ရန္ကုန္အလွည့္က်မီးေပးစနစ္ ျဖစ္ျပန္ရန္ကုန္၂၀၂၂ဇူလိုင္၃၀မဟာဓာတ္အားလိုင္းနဲ႕တာဝါတိုင္မ်ားအား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျပဳျပင္ေနရလို႔ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း၌ အလွည့္က်မီးေပးစနစ္ျဖစ္လာပါတယ္ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး

ေကာ္ပိုေရးရွင္းက230kVမန္စံ-ေ႐ႊစာရံမဟာဓာတ္အားလိုင္းယိုင္သြားျခင္းနဲ႕ ေဇာတိကပိုက္လိုင္းမ်ားျပန္လည္ျပဳျပင္ေနရတာေၾကာင့္လို႔အမ်ားျပည္သူထံအသိေပးေၾကညာပါတယ္ဒါအျပင္ယခင္အတိုင္းဓာတ္အားအျပည့္အဝျပန္လည္

ရရွိဖို႔ ျပဳျပင္မႈအခ်ိန္အတိုင္းအတာအရတစ္ပတ္ခန့္သာၾကာျမင့္မွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း၎ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွဆိုထားပါတယ္လတ္တေလာမွာေတာ့ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၆ၿမိဳ႕နယ္ကလြဲလို႔က်န္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာအလွည့္က်လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား

ျပန္ေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္၆ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္တဲ့ဗိုလ္တေထာင္၊ပုဇြန္ေတာင္၊ ေက်ာက္တံတားပန္းဘဲတန္း၊လသာလမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာေတာ့ပုံမွန္မီးေပးသြားမွာ ျဖစ္ၿပီးက်န္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာဇူလိုင္(၂၉)ရက္ကစတင္ၿပီးမနက္

၉နာရီကေန ေန႕လယ္၁နာရီအထိကိုအုပ္စုA ေန႕လယ္၁နာရီကေနညေန၅နာရီအထိကိုအုပ္စုBပုံစံနဲ႕အလွည့္က်မီးျပန္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္အလွည့္က်ေပးမယ့္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာေတာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရင္ရသေလာက္

ေပးသြားဖို႔လည္းရွိေနပါတယ္ၿပီခဲ့တဲ့ဇူလိုင္၂၈ရက္ညေန၅နာရီခန႔္က230KVမန္စံ-ေ႐ႊစာရံမဟာဓာတ္အားလိုင္းအျပစ္ျဖစ္ပြားတဲ့အတြက္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္နိုင္မႈ300MWေလာက္ေလ်ာ့နည္းခဲ့တယ္လို႔ရန္ကုန္တိုင္း

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းကထုတ္ျပန္ထားပါတယ္ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း၌ဓာတ္အားစနစ္တည္ၿငိမ္မႈရွိေစဖို႔အလွည့္က်မီးေပးစနစ္အားျပန္လည္ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ကာအေရးႀကီးေနရာမ်ားတြင္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈမရွိေစရန္အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေနတယ္လို႔YESCကအသိေပးခုတ္ျပန္ထားပါတယ္