တနလာၤသားသမီးမ်ားအတြက္တစ္လစာ​ေဟာစာတမ္းတနလာၤသားသမီးမ်ားသည္အလုပ္ႏွင့္ပက္သက္ကိစၥမ်ားတြင္အခက္ခဲမ် ားျဖင့္ရင္ဆုိင္ရတတ္ပါသည္။သူတစ္ပါးကကုိအေၾကာင္းမဲ့တုိက္ခုိက္ၿပီအက်ဳိးမဲ့ေအာင္လုပ္တတ္သမိမိ၏ကံဇာတာညံ ့ေသာ္လျဖစ္သည္။အလုပ္နဲ႔ပက္သက္ၿပီလုပ္သမ်ွအရာမေရာက္ေပ။စိတ္ေလေနတတ္သည္။

လက္႐ွိအလုပ္၌စိတ္ပ်က္ကုန္ေန၍တစ္ျခားအလုပ္အကုိင္မ်ားေျပာင္းလုိစိတ္မ်ားေပၚေပါက္တတ္သည္။အစု႐ွယ္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္မလုိမုန္းတီးမႈ႐ွိတတ္သည္။သေဘာထားကြဲတတ္သည္။မိတ္ေဆြလူရင္မ်ားသစၥာေဖာက္ျခင္း၊ေအာက္လက္ငယ္သားမ်ားသစၥာေဖာက္ျခင္း၊ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးမ် ားသြားရတတ္ျခင္းလုပ္ငန္းသစ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္လုိျခင္း

၊ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္တုိ႔၏အကူညီရတတ္ျခင္း၊စိတ္ေပ်ာ္သလုိလုိႏွင့္က်န္းမာေရးညံ့တတ္ျခင္း၊သူတစ္ပါး၏အေၾကာင္းမဲ့တုိက္ခုိက္ခံရျခင္းအာမခံကိစၥမ်ားႏွင့္အမႈခင္းမ်ားၾကဳံရတတ္ျခင္း၊အလုပ္မ်ားပင္ပန္းပန္းလုပ္ရတတ္ၿပီးက်ိမ္း​ေသေအာင္ျမင္မည္ကိစၥမ်ားလြဲေခ်ာ္တတ္ပါသည္။တနလာၤသားသမီးမ်ားသည္ေငြေၾကးကိစၥမ်ားမိမိရည္မွန္းထားသေလာက္​ေအာင္ျမင္ေသာ္လဲ

မွန္းခ်က္ႏွင့္ႏွမ္းထြက္မကုိက္ေပ။ဝင္ေငြေကာင္းေသာစုမိေဆာင္မိေသာ္လည္းအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ေငြမျမဲႏုိင္ပါ။ဝင္ေငြမွန္သမ်ွျပန္ထြက္ၿပီးအေႂကြးတင္တတ္သည္။ေငြလိမ္ခံရတတ္သည္။မိမိသည္ေဆြမ်ဳိးအေပါင္းသင္းမ်ားအားေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရတတ္ျခင္းႏွင့္အလႉအတန္းမ်ားလုပ္ရတတ္ပါသည္။

႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္စိတ္ပူပင္​ေသာကမ်ားေက်ာ္ျဖတ္ၿပီမွသာေငြဝင္တတ္သည္။လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္အထက္လူုႀကီးမ် ား၏သေဘာထားလြဲျခင္းမ်ားခံရတတ္သည္။မိမိကုိမနာလုိမုန္းတီးသူမ်ားမေကာင္းသတင္းျဖန္႔တတ္သည္။ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းဥစၥာမ်ားဆုံး႐ႈံးတတ္သည္။မိမိ၏အက်ဳိးေပးေန႔နံဖြားတုိ႔သည္ဗုဒၶဟူး ေသာၾကာ ေန႔နံဖြားမ်ားအက်ဳိးေပးတတ္သည္။

မိမိႏွင့္အက်ဳိးေပးေသာအေရာင္သည္အဝါေရာင္လိေမၼာ္ေရာင္အျပာေရာင္မ်ားအက်ဳိးေပးတတ္သည္။မိမိႏွင့္အက်ဳိးေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္အလွကုန္လုပ္ငန္းမ် ား၊အထည္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ် ားယာဥ္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ် ား၊ေရႊေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအက်ဳိးေပးတတ္သည္။မိမိသည္ေျခေလးေခ်ာင္းမ်ားစားသုံးျခင္း​ေ႐ွာင္သင့္ပါသည္။

