အိမ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာေလာကီပညာအိမ္တစ္အိမ္ေဆာက္ရင္အဓိက(၃)ခ်က္ရွိတယ္အိမ္ပနပ္အိမ္ဦးရင္တိုင္ေလွကားအဲ့ဒါအဓိကဘဲမေဆာက္ေကာင္းေသာအိမ္မ်ားအိမ္ပ်ံအိမ္ရင္ကြဲအိမ္ပလႅင္အိမ္ဖိုခေနာက္အိမ်ႏွားအိမ်ပတ္တလားေက်ာင္းႏွင့္တူေသာအိမ္မေဆာက္ေကာင္းပါရင္ကြဲအိမ္(ကြဲေသ)ဝါးေခါင္းထိုးဆက္ေသာအိမ္(ရန္ျဖစ္)သစ္ဆက္ဝါးဆက္ဆက္ေသာအိမ္(ရန္ျဖစ္)အဲ့အိမ္ေတြမွာထုပ္ေယာက္မိုက္ဖြဲ႕ၿပီး၃နဲ႔စားလို့ပ်က္ရင္၃လအတြင္းလူေသဖို့၁၀၀ရာခိုင္းနႈန္းပါအိမ္

ပတ္တလားနဲ႔အိမ်ႏွားကဆင္းရဲ႐ုံဘဲရွိတယ္လူမခိုက္ပါအိမ္မွာသစ္စုံပါရင္သစ္မင္းစိုက္ထားပါအိမ္ထက္အိမ္သာမေကာင္းေစသင့္အိမ္အရင္အိမ္သာမေဆာက္ေကာင္းျခံစည္းရိုးမရွိဘဲအိမ္မတည္သင့္ပါအိမ္တိုင္ေတြကိုေၾကးျပားမွာစည္းခ်ဂါထာေရးၿပီးေအာက္ကခံရင္ျကီးပြားတိုးတက္ေစပါတယ္မီးမခနိုင္ဧည့္သည္ေကာင္းမ်ားလာေစတက္ေလာင္မီးစက္မခံနိုင္မိစၧာမ်ားမေ

နနိုင္ပါအိမ္တစ္အိမ္မွာခ်မ္းသာခ်င္လည္းေလွကားဘဲမြဲခ်င္လည္းေလွကားဘဲေလွကားကအဓိကပါဘဲအိမ္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးသိပၸံေခတ္မွာယုံစရာမလိုဘူးဆိုလို့မယုံၾကည္ရင္အိမ္ရဲ့ဘယ္ဘက္ညာဘက္၂ဘက္လုံးအဖီဆြဲေနေလမြဲေအးေရာအၾကားအျမင္ျပည့္ဝၾကပါေစလူမွန္သမၽွအိမ္ႏွင့္မကင္းနိုင္ထိုအိမ္ေဆာက္ရာတြင္အက်ိဳးအျပစ္ကိုစေလဦးပုည၏ေဟာစတမ္းမွအ

ကိူးမ်ား၍အမ်ားအကိူးတြက္တင္ေပးပါအံ့တနဂၤေႏြေန႔အိမ္ေဆာက္လၽွင္ဥ႐ုတိုင္အရပ္ေခၚဦးရင္တိုင္၏စေရြးေအာက္မွာတစ္ထြာခန္႔အမ်က္ရွိတတ္၏ထိုအမ်က္ကားအိမ္လူေတြကိုဒုကၡေပးတတ္၏ပယ္နိုင္ကပယ္လိုက္မပယ္နိုင္လၽွင္ထိုဥ႐ုတိုင္ႏွင့္အေရွ႕ေျမာက္ကတိုင္ႏွင့္လဲ၍စိုက္စည္းစိမ္ဥစၥာတိုးပြား၏တနလၤာေန႔အိမ္ေဆာက္မူအေနာက္ေျမာက္ယက္မေအာက္တြင္

အမ်က္အေဆြးရွိတတ္၏သားသမီးေျမးျမစ္ေသတတ္၏ပယ္လိုကပယ္မပယ္လိုကအေရွ႕ေတာင္ကသစ္မင္းတိုင္ႏွင့္လဲ၍စိုက္ေျခေလးေျခာင္းရကိန္းရွိ၏အဂၤါေန႔အိမ္ေဆာက္မူေျမာက္အလယ္တည့္တည့္ယက္မေအာက္တြင္ေသခ်ာျကည့္မွျမင္ရေသာအၿမံအေခါင္းရွိတတ္၏အိမ္ရွိတိရစၧာန္ေသတတ္၏ပယ္လိုကပယ္မပယ္လိုကေတာင္ဘက္စဥ္စိုက္တဲ့တိုင္ေတြထဲမွအ

