ေျမရွင္ကိုေျမလခ၊အိမ္လခ၊ထာ၀ရေပးအပ္ဖို႔တိုက္ခန္း၀ယ္သူမွာ တာ၀န္ရွိလားၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းကတိုက္ခန္းတစ္ခု အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္မူလကေတာ့ စရံေပးစာခ်ဳပ္အရင္ခ်ဳပ္ စရံေငြခ်ၿပီး လုပ္စရာရွိတာေတြကို

ဥေပဒအရဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ပါတယ္အၿပီးသတ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ခ်ိန္းဆိုထားတဲ့ ေန႕မွာ အဲ့တိုက္ခန္းမွာပဲ က်န္ေငြ ေပးၿပီး ေရာင္းသူ၀ယ္သူလက္မွတ္ထိုးဖို႔ လုပ္တဲ့အခါမွာစရံေပးစာခ်ဳပ္မွာပါမလာတဲ့ အေၾကာင္းတစ္ခုအၿပီးသတ္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္မွာပါလာပါတယ္ေျမရွင္ကိုတိုက္ခန္း၀ယ္သူမွလစဥ္အိမ္လခ၊ေျမလခေပးရပါမယ္တဲ့တန္ဖိုးအားျဖင့္ေထာင္ဂဏန္းသာသာေသာင္းဂဏန္းပါေရာင္းသူဘက္ကဥပေဒပညာရွင္ပါတယ္ဒါနဲ႕က်ေနာ္ကေမးၾကည့္

ပါတယ္ဘာလို႔အိမ္လခ၊ေျမလခေပးရတာလဲဘယ္ဥပေဒေၾကာင့္လဲရွင္းျပပါဆိုေတာ့ ကန္ထရိုက္နဲ႕ ေျမရွင္ခ်ဳပ္တဲ့ စာခ်ဳပ္မွယ တိုက္ခန္း၀ယ္သူေတြကို ေျမလခအိမ္လခေတာင္းမယ္လို႔ ေရးထားပါတယ္တဲ့ဒီေတာ့ မရွိတဲ့ ဥပေဒကို

ကန္ထရိုက္နဲ႕ ေျမရွင္က ေရးသားခ်ဳပ္ဆိုထားပါတယ္ဒီေတာ့၀ယ်သူဘက်က ေျမရွင္ေတာင္းတဲ့အိမ္လခနဲ႕ေျမလခ က မမ်ားေပမယ့္မေပးပါဘူးေျမပိုင္ရွင္ဆိုသူကပဲေရာင္းတာပါဒီလိုပဲေတာင္းေနၾကတယ္လို႔ေျမရွင္ကထပ္ေျပာပါတယ္

ဒီေတာ့သိန္းေထာင္ေက်ာ္တန္ တိုက္ခန္းအေရာင္းအ၀ယ္က်ေနာ္တို႔၀ယ်သူဘက်ကစဖ်က္ပါတယ္ ေရာင္းသူကဒါဆိုရင္စရံအဆုံးေျပာပါတယ္ဒီေတာ့ ျပႆနာရွိလာပါၿပီဒီေတာ့ က်ေနာ္ကေျပာပါတယ္(၁)ဘယ္ဥပေဒအရ

ေတာင္းတာလဲ(၂)ဘာေၾကာင့္ေတာင္းတာလဲ(၃)စရံေငြေပးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုစဥ္က ေရးသြင္းသေဘာမတူထားတဲ့ အခ်က္ကိုအၿပီးသတ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါမွာထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုတဲ့အတြက္စရံေငြျပန္မေပးရင္ဥေပဒအရေျဖရွင္းပါ့မယ္

ေျပာခဲ့တယ္ဒါနဲ႕ပဲ ေနာက္ေန႕မနက္က်ေတာ့ ေျမရွင္ဖုန္းဆက္တယ္ယခု၀ယ်သူကို ေျမလခ အိမ္လခမယူေတာ့ပါဘူးအေရာင္းအ၀ယ္ဆက္လုပ္ေပးပါတဲ့ေနာက္ထပ္၀ယ္သူေတြ ေမးလာရင္ေတာ့ ေပးရတယ္ ေျပာေပးပါတဲ့ဒီေတာ့

အေရာင္းအ၀ယ္ဆက္လုပ္ၾကပါတယ္ေျပာခ်င္တာက၀ယ်သူကတိုက္ခန္းရဲ႕အက်ိဳးခံစားခြင့္အရပ္ရပ္ကိုသတ္မွတ္ေတာင္းဆိုတဲ့ ေဈးေပး၀ယ္ထားတာေတာင္လစဥ္အိမ္လခ ေျမလခဆိုၿပီးေတာင္းေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကိုသေဘာမတူ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ပါဘူးသားစဥ္ေျမးဆက္ ေျမရွင္ကိုအိမ္လခ ေျမလခထာ၀ရေပးအပ္ဖို႔တိုက္ခန္း၀ယ္သူမွာတာ၀န္မရွိပါဘူးဒါေၾကာင့္တိုက္ခန္း၀ယ္မယ္ဆိုရင္ ေနာက္ပိုင္း ေခတ္စားလာတဲ့ ေျမလခ အိမ္လခကို ျပတ္ျပတ္သားသားမေပးနိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုၾကည့္ပါၾကာလာရင္ဓေလ့ထုံးတမ္း ျဖစ္လာနိုင္မွာ စိုးလို႔ပါVia:ဦးမိုးဟိန္းတရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန