စီးပွားတက်မည့်အိမ်ရေဆန်အိမ်တို့ဆိုတာဒီလိုအိမ်မျိုးတွေပါအိမ်၏ခေါင်းရင်းနေအိမ်သည်မိမိအိမ်ထက်မြင့်မည်ခြေရင်းအိမ်သည်လည်းမိမိအိမ်ထက်မြင့်ပါကကိုယ်နေသောအိမ်သည်အမိုးနိမ့်နေလျှင်အိမ်ပုခက်ဟု

ခေါ်သည်။နေသောမိသားစုသည်စီးပွားတက်၏။ကိုယ့်အိမ်ခေါင်းရင်းအိမ်ကအမိုးနိမ့်မည်။ကိုယ့်အိမ်ခြေရင်းကလဲအမိုးနိမ့်မည်ကိုယ့်အိမ်ကအလယ်မှအမိုးမြင့်မားနေပါကအိမ်မြင့်မိုရ်ဟုခေါ်သည်။လူကြီးမိဘတို့ကို

ခေါင်းရင်းဘက်ထား၍ပြူစုလုပ်ကျွေးအားသဒ္ဓါပြည့်ကအထူးကောင်းမွန်၏။ကိုယ့်အိမ်၏ခေါင်းရင်းကမြင့်မည်။ကိုယ့်အိမ်၏ခြေရင်းကကိုယ့်အိမ်ထက်နိမ့်နေပါကအိမ်တောင်တန်းဟုခေါ်သည်။တစ်စိမ့်စိမ်စီးပွား

ဖြစ်၏။ကိုယ့်အိမ်၏ခေါင်းရင်းကနိမ့်၍ကိုယ့်အိမ်၏ခြေရင်းအိမ်ကမြင့်နေပါကစီးပွားအသည်းအသန်ရှာရတတ်သည်။ရေဆန်အိမ်ဟုခေါ်သည်။ရှေးလူကြီးများကမဝယ်သင့်ဟုဆိုကြ၏။ကိုယ့်အိမ်၏ခေါင်းရင်းနား

တွင် မီးဖိုအကြီးကြီးဖြင့် စီးပွားရှာသော အိမ်ရှိနေပါက ထိုအိမ်ကိုဘုရားဆောင်ရွှေ့ခြင်းသို့မဟုတ် အိမ် အမိုးထပ်မြှင့်ခြင်းပြုအပ်၏။မကျန်းမမာဖြစ်တတ်၏။ဦးခေါင်း အပူတိုက်ဟုခေါ်ကြသည်။ သတိထားအပ်၏။

ကိုယ့်အိမ်၏ ဘေးဘယ်ညာအိမ်တို့မှဆူညံစကား ပြင်းသော အသံချဲ့စက်ဆောင်းဘောက်စ်အသံ အဆဲအဆိုနူတ်ကြမ်းတမ်းခြင်းပြုလုပ်နေပါက ထိုအိမ်သည် နတ်ဆိုးလှည်းအိမ်ဟုခေါ်သည် ။အမင်္ဂလာအသံကြားတွင်

ညပ်နေ၍ဖြစ်၏။မေတ္တသုတ် မပြတ်သရဇ္ဈယ်အပ်၏။အလွန်စပ်စပ်စုစုနိူင်သောအိမ်နီးပါးချင်းငွေအချေးအငှားအလွန်ပက်စက်၍ပြန်ဆပ်လျှင် လက်အလွန်ခက်သောသူတို့နှင့်နေထိုင်ရပါကမရှိပါဟူသောစကားကို

လိမ်ညာပြောတတ်ရ၍ သီလ မလုံသောကံကိုစီရင်ဖန်တီးမိနေတတ်၍ အလိမ္မာဖြင့် ဝစီကံထိမ်းထိမ်းသိမ်းသိမ်း သတိထား ပြောရတတ်၏။ဝစီဗေဒထိတိုင်းရှ ဟူသည်နှင့်အညီ ကိုယ်ပါ ဆင်းရဲနွမ်းပါးလာတတ်၏။ခရစ်တစ်