ဒီလအတြင္းမွာသင့္အတြက္ကံဇာတာကေတာ့စိတ္ေမာလူေမာျဖစ္ရတတ္ပါတယ္ကိုယ့္ရဲ႕လက္ေအာက္ငယ္သားေတြကိုယ္ေႂကြးေမြးျပဳစုထားခဲ့တဲ့လူေတြကကိုယ့္ကိုျပန္ၿပီးေတာ္လွန္တာပုန္ကန္တာၾကဳံရတတ္တဲ့အတြက္လည္းစိတ္ညစ္ရေဒါ

သျဖစ္ရေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့သင့္ကိုေျပာခ်င္တာကစကားနည္းႏိုင္သမွ်နည္းပါလိုအပ္သေလာက္ပဲေျပာပါကိုယ္ကအလိုလိုေနရင္းသူတစ္ပါးကလာၿပီးတိုက္ခိုက္တာပုတ္ခတ္တာရန္စတာေတြလည္းႀကဳံရတတ္ပါတယ္ဒီအခ်ိန္မွာ

အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းရွိတယ္တစ္ပိုင္းကစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေပါ့စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကေတာ့စိတ္ညစ္ရမယ္အလုပ္အကိုင္ရာထူး႒ာနႏၲရေတြမွာေတာ့တိုးတက္မႈ႕ေတြျကဳံမယ္ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ေတြနဲ႔ပါတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြမွာဆိုရင္လည္း်အာင္ျမင္မႈ႕ေတြအက်ိဳး

အျမတ္ေတြအက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြရရွိတတ္ပါတယ္ေငြေၾကးကိစၥအတြက္စိတ္ညစ္ရမယ္ျဖစ္ႏိုင္ရင္ပိုက္ဆံေခ်းတာျကားထဲကအာမခံေပးတာမလုပ္သင့္ပါဘူးဆုံးရႈံးတတ္တယ္ကိုယ္ကစိုက္ၿပီးေလွ်ာ္ေပးရတတ္ပါတယ္အလိုလိုေနရင္းကစိတ္ညစ္ေန

ရာစိတ္ရႈပ္ေထြးေနတာဘာကိုမွစိတ္မဝင္စားတာေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ဘာသာေရးမ်ားမ်ားလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္စိတ္ကိုတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစေအာင္တရားထိုင္ေပးသင့္ပါတယ္ေကာင္းတာေလးေတြလည္းရွိပါေသးတယ္အဲဒါက

ဘာလဲဆိုေတာ့အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာကိုယ္ကဝင္ပါရတတ္ပါတယ္ဘာသာေရးလူမႈ႕ေရးစတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာကိုယ္ကေနရာရတာနာမည္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာတာအရွိန္အဝါျမင့္မားတာေတြရွိတတ္ပါတယ္က်န္းမာေရးအေနနဲ႔ကေတာ့ေလွ

ကားေပၚကေျခေခ်ာ္က်တတ္တယ္ခါးနာသြားတတ္တယ္အျမင့္ေတြဘာေတြက်ေခ်ာက်တတ္ပါတယ္သတိထားပါအခ်စ္ေရးေမတၱာေရးကေတာ့အင္မတန္ရႈပ္ေထြးမယ့္အခ်ိန္ကာလပါပဲျကားေလေသြးလို႔ေဝရတတ္ပါတယ္မနာလိုမႈ့သဝန္တိုမႈ႕ေ

တြအျမင့္ဆုံးထိထိုးတက္လာတတ္ပါတယ္ေလာင္းကစားကေတာ့အက်ိဳးမေပးဘူးလုံး၀မလုပ္ပါႏွင့္ထီထိုးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့(၅)အစ(ဝ)အဆုံးကိုရွာၿပီးထိုးပါဘာပဲျဖစ္ျဖစ္သင့္ကံဇာတာအညံ့အခိုက္ေလးမ်ားေျပေပ်ာက္သြားေအာင္ယၾတာေ

တာ့ေခ်သင့္ပါတယ္ဒန္ေပါက္ထမင္းတစ္ထုပ္ကိုဆြမ္းခံႂကြေသာသံဃာေတာ္ကိုဒါနျပဳပါအခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးစီးပြားေရးကိုယ္ပိုင္အလုပ္အကိုင္ပညာေရးက်န္းမာေရေငြေရးေၾကးေရးကေလးအမည္ေပးနဲ႕ဇာတာေဗဒင္အေဟာမ်ား၁၈၇၅ေဗဒင္မက္စင္ဂ်ာမွတစ္ဆင့္ေမးျမန္္းႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာခရစ္တစ္

