အရင္းျပဳတ္တယ္ဆိုတာ ေရာင္းရတဲ့ေငြကိုသုံးပစ္လို႔ပါဘယ္စီးပြားေရးေၾကာင့္နဲ႕မွမဆိုင္ပါဘူး ေရာင္းရေငြကိုလုံးဝမသုံးပဲ ျပန္ျပန္ရင္းသူတိုင္းအရင္းမျပဳတ္ပါဘူးအျမတ္ျမင္ရဖို႔သုံးရဖို႔ ႏွေးခ်င္ႏွေးမယ္ဒါေပမယ့္အရင္းပိုပိုမ်ားလာမယ္

ေျပာရတာလြယ္ေပမယ့္လူအမ်ားစုကစည္းကမ္းမရွိၾကပါဘူးမ်ားမ်ားေရာင္းရေလမ်ားမ်ားသုံးခ်င္ေလျဖစ္ၾကပါတယ္သုံးလိုက္တဲ့ထဲမွာကိုယ့္အရင္းေတြပါပါသြားတယ္ဆိုလည္းသတိမထားမိၾကပါဘူး ဘယ္အခ်ိန္မွာသတိထား

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

မိၾကလဲဆိုရင္ ျပန္ရင္းဖို႔ပိုက္ဆံမရွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာေပါ့အရင္းျပဳတ္ရတဲ့ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းရင္းအေႂကြးေရာင္းလို႔ပါေရာင္းကုန္သြားတဲ့ခ်ိန္အေႂကြးကမေကာက္နိုင္ေသးဘူး ေတပစၥည္းကျပန္ဝယ္ရေတာ့မွာအဲ့မွာအရင္းေတြ

ထပ္ထပ္ထုတ္ရင္းရွိရွိသမွ် ျပဳတ္တာပါပဲအရင္းျပဳတ္တဲ့ေနာက္ထပ္ပိုဆိုးတဲ့အေၾကာင္းရင္းကအေႂကြးယူၿပီးစီးပြားေရးလုပ္တာပါစလုပ္ၿပီဆိုတည္းကNegative Energy နဲ႕စေတာ့ထင္သေလာက္မေရာင္းရအတိုးလည္း

မဆပ္နိုင္ရကေန ေနာက္ဆုံးရွိတာေတြပါအကုန္ျပဳတ္ၾကတဲ့အထိေပါ့ေနာ္အရင္းျပဳတ္သြားတဲ့အခ်ိန္မွဘာေျပာၾကလဲဆိုရင္ဒီစီးပြားေရးကမေကာင္းဘူးအရင္းျပဳတ္တယ္ ဆိုတာပါပဲတကယ္ကကိုယ္ရွိတဲ့ ေငြပမာဏေလးနဲ႕တတ္နိုင္

သေလာက္ေလးစီးပြားေရးစလုပ္မယ္လူအားဉာဏ္အားပိုစိုက္ထုတ္မယ္ေရာင္းရသေလာက္အရင္းထဲျပန္ျပန္ထည့္မယ္စည္းကမ္းရွိမယ္မလိုအပ္တာအေရးမႀကီးတာ ဘာမွမဝယ္ပဲ သီးခံနိုင္တယ္ မ်ိဳသိပ္ထားနိုင္တယ္ဆိုရင္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

Cash Flow managementနိုင္တယ္ဆိုရင္စီးပြားေရးကတစ္ေျဖးေျဖးခ်င္းအဆင္ေျပၿပီး တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမွာပါအားလုံးပဲ ေငြေၾကး ေသခ်ာစီမံခန႔္ခြဲနိုင္ၿပီးစီးပြားေရးတိုင္းတိုးတက္ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