ေ႐ႊတုံး၊ ေ႐ႊခဲေတြကိုဘဏ္စနစ္ျဖင့္သာ ေပးေခ်ၿပီးဝယ္/ေရာင္းျပဳလုပ္နိုင္ေရးစီစဥ္ေနေ႐ႊတုံး၊ေ႐ႊခဲေတြကိုအေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္တဲ့အခါဘဏ္စနစ္နဲ႕ ေပးေခ်ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေဆာင္ၿပီး

စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔သိရွိရပါတယ္မေန႕က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေ႐ႊႏွင့္ ေငြေၾကးေဈးကြက္တည္ၿငိမ္ခိုင္မာေစေရးအတြက္တာဝန္ရွိသူေတြရဲ႕ ေတြ႕ဆုံေဆြးႏြေးမႈအတြင္းအထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး

ဘဏ္ေတြရဲ႕ပံ့ပိုးေပးမယ့္အစီအမံေတြကိုလည္း ေဆြးႏြေးခဲ့ၾကပါတယ္သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႕ဗဟိုဘဏ္တို႔က ေ႐ႊႏွင့္ ေငြေၾကးေဈးကြက္တည္ၿငိမ္ေစဖို႔ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးမွာျဖစ္ၿပီး ေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္ေတြကပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမယ့္

လုပ္ငန္းေတြကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့မေန႕ကဆိုရင္ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးႏႈန္းကက်ပ္၂၈သိန္းဝန္းက်င္နဲ႕သာ ေဈးဖြင့္ခဲ့ၿပီး စံခ်ိန္တင္ေဈးတန္း ျဖစ္ခဲ့တဲ့က်ပ္၃၅သိန္းေအာက္ကိုတရိပ္ရိပ္နဲ႕ျပန္လည္က်ဆင္းလာပါတယ္

YGEAအေနနဲ႕ယေန႕ၾကမ္းခင္းေဈးအျဖစ္အေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သားကိုက်ပ္ ၁,၉၈၅,၀၀၀လို႔သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးအတိုင္းလည္းလြတ္လပ္စြာ ေရာင္း/ဝယ္ခြင့္ ျပဳထားပါတယ္ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးအတိုင္း

ေရာင္း/ဝယ္ဖို႔အစိုးရကခြင့္ျပဳတယ္ ေနာက္တစ္ခုကက်ပ္သိန္း၂၀၀ ေက်ာ္ရင္ ဘဏ္ကေန ျဖတ္ရမယ္လို႔ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္းရန္ကုန္ေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္အသင္းတာဝန္ရွိသူကစက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းမွာ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္