တကယ္လက္ေတြ႕ေန႕ခ်င္းတက္ညခ်င္းတက္ဘုရားယၾတာပါရွင္ဂ်င္းတက္ ႏွစ္တက္ကိုသန့္စင္ၿပီးလင္ဗန္းေလးတစ္ခုမွာ ေရနည္းနည္းထည့္ၿပီးဂ်င္းတစ္ခုအေပၚမွာေန႕လို႔ေရးရပါမယ္ ေနာ္ေနာက္ဂ်င္းတက္တစ္ခုေပၚမွာညလို႔ေရးရပါမယ္ရွင္

ေန႕လို႔ေရးထားတဲ့ဂ်င္းတက္ေပၚမွာမနက္ပိုင္းဘုရားပူေဇာ္ရင္ဖေယာင္းတိုင္အစိမ္းေငြေၾကးေျပလည္လိုသူမ်ားဖေယာင္းတိုင္အနီက်န္းမာေရးေကာင္းခ်င္သူမ်ားဖေယာင္းတိုင္အဝါကံပြင့္ကံ ျမင့္လိုသူမ်ားဖေယာင္းတိုင္အျဖဴစိတ္ေအးခ်မ္းလို

သူမ်ားမိမိအဆင္ေျပသလိုပူေဇာ္ထြန္းညွိနိုင္ပါတယ္ရွင္ညဘက္ဆိုညလို႔ေရးထားတဲ့ဂ်င္းတက္ေပၚမွာဘုရားပူေဇာ္ရင္မီးထြန္းထားရပါမယ္ရွင္ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းရင္ဖေယာင္းတိုင္ရဲ႕ေအာက္မွာမတ္ေစ့ေလး ခံထြန္းရင္ပိုအဆင္ေျပပါတယ္ရွင္ဘဝလမ္းေၾကာင္းေတြ တည့္မတ္ေစဖို႔ပါရွင္မတ္ေစ့ေလး

ႏွစ္ျပား ေတာ့ဘုရားမွာရွာထားရပါမယ္ရွင့္မိမိအိမ္စီးပြါးတက္မတက္ကိုထြက္လာတဲ့ဂ်င္းပင္ေလးေတြဂ်င္းၫြန့္ေလးေတြကအေျဖ ေပးပါလိမ့္မယ္ရွင့္ဘုရားယၾတာဆိုေပမယ့္ယုံၾကည္မွပူေဇာ္ၾကပါရွင္အားလုံးစီးပြါးတက္လာဘ္႐ႊင္ၾကပါေစသားေမတၱာ ေစတနာျဖင့္ ျပန္လည္မွ် ေဝပါတယ္ရွင့္