တနဂၤေနြသားသမီမ်ားတို႔သည္မိမိတို႔ဘဝခိုင္ၿမဲစြာရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္အထူးႀကိဳးစားအားထုပ္လုပ္ကိုင္ရေသာႏွစ္ျဖစ္သလို႔မိမိအႀကံအစည္မ်ားေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္၍လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားေရ႔ွဆံုးမွဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့အႀကံအစည္သစ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရမၫ့္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္အိမ္ၿခံေျမအခန္းဌာေနအေျပာင့္အေရြ့အလဲလွယ္အေျပာင္းအလဲမ်ားရိွမည္ထီေပါက္ကိန္းရိွသည္စီးပြားေရးကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားရင္းႏွီးမတည္ၿပိးအားသြန္ခြန္စိုက္ရဲဝံ့စြန႔္စားလုပ္ကိုင္ပါ

ျပည္တြင္းျပည္ပဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းကြန္ပ်ူတာႏွင့္တီထြင္ပညာရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းေကာင္း၍ထီးဖိနပ္အထည္အလိပ္စက္ယက္ကန္ရက္လုပ္ျခင္းအပန္းေျဖခရီး စခန္းဖြင့္လစ္ျခင္းခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖန႔္ခ်ီျခင္း ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအက်ိူးျမတ္ရရိွမည္အထူးအားျဖင့္တနဂၤေနြသားသမီမ်ားတို႔သည္ဤႏွစ္၁၄ရက္၄လ၂၀၂၀ခုႏွစ္မွစ၍မိမိလုပ္ငန္းခြင့္တြင္အထူးသတိထားသင့္၍အေလာတႀကီးေငြေၾကးႏွစ္ျမဳပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစတင္ျခင္းမလုပ္သင့္ေၾကာင္းပါ

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရာတြင္လည္းမိမိဦးေဆာင္မႈျဖင့္အေလးအနက္ထားလုပ္ကိုင္ပါလူအမ်ားသေဘာတူညီမႈေၾကာင့္လူမႈေရးႏွင့္ဘာသာေရးကိစၥေဆာင္ရြက္ရမည္အႀကီးအႀကဲေနရာဌာေနေခါင္းေဆာင္ေနရာရရိွလိမ့္မည္မိမိအက်ိူးသူတပါးအက်ိူးအားလံုးျဖစ္ထြန္းပါမည္ နွစ္ဖက္မိဘေဆြမ်ိူးမ်ားအတြက္အႏွစ္နာခံရျခင္းစိတ္ပူရျခင္းေငြေၾကးကုန္က်ျခင္းက်န္းမာေရးကုသမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သလို႔အထူးအတြင္းလူမ်ားအတြက္ျပႆနာမ်ားဂရုစိုက္ရလိမ့္မည္

ပညာေရးကံဇာတာေကာင္းထားေသာလည္းစိတ္ပ်ံလြင့္ေနတတ္သလို႔ပညာေရးကိစၥရပ္မ်ားစာၾကည္စာဖတ္ေလ့လာသင္ယူခ်ိန္မ်ားတြင္မိမိတတ္လမ္းအတားအဆီးအေနွာက္ယွက္တစ္ခုခုဝင္လာတတ္ပါသည္အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းမ်ားရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္ သို႔ေသာ္မိမိအလိုရိွအပ္ေသာဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူးမ်ားရရိွပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည္သာျဖစ္၍မေလ်ာ့ေသာဇြဲ႔ျဖင့္ ႀကိဳးစားရန္လိုအပ္ပါမည္သင္တန္းသစ္မ်ားဘာသာရပ္မ်ားသင္ယူရျခင္းႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔အႀကီးအကဲမ်ား၏ယံုၾကည္အားကိုယ္အားထားမႈ့ေၾကာင့္ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ပညာသင့္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားဝင္လာတတ္ၿပီးျပည္တြင္းျပည္ပရပ္ျခားသို႔ကိုယ္စလွယ္အႀကီးအကဲအျဖစ္သြားေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရလိမ့္မည္

