ထမင္းစားေနစဥ္ႏွင့္ထမင္းစားျပီး၁၅မိနစ္ခန္႔အခ်ိန္အတြင္းေရခဲေရအလြန္ေအးေသာေရႏွင့္အေအးမ်ိဳးစံုတို့ကိုမေသာက္သံုးသင့္ေၾကာင္းႏိုင္ငံတကာက်န္းမာေရးစာမ်က္ႏွာမ်ားမွာမၾကာခဏဖတ္ရွဳရပါတယ္က်န္းမာေရးပါရဂူၾကီးမ်ား၏ေလ့

လာေတြ့ရွိခ်က္မ်ားအရထမင္းစားစဥ္ေရခဲေရေသာက္ေသာလူမ်ားႏွင့္ေရေႏြးေသာက္ေသာသူမ်ားကိုႏွစ္ရွည္လမ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ရာေရေႏြးကိုေသာက္ေသာသူမ်ားကေရခဲေရေသာက္သူမ်ားထက္အနာေရာဂါပိုမိုကင္းရွင္းျပီးအသက္

ကလည္းပိုရွည္ေနေၾကာင္းေတြ့ရွိရပါတယ္အစာစားေနစဥ္အေအးကိုေသာက္လိုက္ပါကမၾကာခင္ကမွစားထားသည့္အစာမ်ားကိုအဆီအခဲအျဖစ္အစိုင္အခဲအျဖစ္ေျပာင္းလဲေစျပီးအာဟာရကိုမျဖစ္ေစပဲေရာဂါကိုသာျဖစ္ေစပါတယ္၄င္းအဆီအခဲ

မ်ားဟာအစာအိမ္အူသိမ္အူမတို့ကိုထိခိုက္ပ်က္စီးေစျပီးအစာမေၾကျခင္းဗိုက္ေအာင့္ဗိုက္နာျခင္းႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္းရုတ္တရက္အသက္ရွဳက်ပ္ေစျခင္းတို့ကိုျဖစ္ေစသည့္အျပင္ေရရွည္မွာအစာအိမ္ကင္ဆာအူမၾကီးကင္ဆာေရာဂါတို့ကိုလ

ည္းျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားေစပါတယ္ယခုဆိုလွ်င္က်န္းမာေရးအသိပညာေပးအလြန္ျမင့္မားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာအထူးသျဖင့္ဂ်ပန္ႏွင့္အေမရိကတို့လိုႏိုင္ငံတို့မွာအစာမစားမီစြပ္ျပဳတ္တစ္ဇြန္းႏွစ္ဇြန္းခန့္ကိုအရင္ေသာက္ေပးဖို့နဲ့အစာစားျပီးလွ်င္လည္းဟင္းရ

ည္ပူပူသို့မဟုတ္ေရေႏြးကိုသာေသာက္သံုးၾကသည့္အေလ့အထကိုေလ့က်င့္ၾကဖို့တိုက္တြန္းထားေနၾကပါျပီကမၻာေပၚမွာဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို့ဟာအသက္အရွည္ဆံုးေနထိုင္ၾကရသည့္အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာက်န္းမာေရးအသိပညာေပးျမင့္မားမွဳဟာလ

ည္းတစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္ထို့ေၾကာင့္မိမ္ိတို့လည္းအနာေရာဂါကင္းေ၀းျပီးသက္ရွည္က်န္းမာစြာေနထိုင္နိုင္ေစရန္က်န္းမာေရးအသိပညာမ်ားကိုေလ့လာလိုက္စားသင့္ပါတယ္အစာစားေနစဥ္ႏွင့္အစာစားျပီး၁၅မိနစ္အတြင္းမွာေအးသည့္အရ

ည္မ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္ကာပူေႏြးေသာအရည္မ်ားကိုသာေသာက္သံုးၾကဖို့တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္ဒီပို႔စ္ေလးကိုလည္းသင့္မိတ္ေဆြတို့အားရွဲေပးျခင္းျဖင့္က်န္းမာေရးအသိပညာမ်ားကိုလွဴဒါန္းေပးႏိုင္ၾကပါတယ္လူသားတိုင္းက်န္းမာစြာအသက္ရွည္ႏိုင္ၾကပါေစခရစ္တစ္ပါ

