တနလၤာသားသမီးမ်ားအေနနဲ႔ဒီကာလမွာစိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္စရာေလးေတြၾကဳံေတြ႕ရတတ္ပါတယ္အဘက္ဘက္မွာေဝဖန္မူေတြမေကာင္းေျပာခံရမူေတြခံရတတ္ပါတယ္ေနာက္တစ္ခုသတိထားရမွာကဒီကာလမွာလူယုံသတိထားပါလူယုံ

ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္အာမခံေပး​တာမ်ိဳးေတြေရွာင္ပါသူမ်ားအမူကိစၥမ်ားကို၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းရတာမ်ိဳးေတြမိမိအိမ္တြင္းေရးျပသနာေတြနဲ႔လုံးပန္းၿပီးအလုပ္မွာအာ႐ုံမဆိုက္နိင္တာေတြျကဳံေနရမယ္ေငြပမါဏတစ္ခု၀င္မယ္မ်ားလည္းမမ်ားသလိုန

ည္းလည္းမနည္းတဲ့ပမါဏတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ကိုးကြယ္မူဆိုင္ရာပစၥည္းတစ္ခုခုဥပမါဘုရားဆင္းတုေတာ္တို့ဘုရားပုံေတာ္တို့ေရာက္ရွိလာနိင္ပါတယ္အေဆာင္ယၾတာပစၥည္းမ်ားလည္းျဖစ္နိင္ပါတယ္အေမြအတြက္စကားေျပာရတတ္ပါတယ္သို့မ

ဟုတ္ေျမေနရာအတြက္လည္းေကာင္းအစရွိသျဖင့္စကားေျပာရမဟ့္ကိစၥေလးေတြၾကဳံေတြ႕ရနိင္ပါတယ္ေျခလက္ခိုက္မိ၍ေသြးထက္သံယိုျဖစ္တတ္ပါတယ္အစားအစာသတိထားပါအစာမွားၿပီး၀မ္းဘိုက္ျပသနာတတ္တတ္ပါတယ္ပညာေရးကာင္းေ

သာကာလပါက်န္းမာေရးက်န္းမာေရးမွာႀကီးႀကီးမားမားစိုးရိန္စရာမရွိေပမယ္လို့ေရွာက္တစ္ခင္ကိုယ္လက္ကိုက္ခဲတာမ်ိဳးေတြအစာမွားတာမ်ိဳးေတြမမ်ိဳးေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္သတိနဲ႔ဆင္ျခင္ရင္အဆင္ေျပသြားမွာပါရင္ဘက္ထဲမွာေအာင့္သလိုျဖစ္နိ

င္တယ္စီးပြါးေရးစီးပြါးေရးမွာလုပ္ငန္းသစ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အႀကံေပၚမယ္။ေအာင္ျမင္မူလမ္းစေလးေတြေပၚလာမယ္အခ်စ္ေရးခ်စ္သူႏွစ္ဦးစကားမ်ားရန္ျဖစ္တာမ်ိဳးေတြျကားလူအေႏွာက္အယွက္ေၾကာင့္ေသြးကြဲတာမ်ိဳးေတြၾကဳံရတတ္ၿပီးအခ်ိန္

အနည္းငယ္ၾကာတဲ့အခါမွာျပသနာေတြအားလုံးေျပလည္သြားမယ္ကူညီသူတစ္ဦးေပၚလိမ့္မယ္ေငြေရးေၾကးေရးအလုပ္အကိုင္ေငြ၀င္ကိန္းရွိပါတယ္သူတစ္ပါးေငြေရးေၾကးေရးကိစၥေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္အလုပ္ကိစၥေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္အာမခံေပးတာမ်ိဳးေ

တြမလုပ္မိပါေစနဲ႔အထူးသတိထားပါအရာရာကိုဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီးဆုံးျဖတ္စီရင္ပါကဒီကာလဟာေကာင္းေသာကာလတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ဆရာသီဟေရႊ၀င္းတာေရာ႕ေဗဒင္ေဟာၾကားျခင္းကံၾကမၼာစစ္ေဆးျခင္းမ်ားအစီအရင္ယၾတာမ်ားကိုအေသးစိတ္ျ

