(၂)မိနစ္အခ်ိန္ေပး႐ုံနဲ႕လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္အိပ္ေပ်ာ္သြားေစမယ့္နည္းလမ္းညဘက္မွာအိပ္မေပ်ာ္ျခင္းက ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။လူအမ်ားစုကအိပ္ေပ်ာ္ဖို႔အတြက္ေဆးေတြ ေသာက္ၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္

ေရရွည္မွာအိပ္ေဆးေတြေသာက္တာကလည္းမေကာင္းပါဘူးေျခေထာက္ကို ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္းကလည္းလ်င္လ်င္ျမန္ျမန္အိပ္ေပ်ာ္ေစပါတယ္အဆင့္(၁)ပထမဆုံးအေနနဲ႕ေျခမထိပ္ကိုလက္ညိုးနဲ႕စက္ပိုင္းပုံစံႏွိပ္နယ္ေပးပါၿပီးေတာ့ေျခမကို

လက္ညွိုးနဲ႕စကၠန႔္အနည္းငယ္ၾကာေအာင္ဖိထားပါအဆင့္(၂)အဆင့္၂မွာေျခမကိုလက္မနဲ႕ ႏွိပ္နယ္ေပးရမွာပါေျခမေအာက္ကေနေျခမအေပၚအထိျဖည္းျဖည္းခ်င္းႏွိပ္ပါၿပီးရင္ေတာ့ေနာက္ေျခမတစ္ဖက္ကိုေျပာင္းၿပီးႏွိပ္နယ္ေပးရမွာပါ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အဆင့္(၃)ေျခဖဝါးရဲ႕အလယ္ကေနအေပၚကိုတျဖည္းျဖည္းခ်င္းႏွိပ္နယ္ေပးသြားရမွာပါအဆင့္(၄) ေျခဖဝါးအလယ္ကေန ေဘးဘက္ေတြကိုလက္မနဲ႕ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းႏွိပ္နယ္ေပးပါအဆင့္(၅)ေျခဖဝါးရဲ႕အလယ္ကိုလက္မနဲ႕လက္ဝိုင္းပုံစံႏွိပ္ေပး

ၿပီစကၠန႔္အနည္းငယ္ၾကာေအာင္လက္မနဲ႕ဖိထားပါအဆင့္(၆)ေျခမကေနေျခညွိုးအထိတစ္ေခ်ာင္းခ်င္းစီကိုညင္ညင္သာသာႏွိပ္နယ္ေပးပါ။ေျခေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းနဲ႕တစ္ေခ်ာင္းအၾကားuကိုလည္းႏွိပ္နယ္ေပးလို႔ရပါတယ္အဆင့္

(၇)အတြင္းေျခမ်က္စိနဲ႕အေပၚဘက္လက္ေလးလုံးအကြာ၊အရိုးရဲ႕ေဘးဘက္ကိုႏွိပ္နယ္ေပးပါကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြကေတာ့ဒီေနရာကိုလုံးဝမႏွိပ္သင့္ပါဘူးအဆင့္(၈)ၾကမ္းျပင္တစ္ခုအေပၚမွာပက္လက္လွန္လိုက္ၿပီးဒူးကိုေကြးလိုက္ပါ

ၿပီးရင္ေျခေခ်ာင္းေလးေတြကိုျဖည္းျဖည္းခ်င္းခ်ိဳးေပးပါ။ၿပီးရင္ေတာ့ေနာက္ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကိုေျပာင္းလုပ္ပါ။ဒီေလ့က်င့္ခန္းေတြလုပ္ၿပီးရင္ေတာ့ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္အိပ္ေပ်ာ္နိုင္ပါတယ္။