အိမ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာေလာကီပညာအိမ္တစ္အိမ္ေဆာက္ရင္အဓိက(၃)ခ်က္ရွိတယ္အိမ္ပနပ္အိမ္ဦးရင္တိုင္ေလွကားအဲ့ဒါအဓိကဘဲမေဆာက္ေကာင္းေသာအိမ္မ်ားအိမ္ပ်ံအိမ္ရင္ကြဲအိမ္ပလႅင္အိမ္ဖိုခေနာက္အိမ်ႏွားအိမ်ပတ္တလားေက်ာင္းႏွင့္တူေသာအိမ္မေဆာက္ေကာင္းပါရင္ကြဲအိမ္(ကြဲေသ)ဝါးေခါင္းထိုးဆက္ေသာအိမ္(ရန္ျဖစ္)သစ္ဆက္ဝါးဆက္ဆက္ေသာအိမ္(ရန္ျဖစ္)အဲ့အိမ္ေတြမွာထုပ္ေယာက္မိုက္ဖြဲ႕ၿပီး၃နဲ႔စားလို့ပ်က္ရင္၃လအတြင္းလူေသဖို့၁၀၀ရာခိုင္းနႈန္းပါအိမ္

ပတ္တလားနဲ႔အိမ်ႏွားကဆင္းရဲ႐ုံဘဲရွိတယ္လူမခိုက္ပါအိမ္မွာသစ္စုံပါရင္သစ္မင္းစိုက္ထားပါအိမ္ထက္အိမ္သာမေကာင္းေစသင့္အိမ္အရင္အိမ္သာမေဆာက္ေကာင္းျခံစည္းရိုးမရွိဘဲအိမ္မတည္သင့္ပါအိမ္တိုင္ေတြကိုေၾကးျပားမွာစည္းခ်ဂါထာေရးၿပီးေအာက္ကခံရင္ျကီးပြားတိုးတက္ေစပါတယ္မီးမခနိုင္ဧည့္သည္ေကာင္းမ်ားလာေစတက္ေလာင္မီးစက္မခံနိုင္မိစၧာမ်ားမေ

နနိုင္ပါအိမ္တစ္အိမ္မွာခ်မ္းသာခ်င္လည္းေလွကားဘဲမြဲခ်င္လည္းေလွကားဘဲေလွကားကအဓိကပါဘဲအိမ္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးသိပၸံေခတ္မွာယုံစရာမလိုဘူးဆိုလို့မယုံၾကည္ရင္အိမ္ရဲ့ဘယ္ဘက္ညာဘက္၂ဘက္လုံးအဖီဆြဲေနေလမြဲေအးေရာအၾကားအျမင္ျပည့္ဝၾကပါေစလူမွန္သမၽွအိမ္ႏွင့္မကင္းနိုင္ထိုအိမ္ေဆာက္ရာတြင္အက်ိဳးအျပစ္ကိုစေလဦးပုည၏ေဟာစတမ္းမွအ

ကိူးမ်ား၍အမ်ားအကိူးတြက္တင္ေပးပါအံ့တနဂၤေႏြေန႔အိမ္ေဆာက္လၽွင္ဥ႐ုတိုင္အရပ္ေခၚဦးရင္တိုင္၏စေရြးေအာက္မွာတစ္ထြာခန္႔အမ်က္ရွိတတ္၏ထိုအမ်က္ကားအိမ္လူေတြကိုဒုကၡေပးတတ္၏ပယ္နိုင္ကပယ္လိုက္မပယ္နိုင္လၽွင္ထိုဥ႐ုတိုင္ႏွင့္အေရွ႕ေျမာက္ကတိုင္ႏွင့္လဲ၍စိုက္စည္းစိမ္ဥစၥာတိုးပြား၏တနလၤာေန႔အိမ္ေဆာက္မူအေနာက္ေျမာက္ယက္မေအာက္တြင္

