ်င္ၾကပါတယ္အထူးသျဖင့္မိန္းကေလးေတြဆိုရင္မ်က္ႏွာမွာအမာ႐ြတ္ျဖစ္ၿပီဆိုရင္

အျပင္ထြက္ရမွာရွက္တဲ့အတြက္အျမန္ေပ်ာက္ခ်င္ၾကပါတယ္အတိုအျပတ္ေတြဝတ္ခ်င္တဲ့မိန္းကေလးေတြဆိုရင္လည္းေျခေထာက္တို႔ေပါင္တို႔မွာအမာ႐ြတ္ေတြျဖစ္ခဲ့ရင္အတိုအျပတ္ဝတ္ပါကအျမင္မလွတဲ့အတြက္အျမန္ေပ်ာက္ခ်င္ၾကပါတယ္

ေယာက္်ားေလးေတြအမ်ားစုအေနနဲ႕ကေတာ့အမာ႐ြတ္ရွိျခင္းကသိပ္အေရးမႀကီးဘူးလို႔ထင္မိပါတယ္။သို႔ေသာ္ ေမာ္ဒယ္လုပ္မယ့္အမ်ိဳးသားေတြ၊အလွအပကိုအေလးထားတဲ့အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ဆိုရင္ေတာ့အေရးႀကီးနိုင္ပါတယ္။

အမာ႐ြတ္ကျဖစ္ေတာ့တာလြယ္ေပမယ့္ ေပ်ာက္ဖို႔က်သိပ္မလြယ္ပါဘူး။ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းအရင္းအ႐ြယ္အစားေပၚမူတည္ၿပီးတခ်ိဳ႕အမာ႐ြတ္ေတြကအခ်ိန္တိုနဲ႕ေပ်ာက္တာရွိသလိုတခ်ိဳ႕အမာ႐ြတ္ေတြကေတာ့လကေနႏွစ္ခ်ီၾကာတာ

လည္းရွိပါတယ္။လုံးဝမေပ်ာက္ေတာ့တဲ့အမာ႐ြတ္လည္းရွိပါတယ္မီးေလာင္အပူေလာင္ဆီပူေလာင္သူမ်ားအားႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါကခ႐ုသင္းကဲ့သို႔အျဖဴကြက္ႏွင့္အပူေလာင္အမာ႐ြတ္က်န္မေနရစ္ဘဲနဂိုအသားအေရေရာင္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္ျဖစ္ေစရန္ အတြက္နည္းလမ္းေလးေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

အနာသက္သာေပ်ာက္ကင္းစမွစ၍ကြမ္းသီးအားေက်ာက္ပ်ဥ္တြင္ ေသြး၍ရရွိေသာကြမ္းသီးအရည္အားေန႕စဥ္မၾကာခဏအနည္းဆုံးတေန႕(၃)ႀကိမ္ထက္မနည္းလိမ္းေပးေစျခင္းျဖင့္မူလအသားအေရအေရာက္ကဲ့သို႔ပင္ျပန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္