သေဘၤာအဖိုပင္အမပင္ခြဲျခားနည္းႏွင့္သေဘၤာသီးပင္စိုက္ပ်ိဳးနည္းစိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည့္ေဒသမ်ားသေဘၤာပင္သည္အပူပိုင္းစာသုံးသီးပင္ျဖစ္၍အပူပိုင္းႏွင့္အပူေလ်ာ့ပိုင္းေဒသရွိတိုင္းျပည္မ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္းေနရာ

အႏွံ႕အျပားတြင္းစိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္သေဘၤာမ်ိဳးမ်ားသေဘၤာတြင္အဖိုပင္၊အမပင္ႏွင့္လိင္စုံပင္အဓိကသုံးမ်ိဳးရွိပါသည္အဖိုပင္မွအသီးသီးသည္ကို ေတြ႕ရခဲယင္းလွပါသည္အမႏွင့္လိင္စုံပင္မ်ားမွသာအသီးသီးေလ့ရွိပါသည္အဖိုပင္

အဖိုပင္မွာမ်ားေသာအားျဖင့္ပန္းပြင့္ေစာထြက္ေလ့ရွိၿပီးအခိုင္လိုက္ ပြင့္ပါသည္အဖိုပင္မွာပုံမွန္အားျဖင့္အသီးသီးေလ့မရွိေသာ္လည္းအပင္ကိုထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းထိပ္ပိုင္းျဖတ္ေပးျခင္းျဖင့္အဖိုပြင့္မ်ားၾကားတြင္အမပြင့္မ်ား

ေျပာင္းလာကာအသီးငယ္မ်ားသီးလာတတ္သည္ဤအပင္ကိုသေဘၤာပေဒသာဟုေခၚသည္အမပင္အမပင္သီးပြင့္၍ပြင့္သီးေလ့ရွိသည္ထိုေၾကာင့္မ်ိဳးေအာင္ရန္အတြက္ အျခားအပင္းမွဝတ္မႈန္ကူးေပးရသည္ရာသီဥတုေျမ

ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္အပြင့္သဘာဝပုံသ႑န္ေျပာင္းလဲမႈမရွိေပလိင္စုံပင္အပြင့္ပြင့္ရာတြင္ပြင္တံတစ္ခုမွအပြင့္ႏွစ္ပြင့္သုံးပြင့္ပြင့္တတ္သည္အပြင့္မ်ားတြင္ အဖိူပြင့္ႏွင့္အမပြင့္မ်ား ေရာပါတတ္သည္သေဘၤာပင္ပ်ိဳးေထာင္နည္း

သေဘၤာပင္ပ်ိဳးေထာင္ရန္အတြက္ပ်ိဳးေဘာင္ပ်ိဳးျဖင္းပလတ္စတစ္အိတ္ပုံးခြက္စသည္တို႔ကိုအသုံးျပဳနိုင္ပါသည္ပ်ိဳးေထာင္မည့္ေျမသည္ ႏြားေခ်းေဆြးသဲ ေျမႀကီးတို႔ကိုဆတူ ေရာေမႊထားေသာေျမမ်ိဳး ျဖစ္ရပါမယ္သေဘၤာေစ့ကို

ပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ ေျမနက္နက္ဖုံးမိလွ်င္အေစ့ပုတ္သြားၿပီးအပင္ေပါက္ညံ့ဖ်င္းတတ္သည္အေစ့ကိုေျမပါးပါးေလာက္ပဲဖုံးပါအေပၚမွေကာက္ရိုးပါးပါးဖုံးအုပ္ထားပါေရေလာင္းေပးပါ။ ေကာက္ရိုးပါးပါးအုပ္မွေလာင္းသည့္အခါအေစ့မ်ား

ေပၚမလာေအာင္ပါထိန္းရင္အပူဒဏ္လည္းကာကြယ္ၿပီးသားေပါ့သေဘၤာပ်ိဳးေထာင္သူတခ်ိဳ႕ကပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္သြပ္ျပားကိုေအာက္ခံၿပီးမွယင္းအေပၚေျမသားေလးလက္မခန႔္အထူထည့္၍ပ်ိဳးေထာင္ေလ့ရွိသည္အဖိုသည္အမပင္ထက္

ပိုမိုသန္စြမ္းေသာေၾကာင့္အျမစ္သည္ေအာက္တြင္ခံထားေသာသြပ္ျပားႏွင့္ မြန်ုမြန်ထိလွယ်ပေရာပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးချိန်တွင်အဖိုပင်များသည်ညွိုးႏြမ္းေလ့ရွိသည္အဖိုပင္ႏွင့္အမပင္ခြဲျခားရာတြင္ဤနည္းကိုအမ်ားဆုံးအသုံးျပဳၾကသညိ

ပ်ိဳးသက္တစ္လခြဲမွႏွစ္လသားခန႔္ရွိလွ်င္စိုကိခင္းသို႔ေျပာင္းေ႐ြ႕စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္ပ်ိဳးအိပ္ျဖငိ့လည္းတစ္ပင္ခ်င္းစီပ်ိဳးနိုင္ပါသည္ေျမ ျပဳျပင္နည္းစိုက္က်င္းတူးမယ့္ေနရာတြင္ ေရမဝပ္နိုင္ေသာေနရာ ျဖစ္ရမည္စိုက္က်င္းတစ္က်င္းႏွင့္

