ျမန္မာ့ေ႐ႊေဈးဆက္တက္လာဧရာဝတီ၊နိုဝင္ဘာ၁၁၊၂၀၂၂ကမၻာေ႐ႊေဈးျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ျမန္မာ့ေ႐ႊေဈးမွာလည္းယမန္ေန႕ကထက္က်ပ္၁ေသာင္းနီးပါးျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္းေဈးကြက္အတြင္းမွသိရသည္ကမၻာ့ေ႐ႊေဈးမွာယမန္ေန႕က

၁ေအာင္စလွ်င္အေမရိကန္ေဒၚလာ၁၇၀၆မွ၁၇၆၁ေဒၚလာအထိေဒၚလာ၅၀ေက်ာ္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးျမန္မာေ႐ႊေဈးမွာလည္း ျပင္ပေပါက္ေဈး၁က်ပ္သားလွ်င္က်ပ္၂၆သိန္း၈ေသာင္းရွိရာမွယေန႕တြင္က်ပ္၂၆သိန္း၉ေသာင္းအထိျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(YGEA)မွာပင္ ျမန္မာ့အကယ္ဒမီအေခါက္ေ႐ႊေဈးမွာယမန္ေန႕က၁က်ပ္သားလွ်င္က်ပ္၂၀သိန္း၁ ေသာင္းေက်ာ္ရွိရာမွ ယေန႕တြင္က်ပ္၂၀သိန္း၇ ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္က်ပ္၆ ေသာင္းနီးပါး ျမင့္တက္ေနသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေ႐ႊကုန္သည္တဦးကအျပင္ေဈးကေတာ့က်ပ္၁ ေသာင္းေလာက္ပဲ တက္တာေပါ့သူတို႔အသင္း႐ုံးေဈးမွာေတာ့ကမၻာ့ေ႐ႊတက္လို႔ဆိုၿပီးတက္တယ္ခါတိုင္းဆိုဒီလိုကမၻာ့ေဈးျမင့္ရင္က်ပ္၄ေသာင္း၅ေသာင္းကအသာေလးတက္တယ္

အခုကေတာ့ထိန္းခ်ဳပ္တာလည္းပါသလိုအျမင့္ေဈးနဲ႕ဝယ္ထားတဲ့သူေတြကလည္း ျပန္အက်ၾကမ္းမွာ ေၾကာက္ၿပီး ေဈးကိုထိန္းထားေတာ့မတက္ဘူးျဖစ္ေနတာဟု၎ကဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္လက္ရွိ ေ႐ႊေဈးကြက္တြင္စစ္ေကာင္စီထိန္းခ်ဳပ္

ထားသည့္YGEAအသင္း၏သတ္မွတ္ေဈးမွာအလုပ္မျဖစ္ဘဲေ႐ႊကုန္သည္မ်ားကျပင္ပေဈးျဖင့္သာအေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၎ကရွင္းျပသည္စစ္ေကာင္စီသည္ ေ႐ႊႏွင့္ ေဒၚလာေဈးကြက္ကိုအခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစာင့္ၾကည့္
ေနျခင္းစစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းအေရာင္း

အဝယ္ပမာဏမ်ားကိုစာင္းေကာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္းကမၻာေ႐ႊေဈးတက္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ေ႐ႊေဈးမွာထိုက္သင့္သည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိမလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေ႐ႊကုန္သည္မ်ားက ေျပာသည္။ထို႔ျပင္ ေဈးကြက္အတြင္းလက္ႀကီးသမားမ်ားဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားမႈနည္းပါးသြားျခင္း

ဘဏ္အေပၚယုံၾကည္မႈမရွိသျဖင့္အေခါက္ေ႐ႊဝယ္ယူစုေဆာင္းသူမ်ား၏လက္ဝယ္တြင္ ေ႐ႊမ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္အျမင့္ဆုံးေဈးတန္းတခုတြင္ ေရာက္ရွိေနျခင္းအစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ ျပင္ပေ႐ႊေဈးမွာ ေဈးတက္လာေသာ္လည္းအတက္ၾကမ္းနိုင္သည့္အေျခအေနမရွိေၾကာင္း ေဈးကြက္အတြင္းမွသိရသည္