အရာရာေဈးႀကီးေနတဲ့ကာလႀကီးမွာအသီးအ႐ြက္ေတြဝယ္ထားၿပီးလႊင့္မျပစ္ရေလေအာင္ထိန္းသိမ္းနည္းေဒၚလာေဈးကတက္ေ႐ႊေဈးကတက္ဆိုေတာ့ကုန္ေဈးႏႈန္းေတြကလည္းမိုးေပၚေရာက္နတဲ့အခ်ိန္မွာအိမ္ရွင္မေတြအတြက္မီးဖိုေခ်ာင္

ထိန္းသိမ္းနိုင္တဲ့နည္းလမ္းေလးကိုမွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ေဈးသက္သာလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္လမ္းႀကဳံလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္အသီးအ႐ြက္ေတြကိုအမ်ားႀကီးဝယ္ယူၿပီးေနာက္အသီးအ႐ြက္ကိုတစ္လခံေအာင္ဒီလိုလုပ္ထားလို႔ရပါတယ္။ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္

ေတြအခ်ိန္ၾကာၾကာသန႔္ရွင္းလတ္ဆတ္ေအာင္ထားရမွာအခက္ေတြ႕ေနပါသလား။ဒါမွမဟုတ္ၾကာၾကာအထားမခံလို႔အၿမဲတမ္းစိတ္ပ်က္ေနရပါသလား။ဒီအခ်က္ကဆလတ္႐ြက္၊တ႐ုတ္နံနံႀကီး၊အျခားဟင္းသီးဟင္း႐ြက္စတာေတြနဲ႕ပတ္သက္လာ

ရင္အထူးလူသိမ်ားပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ေတြပိုမိုတာရွည္ခံေအာင္ဒီအံ့မခန္းဖြယ္နည္းကိုစမ္းသုံးၾကည့္သင့္ပါတယ္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ေတြကိုေသခ်ာေဆးၿပီးေရေတြခါခ်ေပးပါအဲဒီဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ေတြကိုအလုံပိတ္လို႔ရတဲ့

ပလတ္စတစ္အိတ္နဲ႕ထည့္ပါအိတ္ထဲမွာတစ္ရႈးႏွစ္ခုထည့္ထာ း၊ပိတ္ပစ္ၿပီးသိမ္းထားပါ။ရက္အနည္းၾကာတစ္ခါစစ္ေဆးၿပီးတစ္ရႈးေတြအသစ္လဲလွယ္ေပးပါတယ္။ဒီနည္းကအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကေတာ့တစ္ရႈးထည့္ထားျခင္းအားျဖင့္

ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ကိုႏြမ္းသြားတာအေရာင္ေျပာင္းသြားတာေတြမရွိေတာ့ပဲတစ္ရႈးေတြကအစိုဓာတ္ကိုစုပ္ယူေပးပါတယ္။နံံနံပင္ေလးေတြတစ္လေအာက္ခံေအာင္ဒီလိုလုပ္ပါ။ဗမာဟင္းေတြကလည္းဘာေလးခ်က္ခ်က္နံံနံပင္ေလးအုပ္ရမွခပ္ရမွ

အသုတ္ထဲလည္းနံနံပင္အျပဳတ္ထဲလည္းနံနံပင္ဆိုသလိုသိမ္းၾကပါတယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအထိုက္အေလ်ာက္ခံပါတယ္ဒီတိုင္းသတင္းစာနဲ႕အေျခာက္ပတ္သိမ္းတာကေတာ့ရိမသြားေပမဲ့ၾကာရင္ဝါသြားေျခာက္သြားတတ္တယ္။အဝတ္ေရညွစ္ပတ္သိမ္း

ရင္လည္းၾကာၾကာမရဘူးစိမ္းေနေပမဲ့ရိလိုက္လာတတ္တယ္မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေတြ႕တဲ့နည္းကတစ္လေလာက္ထိမရိမပုပ္မဝါမေျခာက္ဘဲခံလို႔အိမ္ရွင္မတို႔ကိုဝမ္းသာအားရေျပာျပမွာနံနံံံပင္လတ္လတ္ဝယ္လာၿပီဆိုေရမဆြတ္ေတာ့ပဲပလတ္စတစ္အိတ္

မွာေလလုံေအာင္က်စ္က်စ္ထုပ္ပါေသခ်ာေအာင္သေရပင္ခ်ည္လိုက္ေနာ္ၿပီမွေရစိုကိုညွစ္ထားတဲ့အဝတ္နဲ႕ျပန္ပတ္သူ႕လည္က်စ္က်စ္ပတ္ေနာက္တခါပလတ္စတစ္အိတ္ထဲျပန္ထည့္ပတ္ေလထုတ္ၿပီးက်စ္က်စ္စည္းရိုးရိုးအခန္းအပူခ်ိန္မွာထားစားေပေရာ့စိမ္းစိမ္းေနေပေရာ့တစ္လ