တနလာၤသားသမီးမ် ားအခ်စ္ေရးတြင္အခ်စ္စစ္မွန္မ်ားေတြၾကဳံရတတ္သည္။မိမိ​ေပၚဂ႐ုစုိက္တတ္ေသာခ်စ္သူႏွင့္ဆုံရတတ္သည္။အခ်စ္ေရးတြင္စန္းပြင့္ေသာလျဖစ္သည္။အပ်ဳိလူပ်ဳိမ်ားအေနျဖစ္အထင္မွတ္ပဲအိမ္ေထာင္က်တတ္သည္တနလာၤသားသမီးမ်ားအိမ္ေထာင္ေရးသည္အိမ္​ေထာင္ဖက္ေကာင္းေသာ္လည္းခ်စ္မႈေရးရာကိစၥ၌စန္းထေသာကလျဖစ္၍သတိသင့္သည္။မိမိ၏ပတ္ဝန္းက်င့္ေသြးထုိးမႈမ်ားေၾကာင့္မၾကာခဏစကားမ်ားရတတ္သည္။

အိမ္ေထာင္ဖက္သည္႐ုတ္တရက္အိမ္မွထြက္ခြာသြားတတ္သည္။မိမိ၏အိမ္ေထာင္ဖက္ေပၚသစၥာ႐ွိၿပီးတန္ဖုိးထားပါတနလာၤသားသမီးမ် ားသည္ပညာေရးႏွင့္ပက္သက္ၿပီးရည္မွန္းထားသည္ထက္ပုိမုိ႔ေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္။ဆရာေကာင္းသမားေကာင္းမ်ားေတြရတတ္သည္။ပညာေရးႏွင့္ပက္သက္ၿပီးရာထူးတုိးျခင္း၊နယ္ေျပာင္းရတတ္ျခင္း၊သင္တန္းသစ္မ်ားတတ္ပါသည္။တနလာၤသားသမီးမ်ားက်န္းမာေရးသည္အနည္းငယ္ညံ့​ေသာလျဖစ္သည္။

ဝမ္းဗုိက္ျပသနာမ် ာၾကဳံရတတ္ျခင္း၊အေၾကာမ် ာကုိက္ခဲျခင္၊ေခါင္းကုိက္ေဝဒနာမ်ားခံရတတ္ျခင္း၊မၾကာခဏမူးေဝတတ္ျခင္းမ်ားၾကဳံရတတ္ပါသည္။မိမိ၏အညံ့အခုိက္​ေတြသပ္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ေအာက္ပါယၾတာမ်ားျပဳလုပ္ပါယၾတာမိမိ၏အိမ္ဘုရားတြင္ႏွင္းဆီပန္းအနီ(၉)ပြင့္၊​ေသာက္ေတာ္ေရ(၁) ခြက္ ဖေယာင္းတုိင္(၇)တုိင္ထြန္းညႇိၿပီးလုိရာဆုေတာင္းပါ

။ေဗဒင္နွင့္ယၾတာပညာ႐ွင္ဆရာေအာင္သိဒိၶဓာတ္႐ိုက္ဓာတ္ဆင္လုပ္ခ်င္သူမ်ားဆရာကကံဇာတာတြက္ပီးမွသာအစီအမံ ယၾတာလုပ္ႏိုင္မလုပ္ႏိုင္ ေျပာႏိုင္မည္။မိမိ ေမြးသကၠရာဇ္အျပည့္အစံုႏွင့္နာမည္ေျပာေပးရမည္။မိမိခ်စ္သူ/အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္နာမည္ ေျပာေပးရမည္။မိမိခ်စ္သူ/အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ေမြးသကၠရာဇ္အျပည့္အစံုမသိပါက(အသက္ႏွင့္ ေနနံ/နာမည္) ေျပာေပးရမည္

