မိမိတို႔ေနအိမ္ကိုလာဘ္ပိတ္ေစတတ္ေသာအခ်က္မ်ားဖတ္ထားသင့္တယ္ေနာ္၁။မီးဖိုအားစေလာင္းဖုံးအုပ္ျခင္း၂။အိမ္ေထာင္ဦးစီးလင္ေယာကၤ်ားအားနိမ့္က်ေသာေနရာတြင္ထားျခင္း၃။မိမိဇနီးသည္အားညာဘက္တြင္အိပ္ေစျခင္း

၄။စားေသာက္ေသာအိုးခြက္ပန္းကန္မ်ားအားလႊင့္ျပစ္ျခင္း၅။ ထမင္းဟင္းခ်က္ရင္းသီခ်င္းဆိုျခင္း၆။ေနဝင္ခါစအခ်ိန္တြင္ အိပ္စက္ျခင္း၇။ေနဝင္မိုးခ်ဳပ္ေလခြၽန္ျခင္း၈။ေနမထြက္ခင္ေႂကြးေပးေႂကြးယူေႂကြေတာင္းခံရျခင္း၉။ေနဝင္ေနထြက္ခ်ိန္

သန္းရွာျခင္း၁၀။ေနဝင္ေနထြက္ခ်ိန္ကေလးမ်ားအားရိုက္ျခင္း၁၁။ေနမြန္းတည့္ခ်ိန္တိရိစ္ဆာန္မ်ားအားသတ္ျဖတ္ျခင္း၁၂။ေနဝင္ေနထြက္ခ်ိန္တြင္က်ိန္စာတိုက္ျခင္း၁၃။အမ်ိဳးသမီးမ်ားမိုးခ်ဳပ္ခ်ိန္ဆံပင္ဖားလွ်ားျဖင့္အျပင္သို႔သြားျခင္း

၁၄။အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏မသန႔္ရွင္းေသာပစၥည္းမ်ားကိုအိမ္ဦးခန္း၌ထားျခင္းစြန႔္ပစ္ျခင္း၁၅။မိမိဝတ္ေသာပုဆိုးထမိန္ျဖင့္မ်က္ႏွာသုတ္ျခင္း၁၆။အိမ္အေပါက္အားေနာက္ျပန္ဝင္ျခင္း၁၇။မ်က္ႏွာမသစ္ပဲအစာစားျခင္း၁၈။မိမိခႏၶာကိုယ္မွအေမႊး

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အမွ်င္ႏွင့္မသန႔္ရွင္းေသာပစၥည္းမ်ားအိမ္အတြင္းစြန႔္ပစ္ျခင္း
၁၉။ေသာက္ေရအိုးေရမလဲပဲေျခာက္ေနျခင္း၂၀။ေသာက္ေရအိုးမွေရကိုထမင္းဟင္းခ်က္ရာတြင္သုံးျခင္း၂၁။လင္သားအားစိတ္ဆိုး၍ေက်ာခိုင္းအိပ္ျခင္း၂၂။ သားသမီးဇနီးကို

လင္သားကေငြ(သို႔)အစားအစာပစ္ေပးျခင္း၂၃။အဝတ္အစားမ်ားေျပာင္းျပန္ဝတ္ျခင္း၂၄။အိမ္အေပါက္အားေက်ာခိုင္းထိုင္ျခင္း၂၅။ထမင္းစားရင္းအိပ္ငိုက္ျခင္း၂၆။အိမ္၏မ်က္ႏွာစာတြင္ကေလးငယ္အားအေပါ့အေလးစြန႔္ခိုင္းျခင္း

၂၇။ထမင္းရည္ပူအားေျမႀကီးေပၚသို႔တိုက္ရိုက္ငွဲ႕ခ်ျခင္း၂၈။မိမိအိမ္သို႔လာေသာေတာင္းစားသူမ်ားအားဆဲဆိုလႊတ္ျခင္း၂၉။အိမ္သာတက္ရင္းအစားစားျခင္း၃၀။စားေသာက္ၿပီးအိုးခြက္ပန္းကန္မ်ားကိုအခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာမေဆးပဲထားျခင္း

၃၁။အိုးခြက္ပန္းကန္မ်ားကိုတီး၍သီခ်င္းဆိုျခင္း၃၂။အိမ္ေရွ႕တည့္တည့္တြင္ထမိန္စကတ္မ်ားကိုလွန္းျခင္းခြၽတ္ထားျခင္း၃၃။မိမိအိမ္တြင္ေမြးျမဴထားေသာတိရိစ္ဆာန္မ်ားအားအစာမေကြၽးပဲေလွာင္ထားျခင္းရိုက္ႏွက္ျခင္းတို႔ကိုေရွာင္ပါ