စားအုန္းဆီတစ္ပိသာ၃၆၆၅က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းရန္ ၫႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ေဈးကြက္အတြင္း၉၀၀၀ဝန္းက်င္ထိ ေပးဝယ္ေနရစားအုန္းဆီရည္ၫႊန္းေဈးႏႈန္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ေနေသာ္လည္း ေဈးကြက္အတြင္းစားအုန္းဆီ

ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူအမ်ားစုထံမွသိရသည္စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ ေအာက္ရွိစားသုံးဆီတင္သြင္း သိုေလွာင္ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွယခုအပတ္အတြက္

စားသုံးဆီရည္ၫႊန္းေဈးကိုတစ္ပိသာလ်င္၃၆၆၅က်ပ္ျဖင့္သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဆီေဈးလားဘယ္မွာသြားက်တာလဲအခု၉၀၀၀နားကပ္ေနၿပီမေန႕ကဝယ္တာ တစ္ပိသာကို၈၆၀၀ ေပးရတယ္ဟု ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ

ျပည္သူတစ္ဦးကေျပာသည္ယင္းသို႔သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေျမျပင္ေဈးကြက္အတြင္း၌စားသုံးဆီ ေဈးႏႈန္းအဆမတန္ျမင့္တက္ေနၿပီးတစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်သည့္ ေဈးဆိုင္မ်ားပင္လ်င္တစ္ပိသာ၇၅၀၀ က်ပ္ေပးဝယ္ေနရ

သည့္အတြက္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်သည့္အခါ၈၀၀၀ေက်ာ္မွ၉၀၀၀ဝန္းက်င္အထိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရပ္ကြက္အလိုက္ ေဈးႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနၾကေၾကာင္းသိရသည္ဝယ္ေဈးက၇၅၀၀ ျပန္ေရာင္းတာေတာ့၉၀၀၀ ျပန္ေရာင္းတယ္ဟု

ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိကုန္စုံဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေပၚျပဴလာနယူးစ္သို႔ ေျပာသည္စားသုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီကဇူလိုင္လ(၁၈)ရက္မွ(၂၄)ရက္အထိတစ္ပိသာ၃၆၅၀

က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ ၫႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္ၿပီးရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တြင္ဆီကုန္သည္အသင္းမ်ားမွလိုက္လံေရာင္းခ်ေပးမႈမ်ားလည္းရွိသည္ဇူလိုင္လ(၁၇)ရက္မွ ျမန္မာနိုင္ငံဆီကုန္သည္ႏွင့္ဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္

စားသုံးဆီတင္သြင္းေသာကုမၸဏီမ်ားမွရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ အဆိုပါရည္ၫႊန္းေဈးအတိုင္းလိုက္လံေရာင္းခ်ေပးမႈမ်ားလည္းရွိသည္စားအုန္းဆီရည္ၫန္းေဈးႏႈန္သတ္မွတ္ေပးျခင္းမွာကမၻာ့ေဈးႏန္းျဖစ္ေပၚ

ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းတြင္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေရးကိုထိန္းေက်ာင္းေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းအဆိုပါအသင္းကဆိုသည္ဇူလိုင္လ(၁၇)ရက္မွစတင္ၿပီး ဆီကုန္သည္ႏွင့္ဆီလုပ္ငန္း

ရွင္မ်ားအသင္းအပါအဝင္စားသုံးဆီတင္သြင္းေသာကုမၸဏီမ်ားမွလွိုင္သာယာ၊အင္းစိန္၊ ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ေ႐ႊျပည္သာ၊သာေကတ၊လွည္းကူး၊ ေမွာ္ဘီ၊ဒဂုံအေရွ႕၊ဒဂုံ ေျမာက္၊စမ္းေခ်ာင္းႏွင့္လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္လိုက္လံေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္လက္ရွိတြင္

ျပည္တြင္း၌နိုင္ငံျခားေငြကန္ေဒၚလာေဈးအဆမတန္ျမင့္တက္ေနမႈေၾကာင့္အေျခခံစားေသာက္ကုန္ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားတရိပ္ရိပ္ျဖင့္ ျမင့္တက္လာေနရာ ျပည္သူလူထုအ ေနျဖင့္စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ားပိုမိုႀကဳံေတြ႕လာနိုင္ေၾကာင္းသုံးသပ္မႈမ်ားလည္းရွိေနသည္စားအုန္းဆီေဈႏႈန္းႏွင့္

ပတ္သက္၍လည္း ေဈးတင္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေဈးကစားရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ သို ေလွာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါကဥပေဒအရထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူသြားမည္ဟုနစကက ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ားသိသာစြာက်ဆင္းသြားသည္ကိုမေတြ႕ရွိရေသးေပ