ထမင္းစားေနစဥ္ႏွင့္ထမင္းစားျပီး၁၅မိနစ္ခန္႔အခ်ိန္အတြင္းေရခဲေရအလြန္ေအးေသာေရႏွင့္အေအးမ်ိဳးစံုတို့ကိုမေသာက္သံုးသင့္ေၾကာင္းႏိုင္ငံတကာက်န္းမာေရးစာမ်က္ႏွာမ်ားမွာမၾကာခဏဖတ္ရွဳရပါတယ္က်န္းမာေရးပါရဂူၾကီးမ်ား၏ေလ့

လာေတြ့ရွိခ်က္မ်ားအရထမင္းစားစဥ္ေရခဲေရေသာက္ေသာလူမ်ားႏွင့္ေရေႏြးေသာက္ေသာသူမ်ားကိုႏွစ္ရွည္လမ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ရာေရေႏြးကိုေသာက္ေသာသူမ်ားကေရခဲေရေသာက္သူမ်ားထက္အနာေရာဂါပိုမိုကင္းရွင္းျပီးအသက္

ကလည္းပိုရွည္ေနေၾကာင္းေတြ့ရွိရပါတယ္အစာစားေနစဥ္အေအးကိုေသာက္လိုက္ပါကမၾကာခင္ကမွစားထားသည့္အစာမ်ားကိုအဆီအခဲအျဖစ္အစိုင္အခဲအျဖစ္ေျပာင္းလဲေစျပီးအာဟာရကိုမျဖစ္ေစပဲေရာဂါကိုသာျဖစ္ေစပါတယ္၄င္းအဆီအခဲ

မ်ားဟာအစာအိမ္အူသိမ္အူမတို့ကိုထိခိုက္ပ်က္စီးေစျပီးအစာမေၾကျခင္းဗိုက္ေအာင့္ဗိုက္နာျခင္းႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္းရုတ္တရက္အသက္ရွဳက်ပ္ေစျခင္းတို့ကိုျဖစ္ေစသည့္အျပင္ေရရွည္မွာအစာအိမ္ကင္ဆာအူမၾကီးကင္ဆာေရာဂါတို့ကိုလ

ည္းျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားေစပါတယ္ယခုဆိုလွ်င္က်န္းမာေရးအသိပညာေပးအလြန္ျမင့္မားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာအထူးသျဖင့္ဂ်ပန္ႏွင့္အေမရိကတို့လိုႏိုင္ငံတို့မွာအစာမစားမီစြပ္ျပဳတ္တစ္ဇြန္းႏွစ္ဇြန္းခန့္ကိုအရင္ေသာက္ေပးဖို့နဲ့အစာစားျပီးလွ်င္လည္းဟင္းရ

ည္ပူပူသို့မဟုတ္ေရေႏြးကိုသာေသာက္သံုးၾကသည့္အေလ့အထကိုေလ့က်င့္ၾကဖို့တိုက္တြန္းထားေနၾကပါျပီကမၻာေပၚမွာဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို့ဟာအသက္အရွည္ဆံုးေနထိုင္ၾကရသည့္အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာက်န္းမာေရးအသိပညာေပးျမင့္မားမွဳဟာလ

ည္းတစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္ထို့ေၾကာင့္မိမ္ိတို့လည္းအနာေရာဂါကင္းေ၀းျပီးသက္ရွည္က်န္းမာစြာေနထိုင္နိုင္ေစရန္က်န္းမာေရးအသိပညာမ်ားကိုေလ့လာလိုက္စားသင့္ပါတယ္အစာစားေနစဥ္ႏွင့္အစာစားျပီး၁၅မိနစ္အတြင္းမွာေအးသည့္အရ

ည္မ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္ကာပူေႏြးေသာအရည္မ်ားကိုသာေသာက္သံုးၾကဖို့တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္ဒီပို႔စ္ေလးကိုလည္းသင့္မိတ္ေဆြတို့အားရွဲေပးျခင္းျဖင့္က်န္းမာေရးအသိပညာမ်ားကိုလွဴဒါန္းေပးႏိုင္ၾကပါတယ္

လူသားတိုင္းက်န္းမာစြာအသက္ရွည္ႏိုင္ၾကပါေစခရစ္တစ္ပါ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here