မိရိုးဖလာအိမ္တြင္းနတ္အုန္းႏွင့္ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဗဟုသတအိမ္တြင္းနတ္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီးစာဖတ္ပရိသတ္တစ္ဦးကေဖာ္ျပပါအတိုင္းေမးလာပါတယ္တပည့္ေတာ္ရိုေသစြာေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္တပည့္ေတာ္ငယ္ငယ္တုန္းက

အိမ္တြင္းအုန္းကိုအိမ္မွာတင္ပါတယ္တပည့္ေတာ္အေမကဗုဒၶဘာသာကိုယုံၾကည္လာခဲ့တဲ့အခ်ိန္အိမ္တြင္းမထားေတာ့ပါဘူးတပည့္ေတာ္တို႔အိမ္မွာအခုဘုရားစင္တစ္ခုပဲရွိပါသည္တပည့္ေတာ္မဂၤလာေဆာင္ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့တပည့္ေတာ္

ေယာကၡမကသူ႕တို႔သားကသားအႀကီးဆုံးမို႔အိမ္တြင္းကိုးကြယ္ရမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေယာကၡမေတြက ၫြန္ခ်ဳပ္တို႔ဆရာဝန္တို႔ပါသူတို႔ကပညာတတ္ေတြပါဒါေပမဲ့ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္မဟုတ္ေတာ့တပည့္ေတာ္တို႔ကို

အတင္းတိုက္တြန္းပါတယ္။တပည့္ေတာ္ကလည္းဆရာဝန္တစ္ေယာက္ပါဗုဒၶဘာသာကိုယုံၾကည္ပါတယ္နတ္စင္ကိုအိမ္မွာမထားခ်င္ပါဘုရားနတ္စင္မထားသင့္တဲ့အေၾကာင္းကိုေဆာင္းပါးေလးတစ္ပုဒ္ေလာက္ ေရးေပးေတာ္မူပါလားလို႔

အသနားခံ၍ ေတာင္းပန္ေလွ်က္ထားပါသည္။တပည့္ေတာ္အျပင္တျခားသူေတြကိုလည္းသိေစခ်င္လို႔ပါဘုရားဟုတ္ပါတယ္အိမ္တြင္းနတ္၊အိမ္တြင္းအုန္းဆြဲတာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးဘုန္းဘုန္းကိုယ္တိုင္လည္းမိဘေတြအိမ္မွာအေတာ္ျပန္ျဖဳတ္

ယူရပါတယ္အရင္တုန္းကတည္းကဆြဲခဲ့တဲ့မိရိုးဖလာပူေဇာ္ပသမႈကိုဖယ္ဖို႔ဆိုေတာ့အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါတယ္ပထမျဖဳတ္မယ္လို႔စဥ္းစားခ်ိန္မွာခမည္းေတာ္ႀကီးကက်န္းမာေရးေဖာက္ၿပီးအေရးေပၚ ေရာက္လာလို႔မျဖဳတ္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး

တကယ္လို႔အဲဒီအခ်ိန္မွာ အိမ္တြင္းနတ္အုန္းဖယ္တာနဲ႕ႀကဳံရင္ဒါျဖဳတ္လို႔ဆိုတဲ့အစြဲေတြဝင္သြားမွာအေသအခ်ာပါပဲ။ေနာက္တစ္ခါ ျဖဳတ္မယ္ဆိုေတာ့လည္းညီမတစ္ေယာက္ကဆိုင္ကယ္ေမွာက္ၿပီး ေျခက်ိဳးပါတယ္အဲဒီအခ်ိန္နတ္အုန္း

ျဖဳတ္တာနဲ႕ႀကဳံရင္ဒါေၾကာင့္ဆိုတာမ်ိဳးအစြဲေတြျဖစ္မွာအမွန္ပါအိမ္မွာဘယ္သူဘာမွမျဖစ္တဲ့အခ်ိန္က်မွနတ္အုန္းဖယ္ခဲ့တာခုေတာ့အိမ္မွာအိမ္တြင္းနတ္နဲ႕အိမ္တြင္းအုန္းဆြဲတာေတြမရွိေတာ့ပါဘူးအိမ္တြင္းအုန္းဖယ္လိုက္တဲ့အတြက္

ဘယ္သူဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ဘာမွမျဖစ္ပါဘူးျဖစ္ဖို႔ကံပါလာရင္ေတာ့အိမ္တြင္းနတ္အုန္းဆြဲဆြဲမဆြဲဆြဲ ျဖစ္မွာပါပဲ။ေျပာခ်င္တာကမိရိုးဖလာယုံၾကည္မႈေတြရဲ႕အစြဲအလန္းေတြဟာ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာအရေတာ့အားေပးစရာမရွိပါဘူး

ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ယုံၾကည္မႈဟာဘုရားတရားသံဃာ ရတနာသုံးပါးနဲ႕ကံကံ၏အက်ိဳးကိုယုံၾကည္မႈသက္သက္ဆိုရင္လုံေလာက္ပါၿပီက်န္တဲ့အယူဝါဒေတြဆိုတာဟာမွန္ကန္တဲ့ယုံၾကည္မႈမ်ိဳးမျဖစ္နိုင္ပါဘူး

