ဇြဲကပင္ဒုတိယအႀကိမ္လာျပန္ပါျပီးဒီတခါေတာ႔ေယာက်ၤားေလးပါစာလဲေရးထားခဲ႔ပါတယ္ဆိုင္ကယ္လြယ္အိတ္ေသာ႔ေတြဖု

န္းပတ္စဝက္ေတြခ်န္ထားခဲ႔ပါတယ္က်ားကေလးရြာကလို႔သိရျပီးဇြဲကပင္ေတာင္ကို၁ဝရက္ေန႔နံနက္(၇)နာရီေလာက္ကတ

က္သြားျပီးခုခ်ိန္ထိျပန္မဆင္းလာေတာ႔ပဲေပ်ာက္ေနပါတယ္အဖြဲ႔စုံကယ္ဆယ္ေရးေတြထြက္သြားပါျပီးခရစ္တစ္ဇင္မိုး

ဇြဲကပင္ဒုတိယအႀကိမ္လာျပန္ပါျပီးဒီတခါေတာ႔ေယာက်ၤားေလးပါစာလဲေရးထားခဲ႔ပါတယ္ဆိုင္ကယ္လြယ္အိတ္ေသာ႔ေတြဖု

န္းပတ္စဝက္ေတြခ်န္ထားခဲ႔ပါတယ္က်ားကေလးရြာကလို႔သိရျပီးဇြဲကပင္ေတာင္ကို၁ဝရက္ေန႔နံနက္(၇)နာရီေလာက္ကတ

က္သြားျပီးခုခ်ိန္ထိျပန္မဆင္းလာေတာ႔ပဲေပ်ာက္ေနပါတယ္အဖြဲ႔စုံကယ္ဆယ္ေရးေတြထြက္သြားပါျပီးခရစ္တစ္ဇင္မိုး

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here