အေခါက္ေ႐ႊ၁က်ပ္သား၂၈သိန္းခြဲအထိေဈးေပါက္ကာေဒၚလာေဈး၃၀၀၀ေက်ာ္အထိေရာက္လာယနဩဂုတ္လ၂၆ရက္ညေနပိုင္းရန္ကုန္ေ႐ႊေဈးကြက္အပိတ္ေဈးအရအကယ္ဒမီမီးလင္းအေခါက္ေ႐ႊ(၁)က်ပ္သားလ်င္(၂၈)သိန္းခြဲအထိ

ေဈးေပါက္ေနေၾကာင္းသိရသည္ရန္ကုန္ေ႐ႊအသင္း၏ရည္ၫႊန္းေဈးႏႈန္းမွာယေန႕ညေနပိုင္းအပိတ္ေဈႈန္းမွာအကယ္ဒမီေ႐ႊ၁က်ပ္သားလ်င္၂၀၅၅၀၀၀သာသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္းျပင္ပေဈးကြက္တြင္အမွန္တကယ္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္

ေနသည့္ေပါက္ေဈးႏွင့္က်ပ္(၈)သိန္းေက်ာ္ကြာဟေနျခင္းျဖစ္သည္အဆိုပါျပင္ပေပါက္ေဈးသည္တယ္လီဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခ်က္အရေျပာျပသည့္ေဈးႏႈန္းသာျဖစ္ၿပီးဆိုင္တြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည့္ေဈးႏႈန္းႏွင့္

ကြာဟနိုင္ေၾကာင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိနာမည္ႀကီးေ႐ႊဆိုင္တစ္ဆိုင္မွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္ဆိုင္မွာလာၿပီးအေရာင္းအဝယ္လုပ္ရင္ေဈးကကြာဟတာမ်ိဳးရွိနိုင္ပါတယ္အဲေတာ့မွအတိအက်ေျပာလို႔ရမွာအခုကအၾကမ္းဖ်ဥ္းပဲေျပာလို႔ရမယ္ဟု

အဆိုပါတာဝန္ရွိသူကေျပာသည္အလားတူယေန႕ဩဂုတ္လ၂၆ရက္ရန္ကုန္ေဈးကြက္အတြင္းနိုင္ငံျခားေငြအေရာင္းအဝယ္ေဈးႏႈန္းမ်ားအရအေမရိကန္ေဒါ်လာ(၁)ေဒၚလာလ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ္(၃၀၅၀မွ၃၁၀၀)ဝန္းက်င္အထိအေရာင္း

အဝယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္ထို႔အျပင္အျခားျပည္ပ ေငြေဈးႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္စင္ကာပူ၁ ေဒၚလာလ်င္ ျမန္မာေငြ၂၀၇၀က်ပ္မေလးရွားရင္းဂစ္(၁)ရင္းဂစ္လ်င္ျမန္မာေငြ(၇၁၀)က်ပ္ထိုင္းဘတ္ေငြ၁ဘတ္လ်င္ ျမန္မာေငြ၈၇ဘတ္

တ႐ုတ္ယြမ္(၁)ယြမ္လ်င္ ျမန္မာေငြ၄၄၀က်ပ္အသီးသီးေပါက္ေဈးရွိေၾကာင္း သိရသည္အဆိုပါ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ေဈးကြက္အတြင္းယေန႕ ေန႕လယ္ပိုင္းအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနသည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေနရာအလိုက္ ေဈးႏႈန္းကြာဟမႈမ်ားရွိနိုင္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္