ဟာေျပာခWave Money(5000)က်ပ္သုိ႔မဟုတ္Telenor ေဘလ္၅ေထာင္က်ပ္ခဲျခစ္ၿပီးဆရာဖတ္09791452495ကနဦးလြဲေပးၿပီးမွသာလ်ွင္အခ်ိန္ညႇိႏႈိင္း၍ေဟာေပးမည္။အခ်က္လက္ေတြ အရင္ပို႔ေပးရပါမည္။မွတ္ခ်က္မည္သူကုိမွအခမဲ့ေဟာမေပးပါ)Messengerမွ ေဟာမေပးပါဖုန္းျဖင့္သာလ်ွင္ဆရာထံတုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ေပးပါ။ခရစ္တစ္

တနလာၤသားသမီးများအတွက်တစ်လစာဟောစာတမ်းတနလာၤသားသမီးမျ ားသည်အလုပ်နှင့်ပက်သက်ကိစ္စများတွင်အခက်ခဲမျ ားဖြင့်ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါသည်။သူတစ်ပါးကကိုအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ပြီအကျိုးမဲ့အောင်လုပ်တတ်သမိမိ၏ကံဇာတာညံ့သော်လဖြစ်သည်။အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီလုပ်သမျှအရာမရောက်ပေ။စိတ်လေနေတတ်သည်။

လက်ရှိအလုပ်၌စိတ်ပျက်ကုန်နေ၍တစ်ခြားအလုပ်အကိုင်များပြောင်းလိုစိတ်များပေါ်ပေါက်တတ်သည်။အစုရှယ်ရာလုပ်ငန်းများတွင်မလိုမုန်းတီးမှုရှိတတ်သည်။သဘောထားကွဲတတ်သည်။မိတ်ဆွေလူရင်များသစ္စာဖောက်ခြင်း၊အောက်လက်ငယ်သားများသစ္စာဖောက်ခြင်း၊ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးမျ ားသွားရတတ်ခြင်းလုပ်ငန်းသစ်များအကောင်အထည်ဖော်လိုခြင်း

၊ဆွေမျိုးသားချင်တို့၏အကူညီရတတ်ခြင်း၊စိတ်ပျော်သလိုလိုနှင့်ကျန်းမာရေးညံ့တတ်ခြင်း၊သူတစ်ပါး၏အကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းအာမခံကိစ္စများနှင့်အမှုခင်းများကြုံရတတ်ခြင်း၊အလုပ်များပင်ပန်းပန်းလုပ်ရတတ်ပြီးကျိမ်းသေအောင်မြင်မည်ကိစ္စများလွဲချော်တတ်ပါသည်။တနလာၤသားသမီးများသည်ငွေကြေးကိစ္စများမိမိရည်မှန်းထားသလောက်အောင်မြင်သော်လဲ

မှန်းချက်နှင့်နှမ်းထွက်မကိုက်ပေ။ဝင်ငွေကောင်းသောစုမိဆောင်မိသော်လည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ငွေမမြဲနိုင်ပါ။ဝင်ငွေမှန်သမျှပြန်ထွက်ပြီးအကြွေးတင်တတ်သည်။ငွေလိမ်ခံရတတ်သည်။မိမိသည်ဆွေမျိုးအပေါင်းသင်းများအားငွေကြေးထောက်ပံ့ရတတ်ခြင်းနှင့်အလှူအတန်းများလုပ်ရတတ်ပါသည်။

ရှယ်ယာလုပ်ငန်းများတွင်စိတ်ပူပင်သောကများကျော်ဖြတ်ပြီမှသာငွေဝင်တတ်သည်။လုပ်ငန်းကိစ္စများတွင်အထက်လူုကြီးမျ ား၏သဘောထားလွဲခြင်းများခံရတတ်သည်။မိမိကိုမနာလိုမုန်းတီးသူများမကောင်းသတင်းဖြန့်တတ်သည်။ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာများဆုံးရှုံးတတ်သည်။မိမိ၏အကျိုးပေးနေ့နံဖွားတို့သည်ဗုဒ္ဓဟူး သောကြာ နေ့နံဖွားများအကျိုးပေးတတ်သည်။

မိမိနှင့်အကျိုးပေးသောအရောင်သည်အဝါရောင်လိမ္မော်ရောင်အပြာရောင်များအကျိုးပေးတတ်သည်။မိမိနှင့်အကျိုးပေးသောလုပ်ငန်းများသည်အလှကုန်လုပ်ငန်းမျ ား၊အထည်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမျ ားယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမျ ား၊ရွှေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများအကျိုးပေးတတ်သည်။မိမိသည်ခြေလေးချောင်းများစားသုံးခြင်းရှောင်သင့်ပါသည်။

