႔ရင္ဖြင့္လာတဲ့သင္းသင္းတစ္ညကို(၈၀၀၀)ေပးမယ္ဆိုၿပီးေျပာခံရတယ္လို႔ရင္ဖြင့္လာတဲ့သင္းသင္းသင္းသင္းကအင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာအမဆိုေတာက္ေလ်ွာက္ၾကံဳေနရတာတစ္ခါတစ္ေလေန႔တိုင္းဖုန္းေတြဆက္တယ္ေလဘယ္လိုေျပာရမလဲတစ္

နာရီကိုဘယ္ေလာက္လဲတစ္ညအိပ္ဆိုဘယ္ေလာက္လဲတစ္ညကို၈၀၀၀ေပးမယ္ဟာအဲ့တာနဲ႔တစ္ခါတစ္ေလဘာမွေတာ့မေျပာဘူးဖုန္းကလူမွားေနၿပီထင္တယ္ေပါ့တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ဗလိုင္းႀကီးရန္ေတြ႕တာေတြ႐ွိတယ္အဲဟုတ္ၿပီအမေျပာ

တာ႐ွင္း႐ွင္းေလးရယ္အမအဲ့အလုပ္ကိုမလုပ္စားခ်င္ဘူးအမကဘယ္လိုေျပာလဲဆိုေတာ့ကြၽန္ေတာ့ဘဝအတြက္တစ္ဘဝလံုးတာဝန္ယူမွာလားကြၽန္ေတာ့မိသားစုနဲ႔ကြၽန္ေတာ့ဘဝအတြက္တစ္ဘဝလံုးေျပာင္းလဲသြားမယ္ဆိုရင္လက္ခံတယ္

အမေျပာတာ႐ွင္း႐ွင္းေလးရယ္အမအဲ့အတိုင္းဘဲေျပာလိုက္တယ္အဲ့လိုမ်ိဳးလုပ္စားခ်င္မွေတာ့တစ္ႏွစ္မေျပာနဲ႔ေလငါးေျခာက္လဆိုရင္ေတာင္သူေဌးျဖစ္ေနတာျကာလွၿပီေလတစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ကိုယ္ကဘာမွမဟုတ္ဘဲနဲ႔ၾကားကေနျဖစ္ေနတာေ

တြလည္း႐ွိပါတယ္အာ့ေၾကာင့္တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြကေျပာၾကတယ္အမကဆက္ဆက္ထိမခံႏိုင္ဘူးတဲ့အမကေတာ္ရံုတန္ရံုလူတစ္ေယာက္ကိုသံုးခါအထိသည္းခံတယ္ခြင့္လႊတ္ေပးတယ္သည္းမခံႏိုင္ေတာ့တဲ့အဆံုးက်မွေသြးဆူၿပီးေတာ့တုံ႔ျပန္တာေတြ႐ွိတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ေျပာျပလာခဲ့တာဘဲျဖစ္ပါတယ္ခရက္ဒစ္

သင္းသင္းတစ္ညကို(၈၀၀၀)ေပးမယ္ဆိုၿပီးေျပာခံရတယ္လို႔ရင္ဖြင့္လာတဲ့သင္းသင္းသင္းသင္းကအင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာအမဆိုေတာက္ေလ်ွာက္ၾကံဳေနရတာတစ္ခါတစ္ေလေန႔တိုင္းဖုန္းေတြဆက္တယ္ေလဘယ္လိုေျပာရမလဲတစ္နာရီကိုဘယ္ေ

လာက္လဲတစ္ညအိပ္ဆိုဘယ္ေလာက္လဲတစ္ညကို၈၀၀၀ေပးမယ္ဟာအဲ့တာနဲ႔တစ္ခါတစ္ေလဘာမွေတာ့မေျပာဘူးဖုန္းကလူမွားေနၿပီထင္တယ္ေပါ့တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ဗလိုင္းႀကီးရန္ေတြ႕တာေတြ႐ွိတယ္အဲဟုတ္ၿပီအမေျပာတာ႐ွင္း႐ွင္းေလး

ရယ္အမအဲ့အလုပ္ကိုမလုပ္စားခ်င္ဘူးအမကဘယ္လိုေျပာလဲဆိုေတာ့ကြၽန္ေတာ့ဘဝအတြက္တစ္ဘဝလံုးတာဝန္ယူမွာလားကြၽန္ေတာ့မိသားစုနဲ႔ကြၽန္ေတာ့ဘဝအတြက္တစ္ဘဝလံုးေျပာင္းလဲသြားမယ္ဆိုရင္လက္ခံတယ္အမေျပာတာ႐ွင္း႐ွင္းေ

လးရယ္အမအဲ့အတိုင္းဘဲေျပာလိုက္တယ္အဲ့လိုမ်ိဳးလုပ္စားခ်င္မွေတာ့တစ္ႏွစ္မေျပာနဲ႔ေလငါးေျခာက္လဆိုရင္ေတာင္သူေဌးျဖစ္ေနတာျကာလွၿပီေလတစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ကိုယ္ကဘာမွမဟုတ္ဘဲနဲ႔ၾကားကေနျဖစ္ေနတာေတြလည္း႐ွိပါတယ္

အာ့ေၾကာင့္တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြကေျပာၾကတယ္အမကဆက္ဆက္ထိမခံႏိုင္ဘူးတဲ့အမကေတာ္ရံုတန္ရံုလူတစ္ေယာက္ကိုသံုးခါအထိသည္းခံတယ္ခြင့္လႊတ္ေပးတယ္သည္းမခံႏိုင္ေတာ့တဲ့အဆံုးက်မွေသြးဆူၿပီးေတာ့တုံ႔ျပန္တာေတြ႐ွိတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ေျပာျပလာခဲ့တာဘဲျဖစ္ပါတယ္ခရက္ဒစ္

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here