စားမကုန္နိုင္ေအာင္သီးမယ့္႐ုံးပတီစိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္႐ုံးပတီပင္ကိုအပူပိုင္း၊အပူေလ်ာ့ပိုင္းေဒသေတြမွာစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါတယ္စိုက္ပ်ိဳးကာလအားျဖင့္ကဆုန္၊နယုန္သီတင္းကြၽတ္တန္ေဆာင္မုန္းလေတြမွာ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္ပါတယ္

႐ုံးပတီဟာေရမဝပ္တဲ့ေျမမ်ိဳးမွာပိုၿပီးျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ ေျမအမ်ိဳးအစားမေ႐ြးစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါတယ္။ေျမခ်ဥ္ငန္ဓာတ္(၆-၆.၈)အတြင္းမွာပိုမိုျဖစ္ထြန္းပါတယ္တစ္သုတ္ၿပီးတစ္သုတ္စိုက္ပ်ိဳးသြားရင္စဥ္ဆက္မျပတ္စားသုံးနိုင္တဲ့

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

သီးႏွံျဖစ္ပါတယ္စိုက္မယ္ဆိုရင္စိုက္ေဘာင္ေတြေပၚမွာတိုက္ရိုက္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သလို၃-၄ေပရွိတဲ့စိုက္ေဘာင္ေတြကိုအျမင့္၆လက္မရွိေအာင္ ေျမေဆြးထည့္ေပးၿပီး ေဘာင္ေပၚမွာက်င္းေတြကို ေဘာင္ႏုတ္ခမ္းကေန၆လက္မစီခြာၿပီး

(၃)ပြင့္ဆိုင္က်င္းတူးၿပီးစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါတယ္မ်ိဳးေစ့ကို မစိုက္ခင္(၁၂)နာရီေလာက္ ေရစိမ္ ေပးပါ။ေရေပၚမွာေပၚေနတဲ့ အေစ့ေတြကို ဖယ္ရွားေပးပါတစ္က်င္းကိုမ်ိဳးေစ့(၃)ေစ့စီထည့္ေပးၿပီးအပြင့္ထြက္လာရင္အသန္မာဆုံးအပင္တစ္ပင္ကို

ပဲခ်န္ၿပီးက်န္တဲ့အပင္ေတြကိုႏုတ္ပစ္ဖို႔လိုပါတယ္တစ္ေဘာင္နဲ႕တစ္ေဘာင္ၾကားမွာလူသြားလမ္းအက်ယ္၉လက္မ(၁)ေပေလာက္ခ်န္ထားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္စိုက္ေဘာင္ ေပၚမွာ အလ်ားလိုက္စိုက္တန္း(၂)တန္းထားရွိေပးၿပီး စိုက္တန္းေတြ

အတြင္းတစ္ပင္နဲ႕တစ္ပင္(၁)ေပျခားစီရွိသင့္ပါတယ္ပ်ိဳးပင္ေတြကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕စိုက္ပ်ိဳးမယ္ဆိုရင္ေတာ့အျမစ္ေတြမနာေစဖို႔အထူးဂ႐ုျပဳသင့္ပါတယ္ပန္းပြင့္ခ်ိန္နဲ႕အသီးျဖစ္ခ်ိန္မွာ ေရကိုမ်ားမ်ားလိုအပ္ပါတယ္စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ၿပီး

အပင္(၁၅)ရက္သားမွာတစ္ႀကိမ္၊(၂၅)ရက္သားမွာတစ္ႀကိမ္ေပါင္းလိုက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္တတ္နိုင္ရင္ ေန႕တိုင္းေပါင္းလိုက္၊ေျမဆြၿပီးအစိုဓာတ္လုံေလာက္မႈရဖို႔ ေရေလာင္းတာေတြလုပ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္ေျမၾသဇာအျဖစ္ႏြားေခ်းေဆြး

ထည့္ေပးရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္ဒါ့အျပင္႐ုံးပတီပင္ေတြကိုလည္း ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္ေတြနဲ႕ၾကားညွပ္သီးႏွံအျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါတယ္သနပ္ခါးနဲ႕႐ုံးပတီ၊သရက္နဲ႕႐ုံးပတီ၊ဇီးနဲ႕႐ုံးပတီ၊ေလွ်ာ္ျဖဴပင္နဲ႕႐ုံးပတီစတဲ့ႏွစ္ရွည္ပင္သီးႏွံေတြနဲ႕ ႐ုံးပတီကို

ထည့္သြင္းစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါတယ္အသီးကိုခူးဆြတ္မယ္ဆိုရင္(၂-၄)လက္မအထိရွည္တဲ့အခါဒါမွမဟုတ္ပန္းပြင့္ၿပီးတစ္ပတ္ၾကာတဲ့အခါခူးဆြတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္အသီးေတာင့္ေတြဟာရင့္လြယ္တဲ့အတြက္ပူတဲ့အခ်ိန္မွာဆိုရင္ေန႕တိုင္းခူးဆြတ္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ပုံမွန္အားျဖင့္(၂)ရက္တစ္ႀကိမ္ခူးဆြတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္အသင့္စားသုံးဖို႔အတြက္မရင့္ခင္ခူးဆြတ္သင့္ၿပီးရင့္တဲ့အသီးေတြကို ေနေျခာက္လွန္းၿပီးအေစ့ေတြကိုထုတ္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလလုံတဲ့အိတ္ေတြ၊

ပုလင္းေတြထဲမွာထည့္သြင္းသိုေလွာင္ၿပီးစိုက္ပ်ိဳးတဲ့ရာသီ ေရာက္ရင္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါတယ္တစ္ဧကမွပိႆာခ်ိန္(၁၀၀၀-၃၀၀၀)အထိထြက္နိုင္ပါတယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