အကုသိုလ္မမ်ားပဲႂကြက္ေျပးေအာင္လုပ္နည္း၄နည္းက်န္းမာ ေရးႀကိဳတင္ကာကြယ္ၿပီးအားကုသိုလ္မျဖစ္တဲ့နည္းပါအစားအစာရွိတဲ့ေနရာမွာႂကြက္ေတြေပ်ာ္ၾကပါတယ္အထူးသျဖင့္၎တို႔အတြက္အစားအစာလြယ္ကူတဲ့ေနရာမ်ိဳးဆိုမိသားစု

လိုက္အုပ္လိုက္က်င္းလိုက္ေနတတ္ပါတယ္။ႂကြက္ကလူေတြအတြက္က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစနိုင္တယ္ဆိုတာအားလုံးသိၿပီးသားပါတစ္ခ်ိဳ႕ကႂကြက္ကိုေထာင္ေျခာက္နဲ႕ဖမ္းၿပီးသတ္ၾကပါတယ္ဒါကေတာ့အကုသိုလ္မမ်ားတဲ့နည္းေပါ့အကုသိုလ္

ကင္းကင္းနဲ႕အိမ္မွာႂကြက္မေနနိုင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္(၁)င႐ုတ္ဆီ+ဂြမ္းဂြမ္းစေတြကိုအလုံးကေလးေတြလုံးၿပီးင႐ုတ္ဆီနဲ႕ဆြတ္ကာႂကြက္ေတြၾကင္လည္ရာေနရာတစ္ ေလွ်ာက္မွာခ်ထားလိုက္ပါ။ႂကြက္ေတြကင႐ုတ္ဆီကို

ေၾကာက္ၾကပါတယ္(၂)ေလညွင္းဆီ+ေလညွင္းပြင့္ႂကြက္ေတြမခံနိုင္တဲ့အနံ႕ထဲမွာေတာ့ေလညွင္းနံ႕လည္းပါဝင္ပါတယ္ ေလညွင္းနံ႕နံတဲ့ေနရာဆိုရင္ႂကြက္ေတြကေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မလာေတာ့ဘူးလို႔ေတာင္သိရပါတယ္ေလညွင္းပြင့္ေလးညွင္းဆီ

ကေတာ့အိမ္အတြက္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္အိမ္လည္းေပက်န္မႈမျဖစ္တဲ့အျပင္၊လူေတြကိုင္မိရင္လည္းပူေလာင္ျခင္းစသည္တို႔မျဖစ္ေစပါဘူး(၃)ပ႐ုတ္လုံးပ႐ုတ္လုံးထည့္တဲ့ေသတၱာေလးထဲမွာႂကြက္ေနတတ္တဲ့ေနရာနဲ႕ႂကြက္ေရာက္တတ္တဲ့

ေနရာေတြမွာခ်ထားလိုက္ပါကႂကြက္ေတြအိမ္ဘက္ကိုေတာင္ ေျခဦးမလွည့္ေစေတာ့တဲ့အထိပ႐ုတ္လုံးကစြမ္းပါတယ္၄ဆပ္ျပာမႈန္+င႐ုတ္ဆီဆပ္ျပာမႈန႔္ကိုေရနဲ႕ႏွစ္ဆတစ္ဆေရာစပ္ၿပီးေဖ်ာ္လိုက္ပါင႐ုတ္ဆီအနည္းငယ္ထည့္ၿပီးSprayဘူးထဲ

ကိုထည့္ၿပီးႂကြက္ေရာက္နိုင္တဲ့ေနရာေတြမွာျဖန္းေပးပါသုံးေလးရက္တစ္ခါေလာက္မွဒီနည္းကိုသုံးလို႔ရပါတယ္ဆပ္ျပာမႈန႔္ကင႐ုတ္ဆီရဲ႕အရည္အေသြးကိုသုံးေလးရက္ေလာက္ထိန္းေပးထားနိုင္လို႔စာရိတ္သက္သာတဲ့နည္းလမ္းတခုျဖစ္ပါတယ္