ပဳလုပ္ေပးပါသည္ကာယသိဒၶိအစီအရင္မ်ားလူေခၚလူႏွင္အစီအရင္မ်ားဓနသိဒၶိနင့္အေဆာင္လက္ဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳးစီးပြါးေရးေကာင္းမြန္ေစေသာအစီအရင္မ်ားပီယကာင္းေသာအစီအရင္မ်ားပေယာဂေဝဒနါအမ်ိဳးအမ်ိဳးကိုစစ္ေဆးေပးၿပီးကင္းရွင္းေျပာ

က္ကြယ္သြားတဲ့အထိအာမခံျဖင့္ကုသေပးျခင္းမ်ားအႏုပညါလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္သူမ်ားနင့္အျခားလိုအပ္သူမ်ားအတြက္ဆန္းဖြင့္ေပးျခင္းပညာေရးအတြက္ကံပြင့္ကံျမင့္အစီအရင္မ်ားပစၥည္းေပ်ာက္သူခိုးေဖာ္အစီအရင္မ်ားကုန္ေရာင္းကုန္ထြတ္

အစီအရင္မ်ားရာထူးျမဲေစေသာအစီအရင္မ်ားအစရွိသျဖင့္အစီအရင္မ်ားစြာကိုအပ္ႏွံနိင္ပါတယ္အထက္ေဖာ္ျပပါအစီအရင္မ်ားအျပင္တျခားေသာအစီအရင္မ်ိဴးစုံကိုလည္းေသာင္းဂဏန္းျဖင့္ညႇိနိူင္းေတာင္ရြက္ေပးပါတယ္

တျခားေသာကံဇာတာစစ္ေဆးမူမ်ားကံၾကမၼာဖတ္ၾကားမူမ်ားကိုလည္းျပဳလုပ္ေပးပါသည္ဆရာသီဟေရႊ၀င္းဖုန္းနံပါတ္၀၉၇၉၄၁၃၇၀၉၅ခရစ္တစ္ပါ

တနလၤာသားသမီးမ်ားအေနနဲ႔ဒီကာလမွာစိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္စရာေလးေတြၾကဳံေတြ႕ရတတ္ပါတယ္အဘက္ဘက္မွာေဝဖန္မူေတြမေကာင္းေျပာခံရမူေတြခံရတတ္ပါတယ္ေနာက္တစ္ခုသတိထားရမွာကဒီကာလမွာလူယုံသတိထားပါလူယုံ

ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္အာမခံေပး​တာမ်ိဳးေတြေရွာင္ပါသူမ်ားအမူကိစၥမ်ားကို၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းရတာမ်ိဳးေတြမိမိအိမ္တြင္းေရးျပသနာေတြနဲ႔လုံးပန္းၿပီးအလုပ္မွာအာ႐ုံမဆိုက္နိင္တာေတြျကဳံေနရမယ္ေငြပမါဏတစ္ခု၀င္မယ္မ်ားလည္းမမ်ားသလိုန

ည္းလည္းမနည္းတဲ့ပမါဏတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ကိုးကြယ္မူဆိုင္ရာပစၥည္းတစ္ခုခုဥပမါဘုရားဆင္းတုေတာ္တို့ဘုရားပုံေတာ္တို့ေရာက္ရွိလာနိင္ပါတယ္အေဆာင္ယၾတာပစၥည္းမ်ားလည္းျဖစ္နိင္ပါတယ္အေမြအတြက္စကားေျပာရတတ္ပါတယ္သို့မ

ဟုတ္ေျမေနရာအတြက္လည္းေကာင္းအစရွိသျဖင့္စကားေျပာရမဟ့္ကိစၥေလးေတြၾကဳံေတြ႕ရနိင္ပါတယ္ေျခလက္ခိုက္မိ၍ေသြးထက္သံယိုျဖစ္တတ္ပါတယ္အစားအစာသတိထားပါအစာမွားၿပီး၀မ္းဘိုက္ျပသနာတတ္တတ္ပါတယ္ပညာေရးကာင္းေ

