ခုလိုခ်ိန္ကာလမွာအိုးအိမ္တိုက္ခန္းတရားဝင္ဝယ္ယူလိုသူတိုင္းမျဖစ္မေနသိထားသင့္သည္မ်ားအိုးအိမ္ကOwner Bookနဲ႕၀ယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သူဆီကေနတိုက္ခန္း ျပန္ဝယ္လိုသူမ်ားအတြက္အိုးအိမ္တိုက္ခန္းတရားဝင္

ဝယ္ယူနည္းလမ္းေလးကို ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္အရစ္က်စနစ္ျဖစ္တဲ့အိုးအိမ္က Owner Bookနဲ႕၀ယ္ထားတယ္ဆိုတဲ့သူဆီကေနတိုက္ခန္းျပန္ဝယ္ခ်င္တာပါဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဘက္မွာပါ။ဘယ္လိုအရႈပ္အရွင္းေတြရွိနိုင္လဲ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

မွန္ကန္ခိုင္မာမႈရွိမရွိဘယ္လိုစစ္လို႔ရမလဲသိခ်င္ပါတယ္ခုလိုခ်ိန္အိုးအိမ္တိုက္ခန္းကိုOwner Bookအမည္ေပါက္သူထံမွဝယ္မယ္ဆိုရင္အရပ္ကတိစာခ်ဳပ္နဲ႕ဝယ္လို႔ရပါတယ္ႏွစ္ဦးသေဘာတူတိုက္ခန္းအေရာင္းအဝယ္ကတိစာခ်ဳပ္

ခ်ဳပ္ရမွာေပါ့စာခ်ဳပ္ၿပီးတာနဲ႕တိုက္ခန္းကိုအရယူမယ္။ကိုယ့္ေသာ့နဲ႕ေျပာင္းၿပီးခတ္မယ္ၿပီးေတာ့Owner Bookအမည္ေပါက္သူကိုယ္တိုင္လိုက္ၿပီးၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး႐ုံးမွာလိုက္ၿပီး

ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔လိုပါတယ္တစ္ခါတည္းအမည္ေျပာင္း ေလွ်ာက္လို႔ရတယ္အမည္ေျပာင္းေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီးအဆင့္ဆင့္ေဆာင္႐ြက္ရပါတယ္OwnerBookအမည္ေပါက္ကိုယ္တိုင္မလိုက္နိုင္လို႔ ေနာက္မွတစ္ျဖည္းျဖည္း

အမည္ေျပာင္းေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့တိုက္ခန္းအမည္ေပါက္ထံကSpecialPowerSP)ျဖစ္ေစGeneral Power(GP)ျဖစ္ေစယူထားလိုက္ရင္ရပါတယ္အဲ့ဒီလိုကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာယူရင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စာခ်ဳပ္စာတမ္း

မွတ္ပုံတင္႐ုံးမွေခၚၿပီးယူထားတဲ့လႊဲစာမွသာလ်င္တရားဝင္အတည္ျဖစ္ပါတယ္အရႈပ္အရွင္းရွိမရွိေတာ့ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ႐ုံးမွာပထမစုံစမ္းသင့္ပါတယ္။ဒုတိယအေနနဲ႕ကေတာ့ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွာ

မိမိလက္ဝယ္ရထားတဲ့ပိုင္ဆိုင္မႈစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားနဲ႕တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။အိုးအိမ္မွာကန႔္ကြက္ခ်က္ကင္းတယ္။အရႈပ္အရွင္းကင္းတယ္ဆိုရင္ေတာ့ဝယ္လို႔ရပါၿပီဒါမွမဟုတ္ ပိုၿပီးေသခ်ာေအာင္လူသိရွင္ၾကားေၾကာ္ျငာ

ခ်င္ရင္ေတာ့ျမန္မာ့အလင္း/ေၾကးမုံသတင္းစာတစ္ေစာင္ေစာင္မွာထည့္လိုက္ေပါ့၁၄ရက္အတြင္းကန႔္ကြက္ခ်က္မရွိဘူးဆိုရင္အၿပီးအပိုင္ဝယ္လို႔ရပါတယ္ဝယ္ၿပီးအမည္ေျပာင္းရင္လည္း ေျမခြန္ေဆာင္ရသလိုအမ်ားႀကီးမကုန္ပါဘူး

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ဆိုတာေျဖၾကားေပးလိုက္ပါတယ္။အမည္ေျပာင္းမယ္ဆိုရင္အစိုးရဘဏ္ကိုေငြသြင္းထားတဲ့ ေငြသြင္းခ်လံမူရင္းကေတာ့မပါမျဖစ္လိုပါတယ္မေမ့မေလ်ာ့ ေတာင္းယူထားၾကပါလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနvia;ေမာင္ေကာင္းေဖ