လည္တိုင္ႏွင့္လဲစိုက္သမီးရတနာရတတ္၏ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္အိမ္ေဆာက္မူအေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္ကတိုင္တြင္ေျမေပၚတစ္ေထာင္ေလာက္အကြာအမ်က္ရွိတတ္၏ကိုယ္ခ်စ္ရသူေသတတ္၏ပယ္လိုကပယ္မပယ္လိုကဘူမိအရပ္ကတိုင္ႏွင့္လဲစိုက္စုဒ္ေကာင္း၀င္လတၱံ့ၾကာသာပေတးေန႔တြင္အိမ္ေဆာက္လၽွင္အေရွ႕စြန္းကတိုင္ခြတြင္အေခါင္းပါတတ္၏ေရာဂါရတတ္၏ေ

သာကေရာက္တတ္၏ပယ္လိုကပယ္မပယ္လိုကအလည္တိုင္ႏွင့္လဲစိုက္ဘုန္းႀကီးအံ့ေသာၾကာေန႔တြင္အိမ္ေဆာက္မူအလယ္တိုင္၏ဂြေအာက္တစ္ထြာေလာက္တြင္အေခါင္းပါတတ္၏ေရာဂါထူေျပာအံ့ပယ္လိုကပယ္မပယ္လိုကအလည္ဂြတိုင္ႏွင့္လဲစိုက္လာဒ္ရအံ့စေနေန႔တြင္အိမ္ေဆာက္မူအေနာက္ေတာင္ရွိတိုင္ထိပ္၌စေရြးေအာက္မွာအမ်က္ေသးပါတတ္၏မိန္းမမေ

သေယာက္်ားေသတတ္၏ပယ္လိုကပယ္မပယ္လိုကအေနာက္ေျမာက္အရပ္ကတိုင္ႏွင့္လဲစိုက္လာဒ္ႀကီးရလတၱံ့အိမ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္မစိုက္အပ္ေသာအပင္မ်ားအိမ္ေဆာက္ရက္ေရြးနည္းအိမ္ေဆာက္လေရြးနည္းမသုံးအပ္ေသာသစ္(၈)မ်ိဳးအိမ္ေက်ာင္းေဆာက္ရာတြင္မျပဳအပ္ေသာအရာမ်ားသစ္ပင္ပန္းမန္ဆိုတာလူေတြအတြက္ေကာင္းမြန္တဲ့အရာပါ

သဘာ၀ရာသီဥတုကိုသင့္တင့္မၽွတေစသလိုသတၱဝါေတြကိုလည္းအက်ိဳးျပဳေစပါတယ္မိမိအိမ္ပတ္၀န္းက်င္ၿခံထဲအိမ္ဝန္းထဲမွာအပင္ေတြစိုက္ပ်ိဳးျခင္းဟာကိုယ္ေရာစိတ္ပါရႊင္လန္းေစမွာပါဒါေပမယ့္လို့ေရွးျမန္မာအယူအရမိမိအိမ္ၿခံထဲမွာမစိုက္အပ္မရွိသင့္တဲ့အပင္တစ္ခ်ိဳ့ရွိပါတယ္သိပၸံေခတ္ႀကီးထဲမွာဒီအယူအဆေတြေခတ္မမီေတာ့ဘူးလို့ဘဲဆိုဆိုေရွးထုံးကိုလည္းမပယ္နဲ႔ဆိုတဲ့စကားပဲေျပာေျပာအိမ္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးေရွးျမန္မာအယူတစ္ခ်ိဳ့ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္အိမ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္မစို

က္အပ္ေသာအပင္မ်ားအိမ္၏အေရွ႕ဘက္မ်က္ႏွာဘက္တြင္ေညာင္သေျပပင္မ်ားမစိုက္ရစီးပြားပ်က္တတ္သည္အေနာက္ဘက္တြင္လက္ပံပင္ထိန္ပင္မ်ားမစိုက္ရေတာင္ဘက္တြင္သၽွီသၽွားပင္ဖီးျခမ္းငွက္ေပ်ာသေဘၤာပင္မ်ားမစိုက္ရေျမာက္ဘက္တြင္ထန္းပင္ဆန္းပင္သဖန္းပင္ႏွင့္သၽွီသၽွားပင္မစိုက္ရအဆိုပါအပင္မ်ားသည္ေဖာ္ျပပါအရပ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ရွိေနပါကစီး

ပြားယုတ္ေလ်ာ့မည္ေရာဂါဘယထူေျပာမည္အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္ဆူပူတတ္သည္အလိုအေလ်ာက္ရွိေနပါကလည္းႏွုတ္ပစ္ခုတ္ပစ္သင့္ပါသည္အိမ္ေဆာက္ရက္ေရြးနည္းတနဂၤေႏြဒုကၡဆင္းရဲေရာက္တတ္သည္တနလၤာႏွစ္လေျမာက္တြင္သားသမီးဖြားျမင္ေသာ္ခ်မ္းသာျကြယ္၀မည္အဂၤါဆန္ေရစပါးေပါမ်ားျကြယ္၀မည္ဗုဒၵဟူးစေနသုခခ်မ္းသာရမည္ျကာသပေတးခ်မ္း

