စီးပြားတတ္မည့္အိမ္ကိုယ္ယခုေနထိုင္ေနတဲ့အိမ္ဟာဘယ္အမ်ိဳးအစားထဲပါေနလဲဆိုတာေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္အိမ္၏ေခါင္းရင္းေနအိမ္သည္မိမိအိမ္ထက္ျမင့္မည္ေျခရင္းအိမ္သည္လည္းမိမိအိမ္ထက္ျမင့္ပါက

ကိုယ္ေနေသာအိမ္သည္အမိုးနိမ့္ေနလွ်င္အိမ္ပုခက္ဟုေခၚသည္။ေနေသာမိသားစုသည္စီးပြားတက္၏ကိုယ့္အိမ္ေခါင္းရင္းအိမ္ကအမိုးနိမ့္မည္ကိုယ့္အိမ္ေျခရင္းကလဲအမိုးနိမ့္မည္ကိုယ့္အိမ္ကအလယ္မွအမိုးျမင့္မားေနပါက

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အိမ္ျမင့္မိုရ္ဟုေခၚသည္လူႀကီးမိဘတို႔ကို ေခါင္းရင္းဘက္ထား၍ျပဴစုလုပ္ေကြၽးအားသဒ္ဓါပြည့်ကအထူးကောင်းမွန်၏ကိုယ့္အိမ္၏ေခါင္းရင္းကျမင့္မည္။ကိုယ့္အိမ္၏ ေျခရင္းကကိုယ့္အိမ္ထက္နိမ့္ေနပါကအိမ္ေတာင္တန္းဟုေခၚသည္

တစ္စိမ့္စိမ့္စီးပြားျဖစ္၏ကိုယ့္အိမ္၏ေခါင္းရင္းကနိမ့္၍ကိုယ့္အိမ္၏ ေျခရင္းအိမ္က ျမင့္ေနပါကစီးပြားအသည္းအသန္ရွာရတတ္သည္ ။ေရဆန္အိမ္ဟုေခၚသည္။ေရွးလူႀကီးမ်ားက မဝယ္သင့္ဟုဆိုၾက၏ကိုယ့္အိမ္၏ ေခါင္းရင္းနားတြင္

မီးဖိုအႀကီးႀကီးျဖင့္စီးပြားရွာေသာအိမ္ရွိေနပါကထိုအိမ္ကိုဘုရားေဆာင္ေ႐ႊ႕ျခင္းသို႔မဟုတ္အိမ္အမိုးထပ္ျမႇင့္ျခင္းျပဳအပ္၏မက်န္းမမာျဖစ္တတ္၏။ဦးေခါင္း အပူတိုက္ဟုေခၚၾကသည္။သတိထားအပ္၏ကိုယ့္အိမ္၏ေဘးဘယ္ညာအိမ္

တို႔မွဆူညံစကား ျပင္းေသာအသံခ်ဲ့စက္ေဆာင္းေဘာက္စ္အသံအဆဲအဆိုႏူတ္ၾကမ္းတမ္းျခင္းျပဳလုပ္ေနပါကထိုအိမ္သည္ နတ္ဆိုးလွည္းအိမ္ဟုေခၚသည္အမဂၤလာအသံၾကားတြင္ညပ္ေန၍ျဖစ္၏ေမတၱသုတ္မျပတ္သရဇၩယ္အပ္၏

အလြန္စပ္စပ္စုစုနိူင္ေသာအိမ္နီးပါးခ်င္းေငြအေခ်းအငွားအလြန္ပက္စက္၍ျပန္ဆပ္လွ်င္လက္အလြန္ခက္ေသာသူတို႔ႏွင့္ေနထိုင္ရပါကမရွိပါဟူေသာစကားကိုလိမ္ညာေျပာတတ္ရ၍သီလမလုံေသာကံကို စီရင္ဖန္တီးမိေနတတ္၍

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အလိမၼာျဖင့္ဝစီကံထိမ္းထိမ္းသိမ္းသိမ္းသတိထားေျပာရတတ္၏။ဝစီေဗဒထိတိုင္းရွဟူသည္ႏွင့္အညီကိုယ္ပါ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလာတတ္၏ေမ့တၱာျဖင္အိမ္အမ်ိဴးမ်ိဳးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္