တနလာၤသားသမီးမျ ားအချစ်ရေးတွင်အချစ်စစ်မှန်များတွေကြုံရတတ်သည်။မိမိပေါ်ဂရုစိုက်တတ်သောချစ်သူနှင့်ဆုံရတတ်သည်။အချစ်ရေးတွင်စန်းပွင့်သောလဖြစ်သည်။အပျိုလူပျိုများအနေဖြစ်အထင်မှတ်ပဲအိမ်ထောင်ကျတတ်သည်တနလာၤသားသမီးများအိမ်ထောင်ရေးသည်အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်းသော်လည်းချစ်မှုရေးရာကိစ္စ၌စန်းထသောကလဖြစ်၍သတိသင့်သည်။မိမိ၏ပတ်ဝန်းကျင့်သွေးထိုးမှုများကြောင့်မကြာခဏစကားများရတတ်သည်။

အိမ်ထောင်ဖက်သည်ရုတ်တရက်အိမ်မှထွက်ခွာသွားတတ်သည်။မိမိ၏အိမ်ထောင်ဖက်ပေါ်သစ္စာရှိပြီးတန်ဖိုးထားပါတနလာၤသားသမီးမျ ားသည်ပညာရေးနှင့်ပက်သက်ပြီးရည်မှန်းထားသည်ထက်ပိုမို့အောင်မြင်နိုင်သည်။ဆရာကောင်းသမားကောင်းများတွေရတတ်သည်။ပညာရေးနှင့်ပက်သက်ပြီးရာထူးတိုးခြင်း၊နယ်ပြောင်းရတတ်ခြင်း၊သင်တန်းသစ်များတတ်ပါသည်။တနလာၤသားသမီးများကျန်းမာရေးသည်အနည်းငယ်ညံ့သောလဖြစ်သည်။

ဝမ်းဗိုက်ပြသနာမျ ာကြုံရတတ်ခြင်း၊အကြောမျ ာကိုက်ခဲခြင်၊ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာများခံရတတ်ခြင်း၊မကြာခဏမူးဝေတတ်ခြင်းများကြုံရတတ်ပါသည်။မိမိ၏အညံ့အခိုက်တွေသပ်သာပြေပျောက်စေရန်အောက်ပါယတြာများပြုလုပ်ပါယတြာမိမိ၏အိမ်ဘုရားတွင်နှင်းဆီပန်းအနီ(၉)ပွင့်၊သောက်တော်ရေ(၁) ခွက် ဖယောင်းတိုင်(၇)တိုင်ထွန်းညှိပြီးလိုရာဆုတောင်းပါ

။ဗေဒင်နှင့်ယတြာပညာရှင်ဆရာအောင်သိဒ္ဓိဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်လုပ်ချင်သူများဆရာကကံဇာတာတွက်ပီးမှသာအစီအမံ ယတြာလုပ်နိုင်မလုပ်နိုင် ပြောနိုင်မည်။မိမိ မွေးသက္ကရာဇ်အပြည့်အစုံနှင့်နာမည်ပြောပေးရမည်။မိမိချစ်သူ/အိမ်ထောင်ဘက်၏ မွေးသက္ကရာဇ်နှင့်နာမည် ပြောပေးရမည်။မိမိချစ်သူ/အိမ်ထောင်ဘက်၏ မွေးသက္ကရာဇ်အပြည့်အစုံမသိပါက(အသက်နှင့် နေနံ/နာမည်) ပြောပေးရမည်

ဟာပြောခWave Money(5000)ကျပ်သို့မဟုတ်Telenor ဘေလ်၅ထောင်ကျပ်ခဲခြစ်ပြီးဆရာဖတ်09791452495ကနဦးလွဲပေးပြီးမှသာလျှင်အချိန်ညှိနှိုင်း၍ဟောပေးမည်။အချက်လက်တွေ အရင်ပို့ပေးရပါမည်။မှတ်ချက်မည်သူကိုမှအခမဲ့ဟောမပေးပါ)Messengerမှ ဟောမပေးပါဖုန်းဖြင့်သာလျှင်ဆရာထံတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပေးပါ။ခရစ်တစ်

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here