အမ်က္အေဆြးရွိတတ္၏သားသမီးေျမးျမစ္ေသတတ္၏ပယ္လိုကပယ္မပယ္လိုကအေရွ႕ေတာင္ကသစ္မင္းတိုင္ႏွင့္လဲ၍စိုက္ေျခေလးေျခာင္းရကိန္းရွိ၏အဂၤါေန႔အိမ္ေဆာက္မူေျမာက္အလယ္တည့္တည့္ယက္မေအာက္တြင္ေသခ်ာျကည့္မွျမင္ရေသာအၿမံအေခါင္းရွိတတ္၏အိမ္ရွိတိရစၧာန္ေသတတ္၏ပယ္လိုကပယ္မပယ္လိုကေတာင္ဘက္စဥ္စိုက္တဲ့တိုင္ေတြထဲမွအ

လည္တိုင္ႏွင့္လဲစိုက္သမီးရတနာရတတ္၏ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္အိမ္ေဆာက္မူအေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္ကတိုင္တြင္ေျမေပၚတစ္ေထာင္ေလာက္အကြာအမ်က္ရွိတတ္၏ကိုယ္ခ်စ္ရသူေသတတ္၏ပယ္လိုကပယ္မပယ္လိုကဘူမိအရပ္ကတိုင္ႏွင့္လဲစိုက္စုဒ္ေကာင္း၀င္လတၱံ့ၾကာသာပေတးေန႔တြင္အိမ္ေဆာက္လၽွင္အေရွ႕စြန္းကတိုင္ခြတြင္အေခါင္းပါတတ္၏ေရာဂါရတတ္၏ေ

သာကေရာက္တတ္၏ပယ္လိုကပယ္မပယ္လိုကအလည္တိုင္ႏွင့္လဲစိုက္ဘုန္းႀကီးအံ့ေသာၾကာေန႔တြင္အိမ္ေဆာက္မူအလယ္တိုင္၏ဂြေအာက္တစ္ထြာေလာက္တြင္အေခါင္းပါတတ္၏ေရာဂါထူေျပာအံ့ပယ္လိုကပယ္မပယ္လိုကအလည္ဂြတိုင္ႏွင့္လဲစိုက္လာဒ္ရအံ့စေနေန႔တြင္အိမ္ေဆာက္မူအေနာက္ေတာင္ရွိတိုင္ထိပ္၌စေရြးေအာက္မွာအမ်က္ေသးပါတတ္၏မိန္းမမေ

သေယာက္်ားေသတတ္၏ပယ္လိုကပယ္မပယ္လိုကအေနာက္ေျမာက္အရပ္ကတိုင္ႏွင့္လဲစိုက္လာဒ္ႀကီးရလတၱံ့အိမ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္မစိုက္အပ္ေသာအပင္မ်ားအိမ္ေဆာက္ရက္ေရြးနည္းအိမ္ေဆာက္လေရြးနည္းမသုံးအပ္ေသာသစ္(၈)မ်ိဳးအိမ္ေက်ာင္းေဆာက္ရာတြင္မျပဳအပ္ေသာအရာမ်ားသစ္ပင္ပန္းမန္ဆိုတာလူေတြအတြက္ေကာင္းမြန္တဲ့အရာပါ

သဘာ၀ရာသီဥတုကိုသင့္တင့္မၽွတေစသလိုသတၱဝါေတြကိုလည္းအက်ိဳးျပဳေစပါတယ္မိမိအိမ္ပတ္၀န္းက်င္ၿခံထဲအိမ္ဝန္းထဲမွာအပင္ေတြစိုက္ပ်ိဳးျခင္းဟာကိုယ္ေရာစိတ္ပါရႊင္လန္းေစမွာပါဒါေပမယ့္လို့ေရွးျမန္မာအယူအရမိမိအိမ္ၿခံထဲမွာမစိုက္အပ္မရွိသင့္တဲ့အပင္တစ္ခ်ိဳ့ရွိပါတယ္သိပၸံေခတ္ႀကီးထဲမွာဒီအယူအဆေတြေခတ္မမီေတာ့ဘူးလို့ဘဲဆိုဆိုေရွးထုံးကိုလည္းမပယ္နဲ႔ဆိုတဲ့စကားပဲေျပာေျပာအိမ္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးေရွးျမန္မာအယူတစ္ခ်ိဳ့ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္အိမ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္မစို

