အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ေနလိုေသာ္ေနစရာအိမ္နဲ႕ပတ္သက္လို႔ခက္ခဲတဲ့ပုဂၢိုလ္ေတြလည္းရွိပါတယ္ဘုန္းႀကီးရဲ႕ဒကာတစ္ေယာက္မွာအိမ္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီးအခက္အခဲျဖစ္ေနေတာ့ဘုန္းႀကီးကစဥ္းစားေပးတယ္တစ္ဖက္သားကိုေနစရာခ်မ္းသာေပးရမယ္

သူ႕မွာကလည္းသူမ်ားအိမ္ငွားေနရတာဆိုေတာ့ ေပးစရာကမရွိဘာလုပ္ရမလဲ စဥ္းစားၿပီးစာကေလးေတြအတြက္အိမ္ေဆာက္ခိုင္းလိုက္တယ္အိမ္ေဆာက္တဲ့အခါ နလုံးသြင္းရမွာကအေပးနဲ႕သြားရမယ္စာကေလးေတြမွာမိုးကလာမွာ

ဆိုရင္ ေနစရာမရွိလို႔မိုးေတြကစိုလို႔တခ်ိဳ႕စာကေလးေတြမွာသစ္ကိုင္းမွာ နားေနရင္းနဲ႕အေအးပတ္ၿပီး ျပဳတ္က်ေသတာရွိေသးတယ္အင္မတန္ဆင္းရဲရွာတယ္အဲဒီေတာ့အိမ္ကေလးေတြ ေဆာက္ေပးရဦးမယ္ဆိုတဲ့ ေစတနာအျပည့္နဲ႕

အမိုးေလးအကာေလးနဲ႕ကျပင္ေလးနဲ႕စားစရာေနရာေလးနဲ႕အိမ္ေလးကို ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီးေတာ့ ေဆာက္ပါ ေဆာက္ၿပီးေတာ့က်က်နနအိမ္အျဖစ္လႉေပးပါအဲဒီလိုအႀကိမ္ေရမ်ားစြာလႉေပးၿပီးစာကေလးေတြလည္း ေနျဖစ္ၿပီဆိုရင္

၀မ်းသာပီတိဖြစ်ရမယ်အဲဒီလိုပုဂၢိုလ္ဆိုရင္သတၱိကိန္းတာနဲ႕တစ္ၿပိဳင္နက္သူ႕အတြက္ ေနစရာပူမေနရဘဲရလာမယ္ရမွာအမွန္ပဲဆိုတာနားလည္ၾကသေဘာေပါက္ၾကပါ ႏွလုံးေသြးထဲမွာ စိတ္ထဲမွာသတၱိသြင္းရမွာကိုဆိုလိုတာျဖစ္တယ္

ဒီထက္အလြန္သစ္ပင္ႀကီးမ်ိဳးေတြစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေက်ာင္း၊သိမ္၊ဇရပ္စသည္တို႔ ေဆာက္လႉၿပီးပီတိျဖစ္နိုင္လွ်င္ပိုၿပီးအားေကာင္းမယ္လို႔မွတ္ၾကပါေက်းဇူးရွင္ပိုင္းေလာ့ဆရာေတာ္ႀကီး