မႏၱေလးသားစစ္စစ္ေတြေတာင္မွမသိၾကတဲ့တျပဆိုတာမႏၱေလး တစ္ျပမႏၱေလးသူ မႏၱေလးသားေတြက ေျမျပင္ေပၚကခရီးအကြာအေဝးကို ေျပာတဲ့အခါျဖစ္ျဖစ္၊လမ္းၫႊန္တဲ့အခါျဖစ္ျဖစ္၁ ျပ၊၂ ျပ၊၃ ျပစသျဖင့္ ေျပာတတ္ၾကတယ္

မႏၱေလးနဲ႕စိမ္းတဲ့သူေတြကအဲ့ဒီတစ္ျပႏွစ္ျပေတြကိုဘာေျပာမွန္း မသိၾကဘူးတခ်ိဳ႕ကၾကားဖူးနားဝနဲ႕နားလည္မႈလြဲၾကတယ္မႏၱေလးတစ္ျပဆိုတာမေရမရာႀကီးလိုလိုအတိုင္းအဆမဲ့ေနသလိုလို၊အရမ္းႀကီးေဝးေနသလိုလိုမသိေသးသူေတြ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

သိသြားေအာင္က်ေနာ္ဖတ္မွတ္သိရွိခဲ့တာေလးေတြကို ျပန္လည္ ေဖာက္သည္ခ်ပါမယ္မည္သူမဆိုမွားတာရွိရင္ ျပင္ေပးခဲ့ပါမႏၱေလး၁ ျပဟာတာ၅၀ရွိပါတယ္အတိအက်ကိဳတာ၅၀ရွိတာပါေရွးျမန္မာအတိုင္းအတာအရတာ၅၀ပါ

၁တာမွာ၇ ေတာင္ရွိပါတယ္ျမန္မာအတိုင္းအတာ၁ ေတာင္ဟာအဂၤလိပ္အတိုင္းအတာ၁၉လက္မခန႔္နဲ႕ညီမွ်ပါတယ္တခ်ိဳ႕က၁၈လက္မလို႔ယူၾကတယ္ဆိုေတာ့တာ ၅၀=အေတာင္၃၅၀= ၆၆၅၀လက္မ =၅၅၄.၁ ေပ၁ ျပ

၅၅၄ ေပ ေပါ့(အနီးစပ္ဆုံး)အဲ့ဒီတစ္ျပကိုတာ၅၀ကဘယ္ကလာတာလဲၿမိဳ႕ရိုးကေနလာတာပါမႏၱေလးနန္းၿမိဳ႕ရိုးဟာ ေလးေထာင့္စပ္စပ္ပုံသ႑န္ရွိပါတယ္ၿမိဳ႕ရိုးကို ပစၥင္ ျပအိုးသူရဲခိုသူရဲေျပးရင္းတားစတာေတြနဲ႕

ဖြဲစည္းတည္ေဆာက္ထားၾကတယ္ၿမိဳ႕ရိုးတစ္ဖက္ဟာတာ၆၀၀ရွည္ပါတယ္တာ၅၀တိုင္းမွာ ျပအိုးတစ္ခုရွိပါတယ္အဲ့ဒီ ျပအိုးနဲ႕တည့္တည့္ကို ဦးတိုက္ၿပီးမႏၱေလးလမ္းေတြကို ေဖာက္ထားတာပါGoogle mapမွာၾကည့္ရင္

သိပါမယ္ဒါေၾကာင့္တစ္ျပဟာ တစ္လမ္းပါၿမိဳ႕ရိုးေပၚကတစ္ျပနဲ႕တစ္ျပ အကြာအေဝးဟာတစ္လမ္းနဲ႕တစ္လမ္းအကြာအေဝးပဲေပါ့တစ္လမ္းႏွစ္လမ္းမေျပာဘူးတစ္ျပႏွစ္ျပပဲ ေျပာတာ မႏၱေလးသားအတူတူကိုးၿမိဳ႕ရိုးတစ္ဖက္မွာ

၁၂လမ္း၁၂ျပရွိပါတယ္ၿမိဳ႕ရိုးနဲ႕က်ဳံးၾကားကတာ၂၀၊က်ဳံးအက်ယ္ကတာ၂၀နဲ႕လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းဘာညာသာရကာက၁၀တာေလာက္ရွိေတာ့ၿမိဳ႕ရိုးကေနေနာက္ထပ္တာ၅၀အကြာမွာလမ္းတစ္လမ္းယူထားတယ္အဲ့တာေၾကာင့္

က်ဳံးတစ္ဖက္စီဟာ၁၄လမ္း(၁၄ျပ)ရွိပါတယ္ေျမာက္ဖက္က်ဳံးလမ္းဟာလမ္းနံပတ္ ၁၂ပါေတာင္ဖက္က်ဳံးဟာလမ္းနံပတ္၂၆ပါ၁၄လမ္းရွိတယ္အေရွ႕က်ဳံးလမ္းဟာလမ္းနံပတ္၆၆ပါအေနာက္က်ဳံးလမ္းဟာလမ္းနံပတ္၈၀ပါ

၁၄လမ္းရွိပါတယ္တခ်ိဳ႕ထင္သလိုက်ဳံးတစ္ဖက္ဟာ၂မိုင္မရွိပါ၁မိုင္ခြဲခန႔္သာရွိပါမယ္မႏၱေလးသားေတြကတစ္လမ္း ႏွစ္လမ္းသုံးလမ္းလို႔မေျပာဘဲတစ္ျပ ႏွစ္ျပ သုံးျပစသျဖင့္ ေျပာၾကတယ္လမ္းနဲ႕ ျပအေခၚအတူတူပါပဲၿမိဳ႕ထဲပိုင္း

ေျပာတာပါ၊ၿမိဳ႕သစ္ေတြစက္မႈဇုန္ေတြထဲမေတာ့လမ္းနံမည္ေတြဟာ ျဖစ္ခ်င္တိုင္း ျဖစ္ေနလိုက္တာမ်ားခ်ီးပုံၾကက္ယက္ထားတဲ့အတိုင္းပဲပန္းနံမယ္ေတြ၊ရာဇဝင္ထဲကအဘေတြရဲ႕နာမယ္ေတြနဲ႕ဘယ္လမ္းဟာဘယ္နားရွိမွန္းမန္းေလးသားေတြကို

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

မသိေတာ့တာ၊ဇာတ္ပ်က္တယ္ဆိုတာဒါမ်ိဳးကို ေခၚတာေလခ်ဳပ္ၿပီးေျပာရရင္မႏၱေလး၁ ျပဟာတခ်ိဳ႕လူေတြထင္သလိုမေရမရာမတိမက်ဗရမ္းဗတာမဟုတ္ပါဘူး။၁ျပ=တစ္လမ္း=တာ၅၀= ေပ ၅၅၀ခန႔္ပါ