ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚသို့တက္ေရာက္သြားၿပီးေပ်ာက္ဆုံးေနေသာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ၏႐ုပ္အေလာင္းအားရွာေဖြေတြ႕ရွိေနျပည္ေတာ္ဇြန္၂၇ဇြန္လ၂၅ရက္ေန႔ညေနပိုင္းကဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚသို့တက္ေရာက္သြားၿပီးေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့ေသာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ၏႐ုပ္အေလာင္းအားဇြဲကပင္ေတာင္ကရင္ေမာင္ႏွမနတ္နန္းအနီးေပ၃၀၀ခန႔္အနက္ရွိေခ်ာက္ကမ္းပါးေအာ

က္တြင္ယေန႔နံနက္၁၀နာရီေက်ာ္ကရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္ဘားအံတကၠသိုလ္တြင္ဂုဏ္ထူးတန္းပထမႏွစ္တက္ေနသည့္ေက်ာင္းသူတစ္ဦးသည္ဇြန္လ၂၅ရက္ေန႔ညေန၃နာရီအခ်ိန္ခန႔္ကဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚသို့တက္ေရာက္သြားၿပီးေပ်ာက္ဆုံးေၾကာင္းဘားအံၿမိဳ့မွရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကဇြန္လ၂၆ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းမွစတင္၍ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕လူမွုေရးဝန္ႀကီးဦးဘိုဘိုေဝေမာင္ဦးေဆာင္၍မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကရင္ျပည္နယ္ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမွုဦးစီးဌာနျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနႏွင့္လူမွုကူညီေရးအ

ဖြဲ႕မ်ားစုစုေပါင္းအင္အား(၁၀၀)ဦးခန္႔ကဒုန္းယာဥ္၄စီးႏွင့္ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳ၍ရွာေဖြခဲ့ရာယေန႔နံနက္၁၀နာရီခန႔္တြင္ေပ်ာက္ဆုံးသြားသူ၏႐ုပ္အေလာင္းကိုေပ၃၀၀ခန႔္နက္သည့္ေခ်ာက္ကမ္းပါးအ

တြင္းရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကေၾကာင္းရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက႐ုပ္အေလာင္းအားေခ်ာက္ကမ္းပါးေအာက္မွေတာင္ေစာင္းသို့ျပန္လည္ဆြဲတင္ၿပီး၁၃:၄၅အခ်ိန္ခန႔္တြင္ဘားအံျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို့ပို့ေဆာင္လိုက္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္ေစာမ်ိဳးမင္းသိန္းခရိုင္ျပန္/ဆက္

ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚသို့တက္ေရာက္သြားၿပီးေပ်ာက္ဆုံးေနေသာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ၏႐ုပ္အေလာင္းအားရွာေဖြေတြ႕ရွိေနျပည္ေတာ္ဇြန္၂၇ဇြန္လ၂၅ရက္ေန႔ညေနပိုင္းကဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚသို့တက္ေရာက္သြားၿပီးေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့ေသာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ၏႐ုပ္အေလာင္းအားဇြဲကပင္ေတာင္ကရင္ေမာင္ႏွမနတ္နန္းအနီးေပ၃၀၀ခန႔္အနက္ရွိေခ်ာက္ကမ္းပါးေအာ

က္တြင္ယေန႔နံနက္၁၀နာရီေက်ာ္ကရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္ဘားအံတကၠသိုလ္တြင္ဂုဏ္ထူးတန္းပထမႏွစ္တက္ေနသည့္ေက်ာင္းသူတစ္ဦးသည္ဇြန္လ၂၅ရက္ေန႔ညေန၃နာရီအခ်ိန္ခန႔္ကဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚသို့တက္ေရာက္သြားၿပီးေပ်ာက္ဆုံးေၾကာင္းဘားအံၿမိဳ့မွရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကဇြန္လ၂၆ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းမွစတင္၍ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕လူမွုေရးဝန္ႀကီးဦးဘိုဘိုေဝေမာင္ဦးေဆာင္၍မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကရင္ျပည္နယ္ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမွုဦးစီးဌာနျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနႏွင့္လူမွုကူညီေရးအ

ဖြဲ႕မ်ားစုစုေပါင္းအင္အား(၁၀၀)ဦးခန္႔ကဒုန္းယာဥ္၄စီးႏွင့္ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳ၍ရွာေဖြခဲ့ရာယေန႔နံနက္၁၀နာရီခန႔္တြင္ေပ်ာက္ဆုံးသြားသူ၏႐ုပ္အေလာင္းကိုေပ၃၀၀ခန႔္နက္သည့္ေခ်ာက္ကမ္းပါးအ

တြင္းရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကေၾကာင္းရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက႐ုပ္အေလာင္းအားေခ်ာက္ကမ္းပါးေအာက္မွေတာင္ေစာင္းသို့ျပန္လည္ဆြဲတင္ၿပီး၁၃:၄၅အခ်ိန္ခန႔္တြင္ဘားအံျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို့ပို့ေဆာင္လိုက္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္ေစာမ်ိဳးမင္းသိန္းခရိုင္ျပန္/ဆက္

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here