က္အပ္ေသာအပင္မ်ားအိမ္၏အေရွ႕ဘက္မ်က္ႏွာဘက္တြင္ေညာင္သေျပပင္မ်ားမစိုက္ရစီးပြားပ်က္တတ္သည္အေနာက္ဘက္တြင္လက္ပံပင္ထိန္ပင္မ်ားမစိုက္ရေတာင္ဘက္တြင္သၽွီသၽွားပင္ဖီးျခမ္းငွက္ေပ်ာသေဘၤာပင္မ်ားမစိုက္ရေျမာက္ဘက္တြင္ထန္းပင္ဆန္းပင္သဖန္းပင္ႏွင့္သၽွီသၽွားပင္မစိုက္ရအဆိုပါအပင္မ်ားသည္ေဖာ္ျပပါအရပ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ရွိေနပါကစီး

ပြားယုတ္ေလ်ာ့မည္ေရာဂါဘယထူေျပာမည္အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္ဆူပူတတ္သည္အလိုအေလ်ာက္ရွိေနပါကလည္းႏွုတ္ပစ္ခုတ္ပစ္သင့္ပါသည္အိမ္ေဆာက္ရက္ေရြးနည္းတနဂၤေႏြဒုကၡဆင္းရဲေရာက္တတ္သည္တနလၤာႏွစ္လေျမာက္တြင္သားသမီးဖြားျမင္ေသာ္ခ်မ္းသာျကြယ္၀မည္အဂၤါဆန္ေရစပါးေပါမ်ားျကြယ္၀မည္ဗုဒၵဟူးစေနသုခခ်မ္းသာရမည္ျကာသပေတးခ်မ္း

သာျကြယ္၀မည္ေသာၾကာသုံးလျကာလၽွင္သုခပြားမည္အိမ္ေဆာက္လေရြးနည္းတန္ခူးလခ်မ္းသာျကြယ္၀မည္ကဆုန္လဆန္ေရစပါးေပါမ်ားျကြယ္၀မည္၀ါေခါင္လဥစၥာစီးပြားတိုးပြားမည္နတ္ေတာ္လထင္ေပၚေက်ာ္ေစာမည္ျပာသိုလလူအမ်ားခ်ီးမြမ္းမွုရမည္တေပါင္းလခ်မ္းသာျကြယ္၀မည္က်န္ေျခာက္လတြင္ေဆာက္ပါကပ်က္စီးျခင္းမ်ားျကဳံရတတ္သည္ယေန႔ေခတ္

မွာအိမ္ကိုသစ္သားအေျချပဳၿပီးမေဆာက္ေတာ့သေလာက္ပါဘဲဒါေပမယ့္အတြင္းပိုင္းအလွဆင္တာမ်ိဳးတို့ပရိေဘာဂေတြမွာေတာ့တြင္တြင္္က်ယ္က်ယ္သုံးေနၾကေသးတာေၾကာင့္သစ္ဟာအိမ္တစ္အိမ္ရဲ့အဓိကပါ၀င္ပစၥည္းျဖစ္ေနပါေသးတယ္ေရွးျမန္မာလူႀကီးမ်ားကေတာ့အိမ္နဲ႔ပတ္သတ္ရင္သစ္ကိုအလြန္စိစစ္ပါတယ္ဗဟုသုတအလို့ငွာသိသေလာက္ေဖာ္ျပေပးလို

က္ပါတယ္မသုံးအပ္ေသာသစ္(၈)မ်ိဳးခုတ္ျဖတ္စဥ္တြဲလြဲက်ေနေသာသစ္(သစ္ဆြဲခ်)သစ္ခြသစ္ကိုင္းၾကားတို့တြင္တင္ေနေသာသစ္လူေကာင္တင္အဖ်ားႀကီး၍အရင္းရွူးေသာသစ္သစ္ဘီးလူးအရင္းအဖ်ားရွူး၍အလယ္တြင္ႀကီးေသာသစ္သစ္နပုန္းလမ္းကူးေခ်ာင္းကူးသစ္သစ္တံတားသစ္လမ္းကူးအပင္ခ်င္းအကိုင္းခ်င္းျကိတ္ေသာသစ္သစ္ႀကိတ္အပင္တြင္ႏြယ္ရစ္ပ

