အားလံုးပဲမဂၤလာပါခင္ဗ်ဆီးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး(၅)မီးနစ္အတြင္းလံုးဝအရွင္းေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစမၫ့္သဘာဝေဆးနည္းအေၾကာင္းေလးေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္ဆီးနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ဆီးပူဆီးနီဆီးေအာင့္ဆီးက်န္ဆီးေသြးပါဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝ

င္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာဆီးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေရာဂါေတြအတြက္သဘာေဝဆးနည္းေတြအမ်ားအျပားရိွပါတယ္ဥပမာအားျဖင့္နာနတ္ရြက္ျပဳတ္ေသာက္ျခင္းလက္ဖက္ေျခာက္ေရစိမ္ေသာက္ျခင္းဆီးခံုေပၚသို႔ေရခဲတံုးဖိ့ကပ္ေပးျခင္းေက်ာက္ဖရံုသီးဟင္းခ်ိဳ

ခ်က္ေသာက္ျခင္းသၾကားကိုေရစိမ္ေသာက္ျခင္းဆန္ေဆးေရကိုေသာက္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာသဘာေဝဆးနည္းေတြအမ်ားအျပားရိွပါတယ္ဆီးေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္လာရင္အထက္ပါေဖာ္ျပေပးထားတဲ့သဘာေဝေဆးနည္းမ်ားထက္၅မီးနစ္အတြင္း

ဆီးေရာဂါအားလံုးကိုေပ်ာက္ကင္းႏိုင္တဲ့သဘာဝေဆးနည္းရိွပါတယ္အရမ္းလြယ္ကူပါတယ္ၾကက္သြန္နီဥႀကီး(၁)လံုးကိုအခြံခြာ၍မလွီးျဖတ္မွီေရစင္ေအာင္ေဆးေၾကာၿပီးပါးပါးလွီးကာေရက်က္ေအး(သို႔)ေရသန႔္သန႔္ထဲကိုထၫ့္၍သၾကားလက္ဖက္

စားဇြန္း(၃)ဇြန္းခန႔္ျဖင့္ေရာစပ္ၿပီးအဖံုးအုပ္၍တစ္နာရီခန႔္စိမ္ထားပါေရကိုၾကက္သြန္ဖတ္မ်ားျမဳပ္ေအာင္ထၫ့္ပါမ်ားမ်ားေသာက္ခ်င္ပါကၾကက္သြန္နီမ်ားမ်ားသၾကားအခ်ိဳးက်ထၫ့္၍ေရထပ္တိုးၿပီးထၫ့္ပါတစ္နာရီခန႔္ၾကာေသာ္ၾကက္သြန္နီအရ

ည္ကိုေရေသာက္သကဲ့သို႔ဗိုက္ျပၫ့္ေအာင္မ်ားမ်ားေသာက္သံုးေပးျခင္းျဖင့္အထက္ပါေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ဆီးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေရာဂါေတြကိုေသာက္ၿပီးလို႔(၅)မီးနစ္ခန႔္အတြင္းသိသာစြာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္(မွတ္ခ်က္)ဒီနည္းအတိုင္းလုပ္ၾကၫ့္လို႔မထူးျခားဘူးမေပ်ာက္ဘူးဆိုရင္ဘဝခါးခါးကိုအခ်ိန္မေရြးအျပစ္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ဘဝခါးခါး

အားလံုးပဲမဂၤလာပါခင္ဗ်ဆီးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး(၅)မီးနစ္အတြင္းလံုးဝအရွင္းေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစမၫ့္သဘာဝေဆးနည္းအေၾကာင္းေလးေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္ဆီးနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ဆီးပူဆီးနီဆီးေအာင့္ဆီးက်န္ဆီးေသြးပါဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝ

င္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာဆီးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေရာဂါေတြအတြက္သဘာေဝဆးနည္းေတြအမ်ားအျပားရိွပါတယ္ဥပမာအားျဖင့္နာနတ္ရြက္ျပဳတ္ေသာက္ျခင္းလက္ဖက္ေျခာက္ေရစိမ္ေသာက္ျခင္းဆီးခံုေပၚသို႔ေရခဲတံုးဖိ့ကပ္ေပးျခင္းေက်ာက္ဖရံုသီးဟင္းခ်ိဳ

ခ်က္ေသာက္ျခင္းသၾကားကိုေရစိမ္ေသာက္ျခင္းဆန္ေဆးေရကိုေသာက္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာသဘာေဝဆးနည္းေတြအမ်ားအျပားရိွပါတယ္ဆီးေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္လာရင္အထက္ပါေဖာ္ျပေပးထားတဲ့သဘာေဝေဆးနည္းမ်ားထက္၅မီးနစ္အတြင္း

ဆီးေရာဂါအားလံုးကိုေပ်ာက္ကင္းႏိုင္တဲ့သဘာဝေဆးနည္းရိွပါတယ္အရမ္းလြယ္ကူပါတယ္ၾကက္သြန္နီဥႀကီး(၁)လံုးကိုအခြံခြာ၍မလွီးျဖတ္မွီေရစင္ေအာင္ေဆးေၾကာၿပီးပါးပါးလွီးကာေရက်က္ေအး(သို႔)ေရသန႔္သန႔္ထဲကိုထၫ့္၍သၾကားလက္ဖက္

စားဇြန္း(၃)ဇြန္းခန႔္ျဖင့္ေရာစပ္ၿပီးအဖံုးအုပ္၍တစ္နာရီခန႔္စိမ္ထားပါေရကိုၾကက္သြန္ဖတ္မ်ားျမဳပ္ေအာင္ထၫ့္ပါမ်ားမ်ားေသာက္ခ်င္ပါကၾကက္သြန္နီမ်ားမ်ားသၾကားအခ်ိဳးက်ထၫ့္၍ေရထပ္တိုးၿပီးထၫ့္ပါတစ္နာရီခန႔္ၾကာေသာ္ၾကက္သြန္နီအရ

ည္ကိုေရေသာက္သကဲ့သို႔ဗိုက္ျပၫ့္ေအာင္မ်ားမ်ားေသာက္သံုးေပးျခင္းျဖင့္အထက္ပါေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ဆီးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေရာဂါေတြကိုေသာက္ၿပီးလို႔(၅)မီးနစ္ခန႔္အတြင္းသိသာစြာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္(မွတ္ခ်က္)ဒီနည္းအတိုင္းလုပ္ၾကၫ့္လို႔မထူးျခားဘူးမေပ်ာက္ဘူးဆိုရင္ဘဝခါးခါးကိုအခ်ိန္မေရြးအျပစ္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ဘဝခါးခါး

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here