ဒါေပမယ့္ကိုးကြယ္ျခင္းနဲ႕ပူေဇာ္ပသျခင္းဆိုတာမ်ိဳးကိုခြဲျခားထားတယ္ဆိုရင္ေတာ့အထူးေျပာစရာမရွိပါဘူး။ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္ရဲ႕ကိုးကြယ္မႈဟာရတနာသုံးပါးပါပဲပူေဇာ္ပသတာကေတာ့မိရိုးဖလာသေဘာမ်ိဳးလုပ္လို႔ရပါတယ္

ပူေဇာ္ပသရမွာကိုကိုးကြယ္တဲ့အဆင့္ေရာက္သြားတာမ်ိဳးကိုးကြယ္ရာရတနာသုံးပါးကိုပူေဇာ္ပသ႐ုံေလာက္ ျဖစ္သြားတာမ်ိဳးကေတာ့လမ္းလြဲသြားေစေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ေသခ်ာတာကေတာ့အိမ္တြင္းနတ္အုန္းမဆြဲတဲ့အတြက္

ေၾကာင့္ဘာျဖစ္တယ္ညာျဖစ္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးမရွိပါဘူး။ ျဖစ္လာခဲ့ရင္လည္းဒါဟာတိုက္ဆိုင္မႈပါကိုယ့္ရဲ႕အတိတ္ကံပစၥဳပၸန္ကံေတြရဲ႕အက်ိဳးေပးခ်ိန္နဲ႕အခါအခြင့္သင့္မႈေၾကာင့္ပဲ ေကာင္းတာဆိုးတာျဖစ္လာတတ္တာပါအိမ္ေစာင့္နတ္

ေက်ာင္းေစာင့္နတ္ စတာေတြ မရွိဘူးမဟုတ္ဘူး။ ရွိပါတယ္။ ရွိတယ္ဆိုတဲ့အတြက္ တခမ္းတနား ကိုးကြယ္ထားဖို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီနတ္ေတြ ကိုယ္တိုင္လည္း ဒီလိုခမ္းနားႀကီးက်ယ္စြာ ကိုးကြယ္တာထက္ သူတို႔ကို ေမတၱာပို႔ေပး

ျပဳသမွ်ကုသိုလ္အဖို႔ကိုအမွ်ေဝေပးတာမ်ိဳးကိုလိုလားတာျဖစ္ပါတယ္တကယ္ေတာ့အိမ္ေစာင့္နတ္ဆိုတာအိမ္ရွိလို႔ ေရာက္လာတာေက်ာင္းေစာင့္နတ္ဆိုတာေက်ာင္းရွိလို႔ေရာက္လာတာပါသူတို႔ကိုယ္တိုင္ကအမွီျပဳေနရတဲ့ဘဝဆိုေတာ့

သူမ်ားကိုမစဖို႔ဆိုတာမလြယ္လွေပဘူးသူတို႔ရဲ႕ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈကိုရခ်င္ရင္ ခုနေျပာခဲ့သလို၊ ေမတၱာပို႔၊အမွ်ေဝေပးေပါ့ဒီေလာက္လုပ္ေပးရင္ကိုအိမ္ေစာင့္နတ္၊အိမ္တြင္းနတ္စတာေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးကိုယ့္ဘက္က

လုပ္ေဆာင္ေပးခ်က္ဟာလုံေလာက္သြားပါၿပီသူတို႔ဆႏၵနဲ႕လည္းတစ္ထပ္တည္းက်သြားပါၿပီေပါ့ဒါေၾကာင့္အိမ္တြင္းအုန္းဆြဲျခင္းမဆြဲျခင္းဟာေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္အတြက္အဓိကက်တဲ့ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈမဟုတ္တဲ့အတြက္

မဆြဲလည္းဘာမွမျဖစ္ပါဘူးရတနာသုံးပါးထက္ပိုၿပီးယုံၾကည္ကိုးကြယ္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲမိရိုးဖလာပူေဇာ္ပသတဲ့အေနနဲ႕နတ္အုန္းခ်ိတ္ဆြဲတာဆိုရင္လည္းအထူးေျပာစရာ မရွိပါဘူးအေရးႀကီးဆုံးကကိုးကြယ္ရာနဲ႕ပူေဇာ္ပသရာ

ကြဲျပားစြာခြဲျခားတတ္ဖို႔နဲ႕ပူေဇာ္ပသတာေတြကိုပယ္စြန႔္ၿပီးရတနာသုံးပါး ကံကံ၏အက်ိဳးသက္သက္ကိုသာအသက္နဲ႕အမွ်ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ဗုဒၶအလိုက် ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာေတြ ျဖစ္ေနမွာအမွန္ပဲမဟုတ္လားေမတၱာျဖင့္မနာပဒါယီအရွင္ဝိစိတ