ယေန႕မိုးေလဝသအေျခအေနမြန္းလြဲ၁၂နာရီ၄၉မိနစ္ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးမိုးတိမ္ေတာင္ျဖစ္ထြန္းမႈအေျခအေနမႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွာတိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး

က်န္တစ္ျပည္လုံးမွာတိမ္ထူထပ္စြာျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္(၁၄)ေနရာအတြက္ မနက္ျဖန္နံနက္အထိမိုး႐ြာသြန္းနိုင္မႈ ခန႔္မွန္းခ်က္ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ခန႔္မွန္းခ်က္။ ေနရာအႏွံ႕အျပားမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာ ေနရာအႏွံ႕အျပားမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အထက္ပိုင္းမွာ ေနရာအႏွံ႕အျပား က်န္ေနရာမ်ားမွာ ေနရာက်ဲက်ဲမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ႏွင့္အနီး

တဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာကြက္က်ားမိုအနည္းငယ္႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေနရာစိပ္စိပ္မိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာစိပ္စိပ္မိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ေနရာက်ဲက်ဲမိုးအနည္းငယ္႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္မႏၱေလးၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာကြက္က်ားမိုးအနည္းငယ္႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေနရာက်ဲက်ဲမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္

အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာကြက္က်ားမိုးအနည္းငယ္႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေအာက္ပိုင္းႏွင့္အထက္ပိုင္းမွာေနရာက်ဲက်ဲအလယ္ပိုင္းမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းနိုင္ပါတယ္မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္

မွန္းခ်က္မွာတိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းနိုင္ပါတယ္ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္အေရွ႕ပိုင္းမွာ ေနရာစိပ္စိပ္၊မိုး႐ြာသြန္းနိုင္ၿပီး က်န္ေနရာမ်ားမွာ ေနရာက်ဲက်ဲ မိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္

မွန္းခ်က္မွာေနရာက်ဲက်ဲမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ေနရာစိပ္စိပ္မိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာက်ဲက်ဲမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပတယ္ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးေနရာစိပ္စိပ္မိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္

ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာစိပ္စိပ္မိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ေနရာအႏွံ႕အျပားမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာစိပ္စိပ္မိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအေနာက္ပိုင္းႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းမွာေနရာက်ဲက်ဲအေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းမွာေနရာစိပ္စိပ္မိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ပဲခူးၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာ ေနရာစိပ္စိပ္မိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ကယားျပည္နယ္တြင္

ေနရာက်ဲက်ဲမိုးအနည္းငယ္႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္လြိုင္ေကာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာက်ဲက်ဲမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေနရာစိပ္စိပ္ မိုး႐ြာသြန္းနိုင္သလိုေနရာကြက္ၿပီးလည္းမိုးႀကီးနိုင္ပါတယ္ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕

ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာစိပ္စိပ္ မိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ကရင္ျပည္နယ္ ေနရာအႏွံ႕အျပားမိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ဘားအံၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာစိပ္စိပ္မိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

ေနရာစိပ္စိပ္ မိုး႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ထားဝယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာေနရာစိပ္စိပ္မိုးအနည္းငယ္႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚနိုင္မႈအေျခအေနဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တို႔မွာမုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚရန္အလားအလာမရွိေသးပါခင္ဗ်ာလွ်ပ္စီးမိုးႀကိဳးအႏၱရာယ္

မြန္းလြဲညေနပိုင္းအခ်ိန္မ်ားမွာရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္လွ်ပ္စီးမိုးႀကိဳးအႏၱရာယ္အနည္းငယ္ရွိေနပါတယ္ခင္ဗ်ာေနာက္၂ရက္အတြက္ခန႔္မွန္းခ်က္ျမန္မာနိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားမွာမိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ေဝၿဖိဳးဟန္ေလေၾကာင္းမိုးေလဝသ