သာကာလပါက်န္းမာေရးက်န္းမာေရးမွာႀကီးႀကီးမားမားစိုးရိန္စရာမရွိေပမယ္လို့ေရွာက္တစ္ခင္ကိုယ္လက္ကိုက္ခဲတာမ်ိဳးေတြအစာမွားတာမ်ိဳးေတြမမ်ိဳးေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္သတိနဲ႔ဆင္ျခင္ရင္အဆင္ေျပသြားမွာပါရင္ဘက္ထဲမွာေအာင့္သလိုျဖစ္နိ

င္တယ္စီးပြါးေရးစီးပြါးေရးမွာလုပ္ငန္းသစ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အႀကံေပၚမယ္။ေအာင္ျမင္မူလမ္းစေလးေတြေပၚလာမယ္အခ်စ္ေရးခ်စ္သူႏွစ္ဦးစကားမ်ားရန္ျဖစ္တာမ်ိဳးေတြျကားလူအေႏွာက္အယွက္ေၾကာင့္ေသြးကြဲတာမ်ိဳးေတြၾကဳံရတတ္ၿပီးအခ်ိန္

အနည္းငယ္ၾကာတဲ့အခါမွာျပသနာေတြအားလုံးေျပလည္သြားမယ္ကူညီသူတစ္ဦးေပၚလိမ့္မယ္ေငြေရးေၾကးေရးအလုပ္အကိုင္ေငြ၀င္ကိန္းရွိပါတယ္သူတစ္ပါးေငြေရးေၾကးေရးကိစၥေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္အလုပ္ကိစၥေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္အာမခံေပးတာမ်ိဳ

းေတြမလုပ္မိပါေစနဲ႔အထူးသတိထားပါအရာရာကိုဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီးဆုံးျဖတ္စီရင္ပါကဒီကာလဟာေကာင္းေသာကာလတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ဆရာသီဟေရႊ၀င္းတာေရာ႕ေဗဒင္ေဟာၾကားျခင္းကံၾကမၼာစစ္ေဆးျခင္းမ်ားအစီအရင္ယၾတာမ်ားကိုအေသးစိ

တ္ျပဳလုပ္ေပးပါသည္ကာယသိဒၶိအစီအရင္မ်ားလူေခၚလူႏွင္အစီအရင္မ်ားဓနသိဒၶိနင့္အေဆာင္လက္ဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳးစီးပြါးေရးေကာင္းမြန္ေစေသာအစီအရင္မ်ားပီယကာင္းေသာအစီအရင္မ်ားပေယာဂေဝဒနါအမ်ိဳးအမ်ိဳးကိုစစ္ေဆးေပးၿပီးကင္းရွင္းေျပာ

က္ကြယ္သြားတဲ့အထိအာမခံျဖင့္ကုသေပးျခင္းမ်ားအႏုပညါလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္သူမ်ားနင့္အျခားလိုအပ္သူမ်ားအတြက္ဆန္းဖြင့္ေပးျခင္းပညာေရးအတြက္ကံပြင့္ကံျမင့္အစီအရင္မ်ားပစၥည္းေပ်ာက္သူခိုးေဖာ္အစီအရင္မ်ားကုန္ေရာင္းကုန္ထြတ္

အစီအရင္မ်ားရာထူးျမဲေစေသာအစီအရင္မ်ားအစရွိသျဖင့္အစီအရင္မ်ားစြာကိုအပ္ႏွံနိင္ပါတယ္အထက္ေဖာ္ျပပါအစီအရင္မ်ားအျပင္တျခားေသာအစီအရင္မ်ိဴးစုံကိုလည္းေသာင္းဂဏန္းျဖင့္ညႇိနိူင္းေတာင္ရြက္ေပးပါတယ္

တျခားေသာကံဇာတာစစ္ေဆးမူမ်ားကံၾကမၼာဖတ္ၾကားမူမ်ားကိုလည္းျပဳလုပ္ေပးပါသည္ဆရာသီဟေရႊ၀င္းဖုန္းနံပါတ္၀၉၇၉၄၁၃၇၀၉၅ခရစ္တစ္ပါ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here