ခရမ္းပင္အသီးေကာင္းေအာင္ ျပဳစုစိုက္ပ်ိဳးနည္ခရမ္းပင္စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေျမေကာင္းရန္လိုပါသည္ေျမဩဇာေကာင္းရမည္သဲႏႈန္းေျမျဖစ္လွ်င္ ေကာင္းသည္ခရမ္းပင္ဟာအဟာရဓာတ္မ်ားမ်ားစားတဲ့သီးႏွံျဖစ္ပါတယ္။ ေျမဩဇာေတြ

မွာအထူးသျဖင့္အပင္ႀကီးထြားသန္တဲ့နိုက္ထရိုဂ်င္မ်ာမ်ားပါတဲ့ဓာတ္ေျမဩဇာေတြေကြၽးၿပီးပြင့္သီးတဲ့ ေဖာ့စဖိတ္နဲ႕အဓိကျဖစ္တဲ့ပိုတက္စီယမ္ေတြမေကြၽးရင္အပင္ကဟုန္ၿပီးႀကီးမယ္အပြင့္အသီးနည္းမယ္ယူရီးယားကစိုက္ခ်ိန္မွာ

၅၀ကီလိုတစ္အိပ္ထည့္သလိုစိုက္ၿပီးတစ္လ ႏွစ္လၾကာရင္တစ္အိပ္ထပ္ထည့္ရမယ္တီစူပါနဲ႕ပိုတက္စီယမ္က ေျမျပင္တုန္း ႏွစ္အိပ္ထည့္ရမယ္စိုက္ရာမွာစိုက္ေဘာင္နဲ႕တန္းၾကား၃ ေပပင္ၾကား၂ ေပကိုယ္စိုက္မယ့္ခရမ္းမ်ိဳး

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

လိုက္ၿပီးစိုက္ပါသိသိသာသာေအးတဲ့ရာသီ၁၃Cထက္နည္းရင္ျဖစ္ေစ၊ညအပူခ်ိန္ ၂၁C ေအာက္ေရာက္ရင္ျဖစ္ေစအသီးမတင္နိုင္ပါအသင့္ေတာ္ဆုံးက၂၁မွ၂၈C ျဖစ္ပါတယ္။ေက်ာ္ရင္ အသီးျဖစ္မႈနည္းတယ္အပင္နဲ႕ကိုင္းေတြ

မ်ားၿပီးအသီးမသီးရင္ကိုင္းေတြျဖတ္ေတာက္လုပ္ရပါတယ္ ေပါင္းရွင္း၊ ေျမဆြ၊ ေျမႀကီးအစိုဓာတ္ရေအာင္ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ေရဖ်န္းေပးရပါမယ္အပင္ေ႐ႊ႕စိုက္ခ်ိန္အပင္ငယ္ဘဝအပူဒဏ္ခံရရင္အပင္ႀကီးမႈအသီးအရွိန္က်သြား

နိုင္တယ္စိုက္တာကိုညေနေ႐ႊ႕စိုက္ရတာအပင္ငယ္စဥ္ပူျပင္းမႈမ်ားရင္ ေနဒဏ္ကာေပးရတယ္အျမစ္စြဲအပင္လန္းခ်ိန္မွအရိပ္ဖယ္ေပးရတယ္ ေခါင္ၫႊန႔္ထိုးပိုးနဲ႕ပင္ညွိုးေရာဂါက်ရင္လဲအသီးနည္းသြားမယ္စိုက္ၿပီး၁၅ရက္

ေလာက္မွာ ေပါင္းရွင္း ေျမဆြ၊အစိုဓာတ္ရွိေအာင္လုပ္ၿပီးပုလဲဓာတ္ေျမဩဇာဟက္းစားဇြန္းတစ္ဇြန္းေလာက္တစ္ပင္ထည့္ပါအပင္နဲ႕တစ္ထြာခြါၿပီးအပင္ပတ္လည္ထည့္ပါအကိုင္းေတြ ေထာင္မထြက္ပဲခြထြက္ေအာင္ထိပ္ၫႊန႔္ေတြ

ခ်ိဳးျဖတ္ေပးပါပန္းပြင့္ခ်ိန္ ေျမဆြ ေျမဩဇာထပ္ေကြၽး၊တစ္ပင္တစ္ဇြန္းပဲပဲဖတ္၊ ႏွမ္းဖတ္ေရ ေလာင္းထည့္ရတယ္တစ္ပင္ကိုနို႔ဆီဗူးတစ္ဝက္ပဲအသီးကင္းေတြကိုအသီးစထြက္ခ်ိန္မွာ ေခါင္ၫႊန႔္ထိုးပိုးနဲ႕သီးလုံးေဖာက္ပိုးက်မယ္

အသီးကင္းေလးေတြအိပ္စြတ္ေပးရင္ရတယ္ေတကိုင္းေတြအၫြန႔္ေတြျဖတ္ၿပီးရင္ေျမဩဇာေတာ့ ေကြၽးရပါမယ္ေျမဩဇာေကြၽးရင္ ေရလဲ နည္းနည္းစိုေအာင္ေပးရမယ္အပင္က ေကြၽးလိုက္တဲ့ ေျမဩဇာကို အရည္ေပ်ာ္မွစားနိုင္တာျဖစ္ပါတယ္သဘာဝေျမေဆြး ေနာက္ေခ်းေရာထည့္ပါ ေျမသန္ရင္ ေဖာ့စဖိတ္နဲ႕ပိုတက္စီယမ္ေတာ့ထည့္ရပါမယ္