ဒီလအတြင္းမွာသင့္အတြက္ကံဇာတာကေတာ့စိတ္ေမာလူေမာျဖစ္ရတတ္ပါတယ္ကိုယ့္ရဲ႕လက္ေအာက္ငယ္သားေတြကိုယ္ေႂကြးေမြးျပဳစုထားခဲ့တဲ့လူေတြကကိုယ့္ကိုျပန္ၿပီးေတာ္လွန္တာပုန္ကန္တာၾကဳံရတတ္တဲ့အတြက္လည္းစိတ္ညစ္ရေဒါ

သျဖစ္ရေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့သင့္ကိုေျပာခ်င္တာကစကားနည္းႏိုင္သမွ်နည္းပါလိုအပ္သေလာက္ပဲေျပာပါကိုယ္ကအလိုလိုေနရင္းသူတစ္ပါးကလာၿပီးတိုက္ခိုက္တာပုတ္ခတ္တာရန္စတာေတြလည္းႀကဳံရတတ္ပါတယ္ဒီအခ်ိန္မွာ

အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းရွိတယ္တစ္ပိုင္းကစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေပါ့စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကေတာ့စိတ္ညစ္ရမယ္အလုပ္အကိုင္ရာထူး႒ာနႏၲရေတြမွာေတာ့တိုးတက္မႈ႕ေတြျကဳံမယ္ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ေတြနဲ႔ပါတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြမွာဆိုရင္လည္း်အာင္ျမင္မႈ႕ေတြအက်ိဳးအျမတ္ေတြအက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြရရွိတတ္ပါတယ္ေငြေၾကးကိစၥအတြက္စိတ္ညစ္ရမယ္ျဖစ္ႏိုင္ရင္ပိုက္ဆံေခ်းတာျကားထဲက

အာမခံေပးတာမလုပ္သင့္ပါဘူးဆုံးရႈံးတတ္တယ္ကိုယ္ကစိုက္ၿပီးေလွ်ာ္ေပးရတတ္ပါတယ္အလိုလိုေနရင္းကစိတ္ညစ္ေနရာစိတ္ရႈပ္ေထြးေနတာဘာကိုမွစိတ္မဝင္စားတာေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ဘာသာေရးမ်ားမ်ားလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္စိတ္ကိုတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစေအာင္တရားထိုင္ေပးသင့္ပါတယ္ေကာင္းတာေလးေတြလည္းရွိပါေသးတယ္အဲဒါက

ဘာလဲဆိုေတာ့အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာကိုယ္ကဝင္ပါရတတ္ပါတယ္ဘာသာေရးလူမႈ႕ေရးစတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာကိုယ္ကေနရာရတာနာမည္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာတာအရွိန္အဝါျမင့္မားတာေတြရွိတတ္ပါတယ္က်န္းမာေရးအေနနဲ႔ကေတာ့ေလွကားေပၚကေျခေခ်ာ္က်တတ္တယ္ခါးနာသြားတတ္တယ္အျမင့္ေတြဘာေတြက်ေခ်ာက်တတ္ပါတယ္သတိထားပါအခ်စ္ေ

ရးေမတၱာေရးကေတာ့အင္မတန္ရႈပ္ေထြးမယ့္အခ်ိန္ကာလပါပဲျကားေလေသြးလို႔ေဝရတတ္ပါတယ္မနာလိုမႈ့သဝန္တိုမႈ႕ေတြအျမင့္ဆုံးထိထိုးတက္လာတတ္ပါတယ္ေလာင္းကစားကေတာ့အက်ိဳးမေပးဘူးလုံး၀မလုပ္ပါႏွင့္ထီထိုးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေ

တာ့(၅)အစ(ဝ)အဆုံးကိုရွာၿပီးထိုးပါဘာပဲျဖစ္ျဖစ္သင့္ကံဇာတာအညံ့အခိုက္ေလးမ်ားေျပေပ်ာက္သြားေအာင္ယၾတာေတာ့ေခ်သင့္ပါတယ္ဒန္ေပါက္ထမင္းတစ္ထုပ္ကိုဆြမ္းခံႂကြေသာသံဃာေတာ္ကိုဒါနျပဳပါအခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးစီးပြားေ

ရးကိုယ္ပိုင္အလုပ္အကိုင္ပညာေရးက်န္းမာေရေငြေရးေၾကးေရးကေလးအမည္ေပးနဲ႕ဇာတာေဗဒင္အေဟာမ်ား၁၈၇၅ေဗဒင္မက္စင္ဂ်ာမွတစ္ဆင့္ေမးျမန္္းႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာခရစ္တစ္

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here