အိမ္ဝယ္ရာမွာသတိျပဳသင့္တဲ့ခိုက္တတ္တဲ့အိမ္၅မ်ိဳးအိမ္ခိုက္တတ္တယ္ဆိုတာကအရမ္းႀကီး အယူသီးရတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူးဒါေပမဲ့ ေရွးထုံးလည္းမပယ္နဲ႕ ေဈးသုံးလည္း မႂကြယ္နဲ႕ဆိုတဲ့အတိုင္းကိုယ္ဝယ္မယ့္အိမ္ကအခုေျပာျပမယ့္

ပုံစံျဖစ္ေနရင္ဂ႐ုစိုက္သင့္ပါတယ္တကယ္လို႔ဝယ္ထားမိရင္ေတာင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြရွိတာမလို႔စိုးရိမ္စရာမလိုေအာင္ ေျပာျပေပးလိုက္ပါတယ္(၁)လမ္းဦးတိုက္လမ္းကိုထိပ္တိုက္ေဆာက္ထားတဲ့အိမ္မ်ိဳးပါလမ္းထဲဝင္လိုက္တာနဲ႕

ကိုယ့္အိမ္ကိုတန္းေနေအာင္ျမင္ရတဲ့သေဘာျဖစ္လို႔ေရွးလူႀကီးေတြကတားခဲ့ၾကပါတယ္တကယ္လို႔ေနခဲ့ရင္လည္းအိမ္ေရွ႕မွာက်ား႐ုပ္တခုကိုလမ္းဖက္လွည့္ထားရတယ္လို႔သိရပါတယ္တခ်ိဳ႕ကမွန္ထားတတ္ပါတယ္တခ်ိဳ႕ကေသာက္ေရ

အိုးစင္ထားတတ္ပါတယ္(၂)နို႔ညွပ္ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္အိမ္ၾကား၊သားအဖႏွစ္ေယာက္အိမ္ၾကားအိမ္မ်ိဳးပါအနည္းဆုံးႏွစ္အိမ္ၾကားမတည့္လို႔ရန္ျဖစ္ၾကရင္ေတာင္ၾကားထဲကကိုယ္ကနားၿငီးမယ့္အိမ္မ်ိဳးပါမေတာ္လို႔ေနရရင္ငါးကင္သုံးတဲ့

ညွပ္ကိုအိမ္ရဲ႕တဖက္မွာတခ်ပ္စီထားရပါမယ္(၃)ေစတီဦးတိုက္ကိုယ္အိမ္ေဘးက ေစတီဉာဏ္ေတာ္ထက္ကိုယ္ကျမင့္တဲ့ပုံစံမွာ ေနရတာမ်ိဳးပါၿမိဳ႕ျပေတြမွာေပါမ်ားတဲ့အိမ္မ်ိဳးေတြျဖစ္တတ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္တခုခုကိုေစတီမွာျပဳလုပ္ေပး

ဖို႔လိုပါမယ္(၄)ၾကမ္းဦးတိုက္ၾကမ္းခင္းထားတာကအိမ္ေပၚတက္လိုက္ခ်ိန္မွာကိုယ့္ေျခဖဝါးအတိုင္းခင္းထားတဲ့အိမ္မ်ိဳးပါတကယ္လို႔ၾကမ္းကဟေနရင္ ေျခနင္းလိုက္ခ်ိန္ၾကမ္းကြၽံသြားနိုင္ပါတယ္ၾကမ္းဦးတိုက္ကစီးပြားက်တတ္တယ္လို႔လည္းအယူရွိတာမလို႔ၾကမ္းဦးတိုက္ျဖစ္ေနရင္ေကာ္ေဇာ၊

ဖေယာင္းပုဆိုးေတြခင္းၿပီးမျမင္ရေအာင္လုပ္ထားဖို႔လည္းလိုပါတယ္(၅)အိမ္တံစို႔ကိုယ့္အိမ္ကိုအျခားအိမ္ကအလယ္တည့္တည့္ကကန႔္လန႔္ေဆာက္ထားတာမ်ိဳးပါအဲ့လိုအိမ္မ်ိဳးဆိုရင္မွန္တခ်ပ္ကို အဲဒီအိမ္ဖက္ ျပန္ေထာင္ထားေပးလိုက္တာေကာင္းတယ္လို႔အဆိုရွိပါတယ္