ေငြေၾကးပိုင္းနဲ႕ထီဆုအက်ိဳးျပဳအမွတ္အသားမ်ားစေနၿဂိဳဟ္ခုံေအာက္ကေဒါင္းလိုက္မ်ဥ္းအမွတ္အသားဟာကိုယ့္ရဲ႕သက္ဆိုင္မႈကေနေငြေၾကးမ်ားစြာရရွိနိုင္တယ္ႀကိဳးစားမႈေတြနဲ႕အဆင္ေျပေျပေနရနိုင္မယ္ခ်မ္းသာမႈကိုအသင့္အတင့္နဲ႕

ရနိုင္ပါတယ္လမ္းအမွတ္အသားအားေကာင္းေလေလ သူ႕အက်ိဳးကပိုရရွိေလပါပဲအခုအမွတ္အသားကအက်ိဳးရနိုင္မယ္အားေတာ့နည္းမယ္တနဂ္ႏြေၿဂိဳဟ္ခုံေအာက္ကအမွတ္အသားဟာေငြေၾကးရွာေဖြမႈအပိုင္းအားသာတယ္အေတြးအ

ေခၚကႀကိဳျမင္တက္တယ္ေငြဘယ္လိုရွာရမလဲဆိုတာကိုေကာင္းေကာင္းသိတယ္အိုးအိမ္ေနရာနဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကံကိုျပေပးတယ္ထီနဲ႕အပ္စပ္တယ္ထီေပါက္သလိုေငြမ်ားမ်ားဝင္တက္တယ္လမ္းအားသာမႈအေပၚမူတည္ၿပီးေငြဝင္တာနဲ႕

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အက်ိဳးပိုရနိုင္တယ္ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ခုံေအာက္က အမွတ္အသားဟာေငြေၾကးပိုင္းနဲ႕ကိုယ့္ဘဝဘယ္ေလာက္ထိအားသာမလဲတိုးတက္မႈရမလဲျပတယ္ေငြေၾကးကံအရသူ႕ကရရွိလိမ့္မယ္ဒါေပမယ့္အထြက္ကလဲရွိတယ္ေငြမၿမဲတက္ဘူးသူ႕အက်ိဳး

ကေတာ့ေကာင္းပါတယ္ကံလမ္းမႀကီးအားေကာင္းေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ဒီအမွတ္အသားဟာလဲ ထီဆုကံ နဲ႕လာဘ္လာဘမ်ားရနိုင္တယ္ကံလမ္းေကာင္းမယ္ဆိုရင္ အက်ိဳးရနိုင္ပါတယ္အဓိက ဒီလမ္းအမွတ္သားေတြဟာေငြေၾကးပိုင္း

အဆင္ေျပမႈရယ္ခ်မ္းသာမႈနဲ႕ထီဆုကံျပတာျဖစ္ပါတယ္အမွတ္အသားနဲ႕လက္ဝါးျပင္ကအရာေတြကိုၾကည့္နိုင္မယ္ဆိုပိုအက်ိဳးေကာင္းပါတယ္(မွတ္ခ်က္)ပုံထဲကအတိုင္းတစ္ခုေလာက္ပါရင္ကိုအက်ိဳးေကာင္းပါတယ္ဘယ္၊ညာၾကည့္ၿပီး

စစ္ေဆးပါသေဘာေပါက္ေအာင္နားလည္ေအာင္လို႔ေသခ်ာေလးမွ်ေဝေပးတာျဖစ္ပါတယ္လကၡဏာေလ့လာသူေတြနဲ႕ဝါသနာပါသူမ်ားအတြက္ဗဟုသုတရရွိေအာင္လို႔အနည္းငယ္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္စာဖတ္ေပးၾကလို႔ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

(၇)ရက္သားသမီးမ်ားက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစကပ္ေရာဂါေဘးမွလဲကင္းေဝးနိုင္ၾကပါေစဆရာ့စီမွာလကၡဏာျပည့္စုံစြာအေသးစိတ္စစ္ေဆးေပးပါတယ္09-759664465 သို႔လာေရာက္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္HtetPaingေဗဒင္လကၡဏာ