တစ္က်င္းအကြာအေဝးမွာမ်ိဳးကိုလိုက္၍၈ ေပ၁၂ ေပထိထားသင့္သည္မိုးမ်ားေသာေဒသမ်ားတြင္တစ္ေပပတ္လည္က်င္းတူးသင့္သည္။စိုက္က်င္းတစ္က်င္းတြင္ႏြားေခ်းေဆြးသို႔သစ္႐ြက္ေဆြးေျမၾသဇာစသည္သဘာဝေျမၾသဇာမ်ားကို

ခြဲေတာင္းတစ္လုံးခန႔္ထည့္ေပးသည္သေဘၤာပင္ကိုစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ေလးကြက္က်ားစနစ္ျဖင့္စိုက္ပါကအပင္အေရအတြက္15ရာခိုင္ႏႈန္းပိုဝင္သည္။ေလးကြက္က်ားစနစ္ျဖင့္ရွစ္ေပရွစ္ေပအကြာစိုက္ပါကတစိဧကတြင္သေဘၤာပင္

680ခန႔္ဝင္၍12ေပ12ေပအကြာစိုက္လွ်င္တစ္ဧကတြင္301ပင္ဝင္ဆမည္ေ႐ြ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးနည္းအသင့္ျပင္းထားေသာစိုက္က်င္းမ်ား၌လိင္စုံပင္မ်ားကိုတစ္က်င္းလွ်င္တစ္ပင္က်စိဳက္၍အဖိုအမမေသခ်ာသည့္ရိုးရိုးပင္ျဖစ္ပါက

တစ္က်င္းလွ်င္ ႏွစ္ပင္က်စိုက္ရမည္သတိျပဳရန္စည္ပိုင္းကိုေျမထဲျမဳတ္ေအာင္မစိုက္မိရန္ျဖစ္သည္စိုက္ၿပီးလွ်င္ ေရကိုဝေအာင္ေလာင္းေပးရသည္ပ်ိဳးမေထာင္ပဲအပင္ကိုတိုက္ရိုက္စိုက္မည္ဆိုလွ်င္စိုက္က်င္းထဲသို႔အေစ့မ်ားထည့္၍

စိုက္ပ်ိဳးရသည္စီးပြားျဖစ္စိုက္ခင္းအေနျဖင့္စိုက္ပါကဝတ္မႈန္ကူးရန္အတြက္အမပင္၂၀လွ်င္အဖိုတစ္ပင္ႏႈန္းထားေပးရသည္။ေရမဝပ္ေစရန္သတိထားရမည္ေျမၾသဇာ ေကြၽးနည္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းစိုက္ၿပီးအျမစ္စြဲံသည့္အခ်ိန္မွစ၍6လတစ္ႀကိမ္

စိုက္က်င္းတစ္က်င္းလွ်င္ႏြားေခ်းေဆြးတစ္ေတာင္ခန႔္ေကြၽးရပါသည္။ ႏြားေခ်းေဆြးေျမၾသဇာေကြၽးခ်ိန္တြင္တစ္ဧကလွ်င္ယူရီးယား12ေပါင္တီစူပါ240ေပါင္ႏွင့္ပိုတ္240ေပါင္ႏႈန္းေကြၽးေပးရသည္ဓာက္ေျမၾသဇာမ်ားေကြၽးရာတြင္

အျမစ္မ်ား သြားသည့္အကြာအေဝးထိအႏွံ႕ပတ္က်ဲေပးရသည္။အျမစ္မ်ားသည္အပင္အျမင့္ထက္ပို၍ရွည္ေအာင္သြားနိုင္က်သည္။ဓာက္ေျပၾသဇာေကြၽးၿပီးခ်ိန္တြင္ေရဝေအာင္ဆလာင္းေပးရသည္မက္ဂနီဆီယမ္ခ်ိဳ႕တည့္ေသာေျမမ်ားတြင္

သေဘၤာပင္ေအာက္႐ြက္မ်ားဝါက်င္ျခင္းအသီးတြင္သၾကားဓာက္နည္းသြားျခင္းႏွင့္အနံအရသာသိသိသာသာညံ့ဖ်င္းသြားျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္သည္ထိုသို႔မက္ဂနီစီယမ္ဓာက္ခ်ိဳ႕တည့္မႈျဖစ္ပါကမက္ဂနီစီယမ္ဆာလဖိတ္(ဓာက္ဆား)ကိုေရေဖ်ာ္၍

အ႐ြက္မ်ားေပၚႏွံ႕ေအာင္ဖ်န္းေပးရပါသည္ဆြတ္ခူးျခင္းႏွင့္အထြက္စိုက္ခင္းသိုေျပာင္းေ႐ြ႕စိုက္ပ်ိဳးၿပီးေလးငါးလၾကာလွ်င္ပန္းစပြင့္၍ေျခာက္လၾကာလွ်င္အသီးစတင္သီးသည္သုံးႏွစ္သားအ႐ြယ္ထိအသီးအထြက္ေကာင္းသည္မ်ိဳးကိုလိုက္၍တစ္ပင္လွ်င္အသီး၅၀မွ၁၀၀အထိသီးနိုင္သည္