သတိေပးPostပါဝါယာေရွာ့ႏွင့္မီးေလာင္းျခင္းၾကားဖူးၾကမွာပါ ဆိုင္ကယ္ေတြေမာင္းေနရင္းမီးေလာင္သြားၾကတယ္ဆိုတာဘာေၾကာင့္မီးေလာင္ရလဲဆိုတာအၾကမ္းအားျဖင့္ၾကည့္ရေအာင္ဓါတ္ဆီဓါတ္ဆီေၾကာင့္ ေလာင္တာမ်ိဳးေတြလည္း

အမ်ားႀကီးေတြ႕ရပါတယ္ဂ႐ုစိုက္ရမွာကေတာ့ဓါတ္ဆီပိုက္ေတြမာေနရင္အသစ္လဲပါဆီစစ္ေတြကြဲေနလားေကာင္းေသးလားစစ္ပါေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ဆီအိုဗာျဖစ္တာပါဆီအိုဗာပိုက္မရွိတဲ့ဘီးမ်ိဳးေတြဆိုရင္အိုဗာျဖစ္ရင္အဂၤ်င္အေပၚဆီ

ယိုပါတယ္အဂၤ်င္Heatတက္ေနခ်ိန္အိုဗာျဖစ္တာဆီပိုက္ေပါက္ၿပီးအဂၤ်င္ေပၚ ဆီက်ၿပီးမီးထေလာင္တာေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္ဝါယာေရွာ့ဆိုင္ကယ္ဝါယာလိုင္းမွာ အေရးႀကီးဆုံးကFuse ပါFuseမရွိလို႔လုံးဝမရပါဘူးဝါယာႀကိဳးေတြဟာ

ဖရိန္နဲ႕အနီးကပ္ဆုံးရွိေနတာပါအခ်ိန္မေ႐ြးေပါက္ၿပီးဖရိန္နဲ႕ထိေရွာ့ျဖစ္နိုင္ပါတယ္ႀကိဳးအမ်ားႀကီးကိုေရာထားတာမို႔ႀကိဳးအခ်င္းခ်င္းပူးၿပီးေရွာ့ျဖစ္တာေတြရွိနိုင္တယ္Fuseဆိုတာအဲလိုေရွာ့ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ ျပတ္ေပးဖို႔ထားတာပါ Fuse ခဏခဏ

ျပတ္ၿပီဆိုရင္ ျပစ္ခ်က္ကိုရွာရပါမယ္တခ်ိဳ႕ကFuseအစားႀကိဳးႀကီးတာေတြနဲ႕အစားထိုးတာေတြရွိတယ္Fuseမခံပဲတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ထားတဲ့ဘီးမ်ိဳးေတြေတာင္ေတြ႕ရပါတယ္အဲ့ဒီလိုဘီးမ်ိဳးေတြကေရွာ့ျဖစ္တဲ့အခါFuseျပတ္စရာ

မရွိေတာ့ႀကိဳးေတြအကုန္မီးေလာင္တတ္ပါတယ္ႀကိဳးေတြကဆီတိုင္ဂီနဲ႕ကပ္ေနတဲ့အခါ ေရွာ့ျဖစ္ရင္မီးကူးနိုင္ပါတယ္ဒါေၾကာင့္Fuseဟာအလြန္အေရးႀကီးပါတယ္ေပါ့ဆဆမလုပ္ၾကပါနဲ႕။credit Khant Hmhwe Swe