အခ်စ္ေရးငယ္ရြယ္ပ်ိူရြယ္သူမ်ားအခ်စ္ေရးကံဇာတာေကာင္းစန္းေကာင္းၿပိးမိမိတို႔၏ေမတၲာေရးနွလံုးေရးရာေလးေလးနက္နက္တန္ဖိုးထားသူမ်ားႏွင့္ေတြ့ႀကံဳရမည္ အခ်စ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္အေလးနက္တန္းဖိုးထားဆက္ဆံလာမည္အဖိုးတန္ႀကီးေသာဥစၥာပစၥည္းမ်ားလက္ေဆာင္ရရိွမည္အခ်စ္ေၾကာင့္ဘဝတိုးတတ္ေကာင္းမြန္ႏိုင္ပါသည္အိမ္ေထာင္ေရးအိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအထင္အျမင္လႊဲမယံုၾကည္စရာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္ အထူးသျဖင့္မိဘမ်ားေၾကာင္းေငြေၾကးစီးပြားေရးေၾကာင္းႏွင့္မႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေပၚလာမႈကပိုၿပီးအျဖစ္မ်ားပါလိမ့္မည္

အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္မိသားစုေနြးေထြစြာဆက္ဆံပါစည္းလံုးညီၫြတ္ျခင္းျဖင့္စည္းစိမ္ဥစၥာတိုးပြားပါမည္ က်န္းမာေရးတြင္ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးဖိစီးမႈမၾကာခဏခံရတတ္သည္ျဖစ္ပါ၍ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားအားကစားတမ်ိူးကိုအခ်ိန္ကန႔္သတ္လုပ္ကိုင္ပါအစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားဦးေနွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားအထူးသတိထားသင့္၍ေဝဒနာခံစားရတတ္သည္အစားအေသာက္ဆင္ျခင္ျခင္းႏွင့္အာရံုထားလုပ္ေဆာင္ရေသာအလုပ္မ်ားအခ်ိန္ဂ႑ာထားေဆာင္ရြက္ျခင္းက်န္းမာေရးက႑ာမ်ားအထူးလိုက္စားၿပိးက်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားအညံ့လာပါကတတ္ကြၽမ္းဆရာမ်ားႏွင့္စနစ္တက်ကုသခံယူသင့္သည္

အထူးသျဖင့္ဤႏွစ္တနဂၤေနြသားသမီမ်ားတို႔သည္လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ေတာ့အဂၤါစေနထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားခရီးသြားရာတြင္အထူးသတိထားသင့္သည္အထူးဤႏွစ္တနဂၤေနြသားသမီမ်ားတို႔သည္ေတာင္အရပ္သို႔ေရးေၾကာင္းခရီးသြားျခင္းေရွာင္ၾကဉ္ေပးပါ အက်ိူးေပးအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းကခ၊ပ၊အ၁,ဝ,၄,၂(၁)အစ(၂)အဆံုးထီးထိုးေပးပါအက်ိူးေပးဂဏန္း၁,ဝ၄,၂အက်ိူးမေပးေန့နံအဂၤါစေနအက်ိူးေပးအေရာင္အျဖဴေရာင္အညိုေရာင္အက်ိူးမေပးအေရာင္အစိမ္းေရာင္အနီရဲ့ရဲေဆာင္ရန္နီရဲေသာေက်ာက္မ်က္ရတနာနီလာပတၲျမား ယၾတာမိမိေန့နံေမြးေန့တြင္အျဖဴေရာင္ပန္းေမၿမိဳ႔ပန္း(၉)ပြင့္အုန္းၫြန႔္(၁)ၫြန႔္သေျပၫြန႔္(၆)ၫြန႔္ၾသဇာၫြန္(၈)ၫြန႔္ႏွင့္ဆြမ္းေတာ္ေခါက္ဆြဲထုပ္ဖရံုယိုဇီးယိုထုပ္မ်ားဘုရားကပ္လႉၿပီးလိုရာဆုေတာင္းပါ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here