တ္ေနေသာသစ္သစ္နဂါးမ်က္ရည္ေပါက္ကဲ့သို့အကြက္ထေနေသာသစ္သစ္စည္ယိုအိမ္ေက်ာင္းေဆာက္ရာတြင္မသုံးအပ္ေသာသစ္၁၁မ်ိဳးမိေက်ာင္းမအူသခြတ္ညာင္သၽွီသၽွားသီးသားသေျပသစ္စိမ္ေရသားေကလာလက္ပံလဲအိမ္ေက်ာင္းေဆာက္ရာတြင္မျပဳအပ္ေသာအရာမ်ားတိုင္ေဟာင္းကိုပန္းမဆြဲရထုပ္မစြပ္ခင္ယက္မမတင္ရတိုင္တိုေထာက္တိုကိုျကမ္းေပၚမ

ပိုေစရျကမ္းခင္းတိုင္တြင္ဝါးမတင္ရေခါင္ေလၽွာက္ခြတြင္မၿပီးခင္ၾကမ္းမေဖာက္ရတိုင္ထူရာတြင္တိုင္ခ်င္းမထိရအိမ္ေဆာက္မၿပီးခင္ဝန္းမခတ္ရထုပ္ေလၽွာက္ဒိုင္းျမားခါးပန္းတို့ကိုအလယ္တည့္တည့္တြင္မဆက္ရအမ်ိဳးမတူေသာသစ္ခ်င္းမဆက္ရအိ

မ္ေဟာင္း၏ေလၽွာက္ေပၚတြင္အိမ္သစ္၏ေလၽွာက္ကိုတင္၍မဆက္ရတိုးတက္လာေသာယေန႔ေခတ္အေနအထားအရအထက္ပါအေၾကာင္းအရာတို့အားလုံးဝေရွာင္ၾကဥ္ရန္မျဖစ္နိုင္ေတာ့ပါဘူးဒါေပမယ့္လို့ေရွးထုံးလည္းမပယ္နဲ႔ေစ်းသုံးလည္းမႂကြယ္နဲ႔စကားလိုမ်ိဳးပါပဲႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္ျမဲခဲ့တဲ့ျမန္မာလူမ်ိဳးတို့ရဲ့ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြကိုမၽွေဝခ်င္တဲ့သေဘာပါ

5 COMMENTS

 1. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s
  time to be happy. I have read this put up and if I may I
  desire to suggest you some attention-grabbing things or suggestions.
  Perhaps you could write subsequent articles regarding this article.
  I want to read more things approximately it!

 2. This design is spectacular! You certainly know
  how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost
  moved to start my own blog (well, almost…HaHa!)
  Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 3. Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other
  blogs? I have a blog based on the same subjects you discuss and would love to have you share
  some stories/information. I know my subscribers would enjoy your
  work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 4. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog!

  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to new updates and will talk about this website
  with my Facebook group. Chat soon!

 5. Everything composed was actually very reasonable.
  However, what about this? suppose you were to create a killer title?
  I mean, I don’t want to tell you how to run your website, however what
  if you added something that makes people desire more?
  I mean စီးပြားတတ္မဲ့အိမ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာေလာကီပညာအိမ္တစ္အိမ္ေဆာက္ရင္အဓိက(၃)ခ်က္ရွိတယ္ –
  စုံလင္သုတအိမ္ရွင္မ is
  a little plain. You might peek at Yahoo’s front page and see how they create post headlines
  to get people interested. You might add a related
  video or a picture or two to grab readers excited about everything’ve got to
  say. Just my opinion, it would make your blog a little livelier.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here