သာျကြယ္၀မည္ေသာၾကာသုံးလျကာလၽွင္သုခပြားမည္အိမ္ေဆာက္လေရြးနည္းတန္ခူးလခ်မ္းသာျကြယ္၀မည္ကဆုန္လဆန္ေရစပါးေပါမ်ားျကြယ္၀မည္၀ါေခါင္လဥစၥာစီးပြားတိုးပြားမည္နတ္ေတာ္လထင္ေပၚေက်ာ္ေစာမည္ျပာသိုလလူအမ်ားခ်ီးမြမ္းမွုရမည္တေပါင္းလခ်မ္းသာျကြယ္၀မည္က်န္ေျခာက္လတြင္ေဆာက္ပါကပ်က္စီးျခင္းမ်ားျကဳံရတတ္သည္ယေန႔ေခတ္

မွာအိမ္ကိုသစ္သားအေျချပဳၿပီးမေဆာက္ေတာ့သေလာက္ပါဘဲဒါေပမယ့္အတြင္းပိုင္းအလွဆင္တာမ်ိဳးတို့ပရိေဘာဂေတြမွာေတာ့တြင္တြင္္က်ယ္က်ယ္သုံးေနၾကေသးတာေၾကာင့္သစ္ဟာအိမ္တစ္အိမ္ရဲ့အဓိကပါ၀င္ပစၥည္းျဖစ္ေနပါေသးတယ္ေရွးျမန္မာလူႀကီးမ်ားကေတာ့အိမ္နဲ႔ပတ္သတ္ရင္သစ္ကိုအလြန္စိစစ္ပါတယ္ဗဟုသုတအလို့ငွာသိသေလာက္ေဖာ္ျပေပးလို

က္ပါတယ္မသုံးအပ္ေသာသစ္(၈)မ်ိဳးခုတ္ျဖတ္စဥ္တြဲလြဲက်ေနေသာသစ္(သစ္ဆြဲခ်)သစ္ခြသစ္ကိုင္းၾကားတို့တြင္တင္ေနေသာသစ္လူေကာင္တင္အဖ်ားႀကီး၍အရင္းရွူးေသာသစ္သစ္ဘီးလူးအရင္းအဖ်ားရွူး၍အလယ္တြင္ႀကီးေသာသစ္သစ္နပုန္းလမ္းကူးေခ်ာင္းကူးသစ္သစ္တံတားသစ္လမ္းကူးအပင္ခ်င္းအကိုင္းခ်င္းျကိတ္ေသာသစ္သစ္ႀကိတ္အပင္တြင္ႏြယ္ရစ္ပ

တ္ေနေသာသစ္သစ္နဂါးမ်က္ရည္ေပါက္ကဲ့သို့အကြက္ထေနေသာသစ္သစ္စည္ယိုအိမ္ေက်ာင္းေဆာက္ရာတြင္မသုံးအပ္ေသာသစ္၁၁မ်ိဳးမိေက်ာင္းမအူသခြတ္ညာင္သၽွီသၽွားသီးသားသေျပသစ္စိမ္ေရသားေကလာလက္ပံလဲအိမ္ေက်ာင္းေဆာက္ရာတြင္မျပဳအပ္ေသာအရာမ်ားတိုင္ေဟာင္းကိုပန္းမဆြဲရထုပ္မစြပ္ခင္ယက္မမတင္ရတိုင္တိုေထာက္တိုကိုျကမ္းေပၚမ

ပိုေစရျကမ္းခင္းတိုင္တြင္ဝါးမတင္ရေခါင္ေလၽွာက္ခြတြင္မၿပီးခင္ၾကမ္းမေဖာက္ရတိုင္ထူရာတြင္တိုင္ခ်င္းမထိရအိမ္ေဆာက္မၿပီးခင္ဝန္းမခတ္ရထုပ္ေလၽွာက္ဒိုင္းျမားခါးပန္းတို့ကိုအလယ္တည့္တည့္တြင္မဆက္ရအမ်ိဳးမတူေသာသစ္ခ်င္းမဆက္ရအိ

မ္ေဟာင္း၏ေလၽွာက္ေပၚတြင္အိမ္သစ္၏ေလၽွာက္ကိုတင္၍မဆက္ရတိုးတက္လာေသာယေန႔ေခတ္အေနအထားအရအထက္ပါအေၾကာင္းအရာတို့အားလုံးဝေရွာင္ၾကဥ္ရန္မျဖစ္နိုင္ေတာ့ပါဘူးဒါေပမယ့္လို့ေရွးထုံးလည္းမပယ္နဲ႔ေစ်းသုံးလည္းမႂကြယ္နဲ႔စကားလိုမ်ိဳးပါပဲႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္ျမဲခဲ့တဲ့ျမန္မာလူမ်ိဳးတို့ရဲ့ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြကိုမၽွေဝခ်င္တဲ့သေဘာပါ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here