အလြယ္တကူသဘာဝေတာင္ပို႔မွိုလုပ္နည္း၁။ျခေတာင္ပို႔အတြင္းပိုင္းမွေျမသား၂၀သားခန႔္။၂။ထမင္းျဖဴ၆၅က်ပ္သား(တစ္ကီလို)၃။ေရ၂လီတာေရသန႔္ဗူး၂ဘူးတို႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ပထမဦးစြာေတာင္ပို႔ေျမနဲ႕ထမင္းျဖဴတို႔ကိုဇလုံတစ္ခုထဲမွာ

ေရာထည့္ၿပီးသမေအာင္ေမႊေပးရပါမယ္ထို႔ေနာက္ေရကိုဖ်န္းလိုက္ေမႊလိုက္ျဖင့္ေရသန့္၂ဘူးစာကုန္တဲ့အထိေမႊေပးရပါမယ္။ၿပီးေနာက္ထိုဇလုံကိုေနေရာင္ျခည္တိုက္ရိုက္မက်တဲ့ေနရာမပူလြန္းမေအးလြန္းတဲ့ေနရာမွာ၇ရက္ခန႔္ထားရပါမယ္။

ထိုအေတာအတြင္းဇလုံကိုေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းမျပဳဘဲၿငိမ္သက္စြာထားရမွာပါ။၇ရက္ေက်ာ္တဲ့အခါဇလုံရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာအျမဴပ္အဖတ္ျဖဴျဖဴမဲမဲမ်ားတက္လာတာကိုေတြ႕ရပါမယ္။အဲဒါဟာမွိုေဖာက္ဖို႔က်ဴလႅင္စီေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။

တနည္းအားျဖင့္မွိုမ်ိဳးေစ့ေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္ထိုမွိုမ်ိဳးမ်ာအားခပ္ယူ၍အစိုဓာတ္ရွိေသာေျမေဆြးပုံေကာက္ရိုးေဆြးပုံသစ္ပင္ေအာက္ရွိေျမေဆြးေတြအေပၚ ႏွံစပ္ေအာင္ခ်ထားေပးၿပီးထားရပါမယ္။မွိုမ်ိဳးေစ့မ်ားခ်ထားေသာေနရာအား၇/၈ရက္တစ္

ႀကိမ္ေရစို႐ုံသာဖ်န္းေပး႐ုံျဖင့္အနံ႕အရသာႏွင့္ျပည့္စုံတဲ့ေတာင္ပို႔မွိုတနည္း ေကာက္ရိုးမွိုတို႔ကိုလြယ္ကူစြာခူးယူစားသုံးနိုင္ၿပီပိုလွ်ံပါကေရာင္းခ်၍ဝင္ေငြတိုးေစမွာပါအိမ္တြင္တိုက္ခန္းကြန္ဒိုေနသူမ်ားအဖို႔ပန္းအိုးမ်ားအတ​ြင္းေျမေဆြးထည့္၍စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါတယ္အကယ္၍

က်ဴလင္စီမ်ားပိုလွ်ံေနပါက၄င္း ေရသန႔္ဘူးတစ္ဗူးစာကို ေရသန႔္ဗူး၁၀ဗူးနဲ႕ေရာၿပီးအပင္မ်ားေပၚဖ်န္းေပးျခင္းျဖင့္၄င္းမွိုမ်ိဴးေစ့ခ်ထားေသာ ေနရာမ်ားအားပက္ဖ်န္းျခင္းျဖင့္အပင္မ်ားကိုရွင္သန္ႀကီးထြားေစေသာ ေျမဩဇာကဲသို႔အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္ေစနိုင္ပါမည္