စိုက္ပ်ိဳးနည္းအရပ္ေဒသကို လိုက္ၿပီးစိုက္နည္း(၂)နည္းရွိပါတယ္အဲဒါေတြကေတာ့၁။တိုက္ရိုက္စိုက္နည္းနဲ႕၂။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းစိုက္နည္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္၁တိုက္ရိုက္စိုက္နည္းပ်ိဳးခင္း၊ပ်ိဳးေဘာင္ေတြနဲ႕ ပ်ိဳးမေထာင္ဘဲ ႏွစ္သက္တဲ့

ထယ္ေရး၊ထြန္ေရးရရင္မ်ိဳးေစ့ေတြကို ညီညာစြာႀကဲပက္စိုက္ပ်ိဳးပါတစ္ဧကကို မ်ိဳးေစ့(၁၀၀)ဂရမ္လိုအပ္ပါတယ္အပင္ေပါက္စုံရင္လိုခ်င္တဲ့အကြာအေဝးထားၿပီးက်န္တဲ့အပင္ေတြကို ႏႈတ္ပစ္ပါ။အမ်ားအားျဖင့္မုံ႐ြာ၊

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ဘုတလင္နဲ႕ ေညာင္ကန္တစ္ဝိုက္မွာစိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိပါတယ္။၂။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းစိုက္နည္းထယ္ေရးအသင့္ျပင္ထားတဲ့ ေျမေပၚမွာအသင့္ပ်ိဳးေထာင္ထားတဲ့ပ်ိဳးပင္ေတြပ်ိဳးသက္(၃၀-၄၅) ရက္ရရင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးပါအပင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးၿပီး၃-၄ရက္ၾကာရင္အပင္စတင္လန္းလာပါလိမ့္မယ္၁၀-၁၂ ရက္ၾကာရင္ ေပါင္းႏွိမ္တာ၊ ေရသြင္းတာစလုပ္ပါၾကားေပါင္းလိုက္တာ၊ ေျမဆြေပးတာ၊ ေျမၾသဇာေကြၽးတာေတြကို (၂)ပတ္တစ္ႀကိမ္လုပ္ပါ

ေျမၾသဇာေကြၽးျခင္းတစ္ဧကကို ႏြားေခ်းလွည္း(၁၀-၂၀)စီးထည့္ပါဓါတ္ေျမၾသဇာဆိုရင္ကီလို(၅၀)ရွိေသာ ေကာမက္စြမ္းအား(၁)အိတ္ႏွင့္ ေကာမက္ဂ်စ္ပဆန္(၂)အိတ္ ႏႈန္းကို ေျမျပင္တုန္းကထည့္ၿပီး၊အပင္ႀကီးထြားတဲ့ကာလ

တစ္ေလွ်ာက္မွာ ေကာမက္ဂ်ီ၂၁(၂)အိတ္ ႏွင့္ ေကာမက္ဗြီစူပါ(၂)အိတ္ကို ခြဲေကြၽးရပါမယ္တစ္ဧကကို ႏွမ္းဖတ္မႈန့္ကီလို(၅၀၀) ႏႈန္းကိုင႐ုတ္ပင္ပတ္လည္ထည့္ေပးပါခူးဆြတ္ျခင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းစိုက္ၿပီး(၂)လအၾကာမွာပန္းစတင္ပြင့္ပါတယ္

ပန္းပြင့္ၿပီး(၂)ပတ္အၾကာကစၿပီးပထမအႀကိမ္ခူးဆြတ္နိုင္ပါတယ္။ ေ႐ႊ႕စိုက္ၿပီး(၃-၄)လအတြင္းဆြတ္ခူးနိုင္ပါတယ္အသီးေတြနီရဲလာရင္ ျမန္ျမန္ဆြတ္ခူးပါမွည့္ေနတဲ့အသီးေတြကိုပဲ ဆြတ္ခူးပါင႐ုတ္အသီးအမွည့္ကိုခူးတဲ့အခါမွာ

ၾကက္တူေ႐ြးႏႈတ္သီးေရာင္နဲ႕ ေၾကးညိုေရာင္အေတာင့္ကိုမခူးရပါဘူးၾကက္တူေ႐ြးႏႈတ္သီးေရာင္ဆိုတာကင႐ုတ္သီးဟာအစိမ္းတစ္ပိုင္း၊အနီတစ္ပိုင္းအဆင့္ကို ေခၚတာျဖစ္ၿပီးအဲဒီအဆင့္ကိုေက်ာ္ရင္ေၾကးညို ေရာင္အဆင့္လို႔ေခၚပါတယ္

အဲဒီအဆင့္(၂)ဆင့္ကို ေက်ာ္မွသာင႐ုတ္သီးကိုခူးရပါမယ္င႐ုတ္သီးစိမ္း ေစ်းကြက္ရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့င႐ုတ္သီးစိမ္းေတာင့္ကိုခူးနိုင္ပါတယ္မ်ိဳးနဲ႕ ေျမကိုမူတည္ၿပီး ေဒသမ်ိဳးမ်ားမွာတစ္ဧကမွာင႐ုတ္သီးအေျခာက္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ပိႆာ၂၀၀-၃၀၀ထြက္နိုင္ၿပီးင႐ုတ္သီးအစိမ္းေနနဲ႕ပိႆာ၄၀၀-၁၀၀၀ထြက္နိုင္ပါတယ္စပ္မ်ိဳးမ်ားသာမို၁၁၊ဒီမြန္မွာတစ္ဧကင႐ုတ္သီးအေျခာက္ပိသာ၁၀၀၀-၁၅၀၀ထြက္နိုင္ပီး အစိမ္းပိသာ(၃၀၀၀-၄၅၀၀)ထြက္နိုင္ပါတယ္Via;ေဒါက္တာကိုကို(စိုက္ပ်ိဳးေရး)